קרלוס הגדול

Member since January, 2011

Hello and Welcome, I am Carlos in the Hebrew Wikipedia. I live in the Galilee moshav.