Open main menu
Digitron Telefunken ZM1210 v chodu; elektronka má průměr 19 mm, výška číslic je 15,5 mm; drátěná mřížka před číslicemi tvoří součást anody, součástka má jedenáct katod – deset z nich představují číslice 0–9, tou poslední je desetinná tečka vlevo dole

This is the Czech translation of the Picture of the day description page from .

Digitron Telefunken ZM1210 v chodu; elektronka má průměr 19 mm, výška číslic je 15,5 mm; drátěná mřížka před číslicemi tvoří součást anody, součástka má jedenáct katod – deset z nich představují číslice 0–9, tou poslední je desetinná tečka vlevo dole

Descriptions in other languages: