Open main menu
Orkanen Ivan rett vest for Grenada i Det karibiske havet 7. september 2004 klokka 19.45 UTC. På dette tidspunktet hadde Ivan ein maksimumfart på 195 km/t, som plasserer den i Kategori 3 på Saffir-Simpson orkanskalaen.

This is the Norwegian Nynorsk translation of the Picture of the day description page from .

Orkanen Ivan rett vest for Grenada i Det karibiske havet 7. september 2004 klokka 19.45 UTC. På dette tidspunktet hadde Ivan ein maksimumfart på 195 km/t, som plasserer den i Kategori 3 på Saffir-Simpson orkanskalaen.

Descriptions in other languages: