Open main menu


Welcome to Wikimedia Commons, SofoPodilska!

-- Wikimedia Commons Welcome (talk) 16:15, 22 June 2012 (UTC)

Contents

File:5 Запорозькі козаки.jpgEdit

català | čeština | Deutsch | Ελληνικά | English | español | فارسی | suomi | français | עברית | magyar | Հայերեն | italiano | 日本語 | македонски | Nederlands | polski | português | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | українська | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−


Thank you for providing images to Wikimedia Commons. Please keep in mind that images and other files on Commons must be under a free license and should be useful to the Wikimedia projects. To allow others to use your files, some additional information must be given on the description page. Most importantly:
 • Describe what it is about in a short sentence. (What does the image show?)
 • State the author and the date of creation. If you made it yourself, say so explicitly. If it is from another Wikimedia user, link to the person's local user page. Best to use CommonsHelper.
 • If you did not create the file yourself, state the source you got it from.
 • Add a copyright tag - images without an appropriate license tag will be deleted.
 • Add the image to one or more gallery pages and/or appropriate categories, so it can be found by others. To find out where an image belongs, you can use CommonsSense.

If you copied the file from another wiki, please copy all information given there and say who uploaded it to that wiki. Use CommonsHelper.

It is recommended to use Template:Information to put that information on the description page. Have a look at Template talk:Information for details of the use of this template.

You can edit the description page and change the text. Uploading a new version of the file does not change the description of the file.

Please add as much information as possible. If there is not sufficient information, the file may have to be deleted. For more information, follow the Commons:First steps guide. If you need help or have questions, please ask at the Help desk.

Thank you.

This message was added automatically by Nikbot, if you need some help about it, please read the text above again and follow the links in it,if you still need help ask at the   ->Commons:Help desk in any language you like to use. --Nikbot 21:40, 22 December 2012 (UTC)

Станіслав Щенсний ПотоцькийEdit

I don't know any Ukrainian, but doesn't this have an extra "N" (Щесний/Щенсний)? -- AnonMoos (talk) 20:45, 8 January 2013 (UTC)

Never mind, I guess it could correspond to the Polish nasalized vowel ("ę"). However, it's still inconsistent between the image page and the Ukrainian Wikipedia... AnonMoos (talk) 20:47, 8 January 2013 (UTC)
   • pol: Stanisław Szczęsny Potocki (Stanislav Szesny Potocki) --uk: Станіслав Щесний Потоцький SofoPodilska
  Sorry, polish ę read as -en-. --Бучач-Львів (talk) 16:55, 14 January 2019 (UTC)

КатегорииEdit

Добрый день. В проекте есть определенные правила категоризации. Пожалуйста, соблюдайте их.

 • Создавая новую категорию, не называйте ее латиницей и кириллицей сразу. Например, вариант Category:Sorochka. Сорочка - неправильный. Он удален.--Shakko (talk) 20:30, 20 January 2013 (UTC)
 • Пожалуйста, помните, что украинские слова могут совпадать со словами других языков. Предыдущая категория переименована только латинцей. Однако вариант Category:Sorochka также будет неправильным, поскольку вы занимаетесь категоризацией только украинской одежды, а при таком названии туда будет попадать и русская. Поэтому правильно назвать категорию Category:Sorochka (Ukraine), возможно, в будущем будут созданы Category:Sorochka (Russia) и Category:Sorochka (Belorus), и все они будут входить как подкатегория в одну главную Category:Sorochka. Та же ситуация со свитой. При этом "кептарь", насколько я понимаю, исключительно украинский термин? Категория поэтому переименована в Category:Keptar. --Shakko (talk) 20:30, 20 January 2013 (UTC)
  • Category:Sorochka -- мне не совсем понятно, что вы имелы ввиду: сорочка -- это национальная украинская одежда.
   — Preceding unsigned comment added by SofoPodilska (talk • contribs)
   • Доброе утро. Смотрите, поскольку слово "сорочка" используется сразу в нескольких славянских языках, использование категории Sorochka только для украинских сорочек, будет запутывать, как ниже случилось с намиткой=wimples. Поэтому для украинских мы сделали подкатегорию Sorochka (Ukraine). Аналогично как с венками: из общей категории category:Wreaths выделены Category:Ukrainian wreaths. Так более понятно? Подписывайте свои сообщения знаками --~~~~ - это кнопка с изображением синего карандашика слева вверху. --Shakko (talk) 06:52, 21 January 2013 (UTC)
 • Категорию про кунтуш вы назвали Kuntushs‎. Мне кажется, тут проблем с пересечением быть не должно, так как по-польски он Kontusz. Однако хорошо бы разделить украинские и белорусские кунтуши.
 • Пожалуйста, не множьте категории. Например, картина Тропинина "Подолянка" находится в категории "Clothing of Podolyans". Поэтому не нужно добавлять к этому файлу еще одну категорию "Podolyans", так как категория с одеждой уже автоматически входит в нее целиком как подкатегория.
 • Будьте внимательны к древу категорий. Например, есть Category:National costume of Ukraine in art. В ней оставлены жанровые картины типа такой File:1888 Platonov Oxana anagoria.JPG. И в отдельную категорию вынесены изображения, которые являются портретами (фокус внимания на лица)--Shakko (talk) 20:30, 20 January 2013 (UTC)

Пожалуйста, не надо класть эти портреты в более общие надкатегории типа National costume of Ukraine in art

   • а также Category:Ukrainian nobility in portrait paintings - не совсем корректное название. Судя по тому, что вы туда положили, вы замыслили отводить ее под портреты знати в украинских костюмах. Однако название переводится по другому. И другие люди будут засорять ее портретами совершенно украинских дворян - но в европейском платье. Категория переименована в Category:Portraits of Ukrainian nobility in national costume и там разделена на мужскую и женскую. Портреты украинцев в европейской одежде идут в категории типа такой Category:Painted portraits of women from Ukraine. --Shakko (talk) 20:30, 20 January 2013 (UTC)
  • согласна
   — Preceding unsigned comment added by SofoPodilska (talk • contribs)
 • в категории Category:Girls from Ukraine in art давайте оставим явных девочек, а девушек будем хранить в Women.
 • category:Clothing of Ukraine хорошо бы чистить, передвинув все, что надо в category:National costumes of Ukraine, и оставив в ней только ту украинскую одежду, которая не является национальной. Сделано.--Shakko (talk) 20:30, 20 January 2013 (UTC)
 • Category:Folk national costumes of Ukraine - непонятная. Видимо, вы имели в виду то, что здесь принято категоризировать как category:national costumes of Ukraine by region. На досуге пожалуйста, переименуйте главную категорию и перенесите в нее эти 10 подкатегорий по народностям. Чтобы уничтожить ненужную категорию, отредактируйте ее, оставив текст {{speedydeletion|empty category, moved to ЗДЕСЬ ИМЯ НОВОЙ КАТЕГОРИИ}}--Shakko (talk) 20:30, 20 January 2013 (UTC)
  • Category:Folk national costumes of Ukraine -- это имеется ввиду -- народная одежда в отличии от национальной и козаки не относятся к народной одежде, а к национальной.
   — Preceding unsigned comment added by SofoPodilska (talk • contribs)
   • хм... тогда, наверно, надо переименовать в category:Folk national costumes of Ukraine by ethnic group. Просто в таком виде непонятно, чем она на первый взгляд отличается от national costumes of Ukraine: разница в терминах между "национальным" и "народным" простому пользователю не очевидна. --Shakko (talk) 06:52, 21 January 2013 (UTC)
 • Проверьте категорию Category:Wimples. Там сейчас явно не одни намитки. СТоит создать category:Namitka (Ukraine), перенести туда нужное, и сделать ее подкатегорией общеевропейских Wimples.--Shakko (talk) 20:30, 20 January 2013 (UTC)
 • Если будут еще вопросы, обращайтесь. --Shakko (talk) 20:30, 20 January 2013 (UTC)
 • Если будут еще вопросы, обращайтесь. --Shakko (talk) 20:30, 20 January 2013 (UTC)

Загрузка картинокEdit

Старайтесь не использовать кириллицу. Это затрудняет пользование файлами для иностранцев с остальной планеты, т.к. кириллический знак в адресной строке раскладывается на символы. Также важно добавлять максимум нужной информации в название. Например, файл File:Українка. Ukrainian.jpg лучше назвать file:Ukrainian girl by Nikolay Rachkov (2nd half 19 c., Chernigov museum).jpg. Я переименовываю. И обязательно добавляйте категории автора! например category:Nikolay Rachkov находится за 2 секунды.--Shakko (talk) 21:12, 20 January 2013 (UTC)

