Open main menu


Welcome to Wikimedia Commons, Nidator!

-- 22:56, 27 January 2012 (UTC)

Svalbards våpenEdit

Hei Nidator. Du kontaktet med ang. forslaget til våpen for Svalbard, som vist i karverkets møterom. Jeg lager gjerne en SVG-utgave av denne, men det framgår dessverre ikke på bildet i hvilke farger dråpene eller hvalrossen er tegnet - man ser bare at bunnen er gul. Du skrev at du hadde kontakt med en ansatt i kartverket; kan du spørre vedkommende om å ta et nærmere bilde av hvalrossen, ev. fortelle hvilke tinkturer det skal være? Det er også mulig at han har tilgang til en ordentlig tegning av våpenet. - Ssolbergj (talk) 15:25, 2 December 2017 (UTC)

Return to the user page of "Nidator".