Open main menu

Nymfkakadua(parakit)Edit

Hej Nicke!

Som du säkert har märkt har denna sida blivit redigerad av mig. Nymfparakit är idag ett felaktigt namn att använda. Det är Nymfkakadua som är det rätta namnet. Du kan besöka sidan: nymfparakit.net och få lite mer information om denna fågelart.

M.V.H Annette Elf

TUSC token 8eb170841c0f52fa6eb28a2afaee4c5aEdit

I am now proud owner of a TUSC account!

Return to the user page of "Nicke L".