Open main menu
Obraz z czasów dynastii Tang (618–907), którego autorstwo przypisywane jest Han Gan, tworzącemu w latach 742–756.

This is the Polish translation of the Picture of the day description page from .

Obraz z czasów dynastii Tang (618–907), którego autorstwo przypisywane jest Han Gan, tworzącemu w latach 742–756.

Descriptions in other languages: