Open main menu

Wikimedia Commons β

Yoshida Mitsuyoshi

Japanese Mathematician
Deutsch: Yoshida Mitsuyoshi, japanischer Rechenbuchautor (1598–1672).
English: Yoshida Mitsuyoshi, author of Japanese maths textbooks (1598–1672).
Français : Yoshida Mitsuyoshi, auteur des traités des maths japonais (1598–1672).