Open main menu
Западниот бедем на клисурата Глен Хелен на планинскиот венец Вест Макдонел во Северната Територија, Австралија.

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Западниот бедем на клисурата Глен Хелен на планинскиот венец Вест Макдонел во Северната Територија, Австралија.

Descriptions in other languages: