Open main menu
Илустрација на Бојл-Мариотовиот закон за односот меѓу зафатнината и притисокот ставајќи балон, пенеста слатка и крема за бричење во вакуумско ѕвоно.

This is the Macedonian translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: