Template:Potd/2017-03-11 (pl)

Panorama amfiteatru w Al-Dżamm, stanowiska archeologicznego w mieście Al-DżammTunezji. Amfiteatr, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1979 roku, został zbudowany około 238 roku, gdy współczesna Tunezja była częścią rzymskiej Afryki Prokonsularnej. Jest to jedna z najlepiej zachowanych rzymskich ruin na świecie, która jest unikatem w skali Afryki. Amfiteatr jest trzecim co do wielkości na świecie, jego pojemność jest szacowana na 35 000 widzów i ma 148 m długości na 122 m szerokości.

 Template:Potd/2017-03-11
This is the Polish translation of the Picture of the day description page from .

Panorama amfiteatru w Al-Dżamm, stanowiska archeologicznego w mieście Al-DżammTunezji. Amfiteatr, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1979 roku, został zbudowany około 238 roku, gdy współczesna Tunezja była częścią rzymskiej Afryki Prokonsularnej. Jest to jedna z najlepiej zachowanych rzymskich ruin na świecie, która jest unikatem w skali Afryki. Amfiteatr jest trzecim co do wielkości na świecie, jego pojemność jest szacowana na 35 000 widzów i ma 148 m długości na 122 m szerokości.

Descriptions in other languages: