Open main menu

This is a gallery page containing specially selected images. They do not represent the full range of images that are available on Commons. For a wider selection of images see North Sea flood of 1953.

In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 werden Zuidwest-Nederland, Oost-Engeland en de kust van West-Vlaanderen overvallen door dijkdoorbraken en grote overstromingen. Die werden veroorzaakt door een stormvloed in combinatie met springtij, waarbij het water in de Noordzee tot extreme hoogte steeg. In Nederland vielen 1795 doden te betreuren en was de schade zo groot dat die niet binnen een jaar hersteld kon worden.


Contents

Dijkdoorbraken, overstroomde gebieden en schadeEdit

Reddingsacties en evacuatiesEdit

Rouw & medelevenEdit

Hulp uit de hele wereldEdit

HerstelwerkzaamhedenEdit

Een jaar na de rampEdit

Graven en herdenkingsmonumentenEdit