Babel user information
ia-N Iste usator ha cognoscentias a nivello native de interlingua.
vi-5 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ của một chuyên gia.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
ja-1 この利用者は初級日本語ができます。
zh-1 这位用户的中文达到初级水平
ko-1 이 사용자는 한국어조금 할 수 있습니다.
Users by language