Open main menu
Тавански свод на Шаховата џамија (денес „Имамова џамија“) кај Главниот пазар во Техеран, Иран.

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Тавански свод на Шаховата џамија (денес „Имамова џамија“) кај Главниот пазар во Техеран, Иран.

Descriptions in other languages: