Polski: VB-13 Tarzon (ASM-A-1) - amerykańska bomba kierowana z okresu II wojny światowej. Najcięższa bomba kierowana użyta bojowo.
Read in another language