Open main menu
La mosca Graphomya eustolia pertanyent a la família Muscidae. Aquesta mosca té uns 8mm de longitud. Fotografiada a les Muntanyes Uluguru, Tanzània

This is the Catalan translation of the Picture of the day description page from .

La mosca Graphomya eustolia pertanyent a la família Muscidae. Aquesta mosca té uns 8mm de longitud. Fotografiada a les Muntanyes Uluguru, Tanzània

Descriptions in other languages: