Open main menu
Cristall d'osmi de puresa ≥ 99.99 %. Són 20 g produïts per cristal·lització amb reacció de transport química en un mitjà de clor gasós.

This is the Catalan translation of the Picture of the day description page from .

Cristall d'osmi de puresa ≥ 99.99 %. Són 20 g produïts per cristal·lització amb reacció de transport química en un mitjà de clor gasós.

Descriptions in other languages: