Last modified on 28 January 2014, at 08:28

หน้าหลักยินดีต้อนรับ สู่ วิกิมีเดีย คอมมอนส์
ฐานข้อมูลภาพและเสียง 22,965,093 ไฟล์ ที่ทุกคนสามารถร่วมแก้ไข

ภาพคัดสรรประจำวัน
สื่อประจำวัน
มีส่วนร่วม
ภาพคัดสรรและภาพคุณภาพ

ถ้าคุณค้นหาไฟล์ในคอมมอนส์เป็นครั้งแรก คุณอาจจะลองเริ่มต้นที่ ภาพคัดสรร ภาพคุณภาพ หรือ ภาพทรงคุณค่า คุณยังคงดูผลงานโดยพบปะกับ ช่างภาพของคอมมอนส์ และ นักวาดภาพของคอมมอนส์

เนื้อหา

แบ่งตามหัวเรื่อง

แบ่งตามชนิด

แบ่งตามผู้สร้าง

แบ่งตามลิขสิทธิ์

แบ่งตามแหล่งที่มา

ข่าวสาร
วิกิมีเดียคอมมอนส์ และโครงการพี่น้องอื่น
Wikispecies วิกิสปีซีส์
สารบบอนุกรมวิธาน
เมต้าวิกิ
ศูนย์กลางโครงการวิกิมีเดีย