Xylosma longifolium

Species
Xylosma longifolium
Family