Vietnam Airlines

flag-carrier airline of Vietnam
English: Vietnam Airlines is the national flag carrier of Vietnam.
Tiếng Việt: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam là hãng hàng không quốc gia của Việt Nam, là thành phần nòng cốt của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Deutsch: Vietnam Airlines ist die staatliche Fluggesellschaft Vietnams.