Open main menu
This page is a translated version of a page Commons:Bots and the translation is 98% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Bots and have to be approved by a translation administrator.

Hvad er en bot?

A bot er et automatiseret program der udfører gentagne opgaver, som ville være træls at gøre manuelt. De fleste bots har et begrænset virkefelt og er målrettet mod oprydning i et specielt område. Nogle bots fungerer i Toolforge, mens andre aktiveres fra operatørens computer.

Tilladelse til at bruge en bot

Alle bots der kører på Wikimedia Commons skal i forvejen have tilladelse til det. Tilladelsen er nødvendig uanset om botten behøver et bot flag.

Tilladelsen gives udelukkende til de opgaver, der er nævnt i botanmodningen (opgaverne kan være a generel art, såsom "at uploade billeder" eller "at ændre lokaliseringen i Informationsskabelonen"). Bots må ikke bruges til at udføre andre opgaver, som ikke er blevet godkendt. Selvfølgelig forventes det ikke, at botbrugere genansøger hver gang, de ønsker at foretage en lille ændring, men hvis bottens virkemåde er blevet ændret, så den udfører en væsentlig ny opgave, så skal der foretages en ny ansøgning. Hvis du vil ansøge om at køre en bot, så gå til Commons:Bots/Requests.

Bot-konti

Botter skal anvende en anden brugerkonto end den, der styrer botten, anvender til almindelige redigeringer. For at man kan identificere kontoen som en botkonto, skal dens brugernavn normalt indeholde ordet "Bot".

Ansvaret for bidragene fra en botkonto ligger hos dens anvender, som tydeligt skal være identificeret på dens brugerside. Bots, der uploader forventes at give korrekt licensoplysning og kategorisering (hver fil skal tilhøre mindst én kategori, som beskriver dens indhold eller anvendelse). Den, der anvender botten, er ansvarlig for, at skaderne fra en bot, der fungerer forkert, repareres omgående. Anvendere af botter skal sikre sig, at de er til rådighed til at behandle brugeres spørgsmål vedrørende botten, og at de straks retter enhver påpeget fejl. Bot operators are encouraged to use a secure login method.

Botkonti bør ikke bruges til bidrag, der falder uden for bottens foruddefinerede opgaver. I særdeleshed gælder det, at an bots anvender ikke skal bruge bottens konto til at svare på meddelelser vedrørende botten. Anvendere af botter kan efter ønske omdirigere en bots diskussionsside til deres egen.

Halv-automatiske værktøjer (f.eks. Javascript værktøjer) anses normalt ikke for at være botter, og kræver ikke en særskilt konto, men nogle brugere vælger at bruge en separat konto til at foretage højhastigheds-redigeringer, der ikke er bot-relaterede.

Oplysninger om botter

Bottens brugerside bør oplyse om, at det er en bot, helst med brug af skabelonen {{Bot}}. De nedenstående oplysninger bør stå tydeligt på siden, eller på en side, der lænker til den. Sørg venligst for at du har lavet en liste over alle disse oplysninger, før du anmoder om tilladelse til botten.

 • Ophavsmanden/brugeren af botten og kontaktmuligheder til vedkommende
 • Detaljer vedrørende bottens opgave eller opgaver
 • Om botten startes af en bruger eller kører automatisk
 • Hvornår den fungerer (løbende, lejlighedsvist eller på bestemte tidspunkter)
 • Bottens maksimale redigeringshastighed (for eksempel redigeringer per minut)
 • Det sprog og/eller program den arbejder i.


Botters hastighed

Botanvendere må være klar over, at en bot der laver mange forespørgsler eller redigerer med høj hastighed, har langt større virkning end den almindelige bidragyder. Botter bør derfor være afdæmpede i deres redigeringshastighed. En bot, der udfører ikke-presserende opgaver, bør ikke redigere oftere end hvert femte sekund. Botter, der udfører vigtige opgaver, så som tilbagerulning af vandalisme, kan redigere oftere. Umarkerede ("unflagged") botter bør redigere langsommere end markerede ("flagged") botter, da deres redigeringer kan ses på overvågningslister, og hurtige redigeringer vil oversvømme andre brugeres lister.

Botflag

Nogle - men ikke alle - botter kan være markeret med et botflag. Virkningen af flaget er, at bottens redigeringer skjules fra brugernes overvågningslister, seneste ændringer og liste over nye billeder. På den måde undgås det, at disse lister oversvømmes med botredigeringer, især når botten har udført et stort antal redigeringer eller lagt mange filer op på kort tid. Et botflag kan fjernes på grund af manglende aktivitet.

Botflaget er et udtryk for de øvrige brugeres tillid, og det bekræfter, at bottens redigeringer normalt ikke kræver manuel opfølgning.

Blokering af botter

Enhver administrator må blokere en bot, der volder problemer, – uden at autoblock optionen er sat – hvis bottens operatør ikke er umiddelbart tilgængelig til at løse problemet. I princippet kan en bot, der ikke er godkendt, blokeres; men i praksis vil operatøren af en godartet bot normalt blive bedt om at indsende en botansøgning med tilbagevirkende kraft. Hvis det viser sig, at en bot bruges til at udføre opgaver, der ligger langt fra, hvad der blev oplyst i den oprindelige botansøgning, skal dens operatør anmodes om at indsende en ny botansøgning, der specificerer de nye virkemåder.

Meddelelser til botter, der uploader

Hvis du bruger din bot til at lægge filer op, eller du tilbyder den til tredjemand med henblik på uploading, så vil du per automatik modtage meddelelser om sletninger m.v. på din bots diskussionsside. Hvis du har omdirigeret diskussionssiden til din brugerside, vil du modtage meddelelserne der. Hvis tredjemand modtager disse meddelelser, eller hvis der ikke bliver sendt meddelelser til din bots diskussionsside, så skriv venligst din bot på listen i MediaWiki:Gadget-libCommons.js, eller få nogen til at gøre det med {{Edit request}} på diskussionssiden og lav et link tilbage til denne sætning: [[Commons:Bots/da#Notifications to upload bots]].

Bot-biblioteker

Botter kan skrives i næsten alle programsprog. Valget af programsprog afhænger ofte af botskriverens erfaring og kendskab til sprogene, samt til udbuddet af tilgængelige programbiblioteker, som kan udføre den ønskede opgave. Nedenstående liste omfatter adskillige programbiblioteker som kan anvendes til brug for botter.

Nyttige botter, som du kan anvende

 • ArchiverBot - arkiverer automatisk diskussionssider.
 • SpBot - arkiverer automatisk diskussionssider
 • CommonsDelinker - kan anvendes til at udskifte billeder; flytte/omdøbe/tilføje kategorier.
 • Rotatebot rotaterer billeder der bruger skabelonen {{Rotate}}
 • UploadStatsBot - Holder løbende antallet af oplagte, overskrevne og slettede filer, samt din redigeringstæller opdateret.


Aktive botter

Active bots

Service bots Providing services on request to any user, via a standard request system

Extensions

File upload

Maintenance

User assistants


Edit Bots List