  • Скажите пожалуйста, зачем вы убрали с категории национальной одежды Все изображения ??? Жду побольше вежливости , вся эта работа стоит очень много времени, которого у меня не достаточно.
  • Нигде вы не найдёте эту категорию пустую. Здесь должны (!) быть все самые актуальные изображения из всех подкатегорий.
   — Preceding unsigned comment added by SofoPodilska (talk • contribs)
   • Не переживайте, пожалуйста. Увы, википедия так устроена, что постоянно кто-то приходит и что-то за тобой изменяет. Из категории национальной одежды все изображения были разложены по папкам category:National costumes of Ukraine in museums‎, "фотографии", "искусство" и так далее. "Нигде вы не найдёте эту категорию пустую" - это лишь потому, что там лежат неразобранные иллюстрации. В идеале все будет разобрано по более маленьким категориям. Если вы хотите, чтобы было место, где будут лежать "самые актуальные" изображения, то не стоит надеяться, что статус кво сохранится внутри категории. Чтобы сохранить этот набор самых актуальных иллюстраций, пожалуй, вам стоит создать страницу National costumes of Ukraine и добавить в нее одноименную категорию. А внутри этой страницы, как в обычной статье в википедии, вы можете сделать подборку галерею по вашему выбору. (Я ведь правильно понимаю, что вы занимаетесь костюмом профессионально? это будет очень полезная страница). Вот пример страницы, как это может выглядеть Maria Magdalene. Ее, в отличие от наполнения категорий, никто менять не будет, а если будет, то вы сможете хотя бы посмотреть историю правок. --Shakko (talk) 06:52, 21 January 2013 (UTC)
 • Одежда украинской шляхты есть только в портретах, поэтому некоректно относить эту категорию в подкатегорию.
  — Preceding unsigned comment added by SofoPodilska (talk • contribs)
  • я не понимаю, что вы имеете в виду.Shakko (talk) 06:52, 21 January 2013 (UTC)
 • Очень хорошо будет, если у вас на досуге будет время поместитъ изображения в катерогию национальной одежды. Обговаривайте пожалуйста намерения измен и желательно было бы обращаться ко мне с "пожалуйста" . Спасибо !
  — Preceding unsigned comment added by SofoPodilska (talk • contribs)
  • мои изменения - только в рамках правил этого проекта о системе категоризации. Чтобы все было удобно находить. Файлов так много, что в них можно утонуть. Например, подкатегории типа "кожух", "свитка" и другие предметы можно объединить в одну общую category:national costumes of Ukraine by name. --Shakko (talk) 06:52, 21 January 2013 (UTC)
  • Обратите внимание, что мои самые-самые первые слова были "добрый день" и "пожалуйста". Начинать потом каждое предложение с них мне показалось излишним. --Shakko (talk) 06:52, 21 January 2013 (UTC)
  • Если возникнут еще вопросы, обращайтесь. Если вам не очень удобно общаться по-русски, я могу попробовать писать по-английски, правда, не ручаюсь, что сделаю это без ошибок 0_0 увы, по-украински не говорю, несмотря на двух украинских дедов :( Удачи! --Shakko (talk) 06:52, 21 January 2013 (UTC)
  • Посмотреть мои ответы удобно можно вот так[1] --Shakko (talk) 06:54, 21 January 2013 (UTC)
  • Добрый вечер, я не очень разбираюсь в правилах категоризации ( пока на это нет времени и желания), мне более интересно информация, по одной или другой теме, чем правила оформления этой информации. Поэтому надеюсь на исправления и помощь от других. Так что спасибо за помощь. У меня правда есть свои мнения, с точки зрения пользователя этой информации, как та или др. категория должна выглядеть. Я делаю только те темы, которые меня интересуют. В том числе и укр. нац. костюм. Хотя эта тема для меня принципиально важна, проф. я этим не занимаюсь. Я знаю, что не совсем точно иногда даю названия подкатегориям, но я более теоретик, чем практик. Жаль, что у вас нет возможности или желания изучать язык своих дедов. Английский больше понимаю, чем говорю или пишу, поэтому на русском более удобно, хотя если знаеш больше, чем один язык, то ни один не знаеш на таком уровне, как одноязычные.

В категор. национал. одежды нужны ёще подкатег. : одежда класса мещан и укр. аристократии (шляхты), так как одежда аристократии есть только нв портретах, поэтому подкатегорию я назвала Category:Ukrainian nobility in portrait paintings.

Copyright status: File:Русинка з Холмщини.jpgEdit

беларуская (тарашкевіца)‎ | български | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | English | فارسی | suomi | français | magyar | italiano | македонски | മലയാളം | Bahasa Melayu | 日本語 | norsk | polski | português | português do Brasil | română | slovenščina | svenska | українська | ಕನ್ನಡ | ತುಳು | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−
 
This media may be deleted.
Thanks for uploading File:Русинка з Холмщини.jpg. I notice that the file page either doesn't contain enough information about the license or it contains contradictory information about the license, so the copyright status is unclear.

If you created this file yourself, then you must provide a valid copyright tag. For example, you can tag it with {{self|GFDL|cc-by-sa-all}} to release it under the multi-license GFDL plus Creative Commons Attribution-ShareAlike All-version license or you can tag it with {{PD-self}} to release it into the public domain. (See Commons:Copyright tags for the full list of license tags that you can use.)

