Open main menu

Zygmunt Krasiński

One of Poland's three national bards
English: Zygmunt Krasiński, Polish poet