Open main menu

Warsaw Uprising

major World War II operation by the Polish resistance Home Army

Warsaw before Warsaw UprisingEdit

Warsaw UprisingEdit

First daysEdit

GęsiówkaEdit

OtherEdit

PeopleEdit

Main gallery: Warsaw Uprising Insurgents.

VictimsEdit

Expulsion of the Warsaw's inhabitantsEdit

LokajskiEdit

Warecka StreetEdit

Forces of RONA, Dirlewanger SS - Brigade ,Cossack and Russian units in the IIIrd Reich service during Warsaw UprisingEdit

Last daysEdit

Warsaw after Warsaw UprisingEdit

Destruction of WarsawEdit

Ruins of WarsawEdit

Warsaw nowEdit

Monuments (Pomniki)Edit

Cemeteries and graves (Cmentarze i groby)Edit

SymbolsEdit

SourcesEdit

 • Jan Grużewski; Stanisław Kopf () Dni Powstania, Kronika Fotograficzna Walczącej Warszawy, Warsaw: PAX, pp. 129 no ISBN
 • Anna Świrszczyńska "Swir" () Budowałam Barykadę, Kraków: Wydawnictwo Literackie, pp. s.53 ISBN 83-08-01313-9
 • () Szare Szeregi - harcerze 1939-1945, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe ISBN 83-01-06821-3
 • Wiesław Głębocki; Karol Mórawski () Kultura Walcząca 1939-1945, Warsaw: Wydawnictwo Interpress, pp. p.96 ISBN 83-02-00773-0
 • Tadeusz Sumiński , ed. () "Pamiętniki żołnierzy baonu "Zośka". Powstanie Warszawskie", Warsaw: Nasza Księgarnia no ISBN
 • Tomasz Strzembosz () Akcje Zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944, Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy
 • Krzesztof Kulicz (1970/01/18). "Wielki Powrót". Stolica Nr 3 (1154): 12.
 • Lesław M. Bartelski (1966/04/23). "Barykady Serc". Walka Młodych Nr 23 (629): s.13.
 • Opracowanie Zbiorowe (1 sierpnia 1957) Powstanie Warszawskie w Ilustracji, Warsaw: Wydanie Specjalne Warszawskiego Tygodnika Ilustrowanego "Stolica"
 • Stanislaw Kopf () 63 dni, Warsaw: Wydawn. Bellona ISBN 978-8311082939
 • Władysław Bartoszawski () 1859 dni Warszawy, Kraków: Wydawnictwo Znak no ISBN
 • Stanisław Podlewski () Przemarsz Przez Piekło, Warsaw: Instytut Wydawniczy PAX no ISBN
 • Stanisław Podlewski () Rapsodia Żolibowska, Warsaw: PAX, pp. s. 177 no ISBN
 • J. K. Zawodny () Nothing but Honor: the story of the Warsaw Uprising, 1944, Stanford: Hoover Institution Press ISBN
 • Stanisław Piotrowski () Sprawozdanie Juergena Stroopa, Warsaw: Spółdzielnia Wydawnicza Książka no ISBN
 • Antoni Przygoński () Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 r.; Tom I, Warsaw: Polskie Wydawnictwo Naukowe ISBN 83-01-00293-X
 • Adam Borkiewicz () Powstanie Warszawskie 1944, Warsaw: PAX no ISBN

See also (Zobacz też)Edit

 • Budy Zosiny -   Cemetery of Home Army soldiers from Group Kampinos   Cmentarz żołnierzy AK z Grupy Kampinos.