Open main menu

UttalelseEdit

Inngrep i borgernes rettsstilling krever hjemmel. Legalitetsprinsippet knytter seg, for å nevne noen hensyn, til den enkeltes behov for rettssikkerhet, forutberegnelighet og beskyttelse mot maktmisbruk. Av den grunn har man regler om hva som må til for å fjerne folkevalgte.

Det finnes to alternative rettsgrunnlag for å fjerne en folkevalgt: enten ved misbruk eller inaktivitet. Ingen av de materielle vilkårene var, eller er, oppfylt i foreliggende sak.

Det er vitterlig ikke noe misbruk – hverken faktisk eller rettslig. Man må visstnok være mer aktiv enn det loven krever. Hvis man ikke følger et slikt krav over tid, er det “misbruk”. Det er ingen dekning for en slik tolkning. Her må man heller endre lovens krav til inaktivitet. Når det ikke gikk, prøvde man heller å subsumere forholdet inn under misbruksalternativet.

Når det gjelder inaktivitetsalternativet, er loven klar på hva som utgjør en "inaktiv" administrator (kravet gjelder også for de øvrige formelle rollene). Man må utføre et visst antall handlinger innenfor en tidsperiode. Dette gjorde jeg, og erkjennes av andre brukere. Antallet og tidsperioden kan enkelt verifiseres ved å se på loggførte handlinger. Likevel seilte man glatt forbi dette sentrale faktumet.

Lovens innhold eller definisjon av inaktivitet har byråkratene ikke lojalt respektert og håndhevet. De har manglet ryggrad og integritet. Istedenfor har man fulgt en illsint mobb som ikke liker reglene slik de er. Det undergraver reglene, tilliten til systemet og funksjonærene, flertallet som støtter eller innordner seg reglene slik de faktisk er, og ikke minst det demokratiske flertallet som valgte meg. Med forakt har byråkratene spyttet lovgiver i fjeset og tråkket på loven.

På demokratisk vis ble jeg legitimt valgt til administrator og byråkrat. Det klare utgangspunktet er at tilliten som har blitt tildelt gjennom demokratiske prosesser, må selvsagt også respekteres av andre, selv om man ikke liker reglene eller brukeren.

Den enkelte borger må kunne innrette seg etter de reglene som til enhver tid gjelder.

Hvis man ikke liker lovens krav til inaktivitet, så er løsningen såre enkel: endre loven. Det har man ikke fått til, nettopp fordi det ikke er demokratisk flertall for lovendring. Det er en

Return to the user page of "Kanonkas".