Zator

[[]]
Polski: Zator jest miastem w południowej Polsce, w województwie Małopolska nad rzęką Skawą.
English: Zator is a city in southern Poland in the Voivodship Lesser Poland at the River Skawa.
Deutsch: Zator ist eine Stadt im Süden Polens in der Wojewodschaft Kleinpolen am Fluss Skawa.

Symbols/SymboleEdit

Buildings/BudynkiEdit

Potocki Castle/Zamek PotockichEdit

Town hall/RatuszEdit

Churches/KościołyEdit

SS Wojciech and George/SS Wojciecha i GrzegorzaEdit

Read in another language