If you did not create the file yourself or if it is a derivative of another work that is possibly subject to copyright protection, then you must specify where you found it (e.g. usually a link to the web page where you got it), you must provide proof that it has a license that is acceptable for Commons (e.g. usually a link to the terms of use for content from that page), and you must add an appropriate license tag. If you did not create the file yourself and the specific source and license information is not available on the web, you must obtain permission through the OTRS system and follow the procedure described there.

Note that any unsourced or improperly licensed files will be deleted one week after they have been marked as lacking proper information, as described in criteria for deletion. If you have uploaded other files, please confirm that you have provided the proper information for those files, too. If you have any questions about licenses please ask at Commons:Village pump/Copyright or see our help pages. Thank you.

JuTa 13:22, 30 May 2013 (UTC)

Copyright status: File:Drohobych 1880.jpgEdit

беларуская (тарашкевіца)‎ | български | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | English | فارسی | suomi | français | magyar | italiano | македонски | മലയാളം | Bahasa Melayu | 日本語 | norsk | polski | português | português do Brasil | română | slovenščina | svenska | українська | ಕನ್ನಡ | ತುಳು | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−
 
This media may be deleted.
Thanks for uploading File:Drohobych 1880.jpg. I notice that the file page either doesn't contain enough information about the license or it contains contradictory information about the license, so the copyright status is unclear.

If you created this file yourself, then you must provide a valid copyright tag. For example, you can tag it with {{self|GFDL|cc-by-sa-all}} to release it under the multi-license GFDL plus Creative Commons Attribution-ShareAlike All-version license or you can tag it with {{PD-self}} to release it into the public domain. (See Commons:Copyright tags for the full list of license tags that you can use.)

If you did not create the file yourself or if it is a derivative of another work that is possibly subject to copyright protection, then you must specify where you found it (e.g. usually a link to the web page where you got it), you must provide proof that it has a license that is acceptable for Commons (e.g. usually a link to the terms of use for content from that page), and you must add an appropriate license tag. If you did not create the file yourself and the specific source and license information is not available on the web, you must obtain permission through the OTRS system and follow the procedure described there.

Note that any unsourced or improperly licensed files will be deleted one week after they have been marked as lacking proper information, as described in criteria for deletion. If you have uploaded other files, please confirm that you have provided the proper information for those files, too. If you have any questions about licenses please ask at Commons:Village pump/Copyright or see our help pages. Thank you.

JuTa 19:42, 3 October 2013 (UTC)

Вікі любить Землю, 1–31 травня / Wiki Loves Earth, May 1–31, 2014Edit

Вітаємо!

З 1 по 31 травня 2014 буде проходити конкурс «Вікі любить Землю», метою якого є фотографування пам'яток природи. Цього року конкурс став міжнародним. Зі списками пам'яток природи України можна ознайомитися тут. Приєднуйтеся!

Більше інформації про конкурс читати тут. – Оргкомітет «Вікі любить Землю» (in english) 20:55, 9 April 2014 (UTC)

Конкурс статей «Вікіпедія любить пам'ятки», 7 березня — 5 квітня 2015Edit

Вітаємо!

З 7 березня по 5 квітня 2015 року буде проходити конкурс статей «Вікіпедія любить пам'ятки» в україномовному розділі Вікіпедії. Приєднуйтеся!

Більше інформації про конкурс читати тут – Оргкомітет «Вікі любить пам'ятки» / сторінка на сайті «Вікімедіа Україна»

Вікі любить пам'ятки 2015 в Україні. Увага! Опитування / Wiki Loves Monuments 2015 in Ukraine. SurveyEdit

Вітаємо!

8 липня 2015 року вийшов закон №122-ЗРК/2015 «Про внесення змін до Закону Республіки Крим ”Про об'єкти культурного спадку в Республіці Крим”», яким об'єкти культурної спадщини Криму було визнано такими, що підлягають державній охороні Російської Федерації. Спираючись на це, НП «Вікімедіа РУ» та спільнота російських учасників вікіпроектів цього року проводить щорічний фотоконкурс «Вікі любить пам'ятки» в Росії уже із Кримом у своїх конкурсних списках. Просимо висловитися щодо того, якою, на Вашу думку, має бути українська частина. Також Ви можете висловити Ваші ідеї щодо поліпшення конкурсу.Опитування за лінком / Survey is here.

Більше інформації про конкурс читати тут – Оргкомітет «Вікі любить пам'ятки» / сторінка на Вікісховищі. 20:11, 21 August 2015 (UTC)

Return to the user page of "SofoPodilska".