Open main menu
Диви животни во националниот парк Мањарско Езеро, Танзанија. Крај езерото изобилуваат зебрите и други видови животни.

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Диви животни во националниот парк Мањарско Езеро, Танзанија. Крај езерото изобилуваат зебрите и други видови животни.

Descriptions in other languages: