Open main menu
Warning sign
A aquest fitxer li manca una autorització. Indica un autor i una font, però no hi ha evidència que l'autor hagi concedit la llicència indicada. Cal poder comprovar la conformitat de l'autor, bé proporcionant un enllaç a la pàgina web amb una autorització explícita compatible amb la nostra política de llicències, o bé enviant un correu electrònic de consentiment a permissions-commons@wikimedia.org.
Cal fer-ho també si en sou l'autor.
Si no es proporciona l'autorització, el fitxer podrà ser eliminat al cap de set dies de la inserció d'aquest avís () i de la notificació a l'usuari.

Administradors:
- Comproveu sempre l'historial per descartar que s'hagi modificat la informació vàlida.
- Amb l'eina GlobalUsage podeu comprovar la utilització d'aquest fitxer en altres projectes de Wikimedia.
- Aquesta pàgina va ser modificada per darrera vegada per Vriullop (disc. | contrib. | reg.)

Per afegir aquest avís:
Utilitzeu {{subst:npd}}, per categoritzar el fitxer per data.
A més, utilitzeu

{{subst:image permission|File:No permission since/ca}} ~~~~
per notificar a l'usuari.

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{No permission since}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{No permission since}} instead!