Open main menu

Commons:תמונות של אנשים הניתנים לזיהוי

This page is a translated version of a page Commons:Photographs of identifiable people and the translation is 86% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Photographs of identifiable people and have to be approved by a translation administrator.

Outdated translations are marked like this.
For הקטגוריה scheme for people, ראו: Commons:Category scheme People, see Commons:Category scheme People.

Shortcut: COM:IDENT· COM:PEOPLE· COM:BLP

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎sicilianu • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎עברית • ‎العربية • ‎मराठी • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어
תמונה שצולמה במקום פרטי בהסכמה.

כאשר עוסקים בתמונות של בני אדם, אנו נדרשים להתחשב בזכויות המשפטיות של המצולמים ולמשמעות האתית של פרסום התמונה, וזאת בנוסף לחששותיו של הצלם ובעל הזכויות בתמונה. נושאים אלה שונים למדי מנושא מצב זכויות היוצרים של התמונה, ועלולים להגביל או להטיל מחויבויות על הצלם, מעלה הקובץ או מי שעושה שימוש חוזר בתצלום. משמעות העובדה כי תמונה נמצאת ברישיון קריאטיב קומונס או מצב בו תמונה נמצאת בנחלת הכלל, היא שה"צלם" (או בעל הזכויות) ויתר או איבד זכויות מסוימות ולא נדרש אישור "שלהם" לשימוש ביצירה. יחד עם זאת, הצלם לא יכול לוותר או להסיר את הזכויות של המצולמים בתמונה.

הסכמתו של נשוא התצלום נחוצה בדרך כלל לפרסום תצלום של אדם מזוהה שצולם במקום פרטי, וויקישיתוף מבקש זאת גם אם העניין לא נדרש בחוקים המקומיים. במדינות רבות (במיוחד במדינות הדוברות אנגלית) הסכמתו של המוצג בתמונה לא דרושה בדרך כלל לפרסום תצלום פשוט של אדם שניתן לזיהוי וצולם במקום ציבורי. עם זאת, תנאי הפרסום, לא אמורים לכלול שימוש מסחרי, כי במקרים אלה, נדרשת בדרך כלל הסכמה. יתר על כן, דרישות ההסכמה המקומיות עלולות להיות שונות ממדינה למדינה. ישנם גורמים רבים היכולים לקבוע אם ומה מידת ההסכמה נדרשת.

ברוב המדינות, נושאים אלה יבואו לידי ביטוי רק בתמונות שבהן האדם המצולם מזוהה ועודנו בחיים. עדיין סוגיות משפטיות ואתיות מסוימות עלולות להיות בתוקף אם המצולם נפטר או אם המצולם לא מזוהה.

סוגיות משפטיות

ישנן שתי זכויות בסיסיות של זכויות פְּרָטִיוֹת הקובעות בנושא הצילום, האחסון והשימוש בתמונות כאשר המצולם הוא אדם חי: הזכות לפרסום והזכות לפרטיות. כמו כן יש להקפיד לא לפגוע בכבודו או בשמו הטוב של המצולם בתמונה.

תמונה היא בלתי קבילה בוויקישיתוף אם היא לא חוקית, או שיש ספק בחוקיותה, באחד או יותר מסעיפים אלה: (א) המדינה בה צולמה התמונה; (ב) המדינה שממנה התמונה הועלתה לאתר; (ג) בארצות הברית (שבה תמונות ויקישיתוף מאוחסנות).

יש להשתמש בתבנית זכויות פְּרָטִיוֹת - {{Personality rights}} כדי להזהיר משתמשים שעשויים לעשות שימוש חוזר בתמונה, שחוקים מקומיים עלולים לחייב דרישות נוספות בגין שימוש חוזר בתצלום, מעבר לאלה הנדרשים כאן. חוקים הקשורים לנסיבות שבהן התמונה צולמה ולאופן פרסומה, צריכים להילקח בחשבון.

הזכות לפרסום

 
השחקנית פטרישיה דה לאון אפשרה להשתמש בדמותה בפרסומת נגד מלחמות שוורים עבור אתר PETA[1]

הזכות לפרסום היא הזכות לשלוט בשימוש המסחרי בדמותו של אדם אחד. הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא בפרסומת (והיא מתבטאת בין אם הפרסומת היא למטרות מסחריות או לאו). זכות זו נוגעת לנושא של התצלום ונבדלת מנושא זכויות היוצרים של הצלם אשר עשוי לכפות תנאים משלו או לאפשר חופש ביחס לשימוש מסחרי בתצלום. כל התמונות בוויקישיתוף חייבות לאפשר שימוש חוזר מסחרי חופשי מנקודת מבט של זכויות יוצרים, אבל המצולם בתמונה עלול עדיין לסרב לתת רשות או לבקש תשלום עבור שימוש חוזר מסוג זה. יחד עם זאת, זכות זו אינה משפיעה על עניין אחסון התמונה בוויקישיתוף, רק לעתים רחוקות משפיעה על השימוש בתמונה במיזמי ויקימדיה, וההשפעה הסבירה היחידה היא בפרסום/שימוש חוזר מסחרי בתמונה. דע כי בחלק מהמדינות בעולם ובחלק ממדינות ארצות הברית, הזכות לפרסום עלולה להימשך זמן מה לאחר מותו של המצולם בתמונה.

הזכות לפרטיות

הזכות לפְּרָטִיוּת היא הזכות להישאר אנונימי ולא להיות לעין הציבור ללא הסכמה. הזכות לפרטיות מעוגנת במספר חוקים בינלאומיים אם כי ההתייחסות לנושא התצלומים שונה ממדינה למדינה. אסור שתמונות יפריעו באופן בלתי סביר לחייו הפרטיים של המצולם או של חיי המשפחה שלו.

החוק על פרטיות הנוגע לתמונות, מתחלק באופן גס לשאלה האם התמונה צולמה במקום פרטי או ציבורי. מקום פרטי הוא היכן שלמצולם יש ציפייה סבירה לפרטיות ומקום ציבורי הוא מקום שבו המצולם לא יכולה להיות ציפייה כזו - אין הכוונה לכך שהמקום הפיזי של התצלום בו נמצא בבעלות פרטית או ציבורית. לדוגמה, אוהל על חוף הוא מקום פרטי על קרקע ציבורית וקונצרט הוא מקום ציבורי על קרקע פרטית. מקום יכול להיות נגיש לציבור, אך עדיין יכולה להיות ציפייה לתצלום במקום פרטי, למשל מחלקה בבית חולים בשעות ביקור. גם אם המקום הוא פרטי או ציבורי עדיין צילום במקום כזה יכול להיות תלוי נסיבות צילום או עיתוי צילום. לדוגמה אותה מחלקה בבית חולים הייתה מקום ציבורי במהלך סיור לפני שהיא נפתחה.

בארצות הברית (שבה ממוקמים שרתי ויקישיתוף), לא נדרשת הסכמה לצילום בני אדם במקומות ציבוריים ולפרסום תמונות האלה.[2] כך, אלא אם כן ישנם חוקים מקומיים מסויימים באותה מדינה, מעבר לעניינים משפטיים (למשל, הוצאת לשון הרע) או עניינים מוסריים (למשל, תמונה שהושגה באופן לא הוגן), אין בוויקישיתוף בדרך כלל דרישה, מהצלם או ממעלה התמונה, לקבלת הסכמה של המצולם. בין אם מדובר באדם מפורסם או לאו.

במדינות רבות הסכמתו של המצולם נדרשת אפילו רק לתצלום תמונה, ו/או פרסומה ו/או לעשות בה שימוש מסחרי "גם אם האדם נמצא במקום ציבורי". ניואנסים נוספים עלולים לכלול את הגיל של המצולם, מה המצולם עושה באותו זמן, בין אם המצולם הוא אישיות מפורסמת, ובין אם התמונה נוגעת בעניין הציבור בחדשות, וכו. פרטים נוספים ראו: Commons:דרישות ההסכמה המקומיות לפי מדינה.

בגלל הציפייה לפרטיות, יש לבקש את הסכמת המצולם לפני העלאת כל תמונה המציגה אדם שניתן לזיהוי וצולם במקום פרטי, בין אם שמו של המצולם צוין ובין אם לאו. גם במדינות שאין להן חוק בנושא הזכות לפרטיות, יש לנו חובה מוסרית שלא להעלות תמונות הפוגעות בציפייה הסבירה של המצולם לפרטיות.

מידתיות

בחלק מהמדינות, מידתיות (שימוש הוגן) הוא המדד המשפטי העיקרי בכל המקרים החריגים. הווה אומר שהפרקטיקות הרגילות מיושמות על פי חוק.

לשון הרע

אסור שתמונות ילעגו או ישפילו את המצולם באופן לא הוגן. דבר זה עלול להיגרם מתוכן התמונה, אבל יכול לנבוע גם מבחירה גרועה של שם תמונה, תיאור או שיוך לקטגוריה. הוצאת לשון הרע היא גם סוגיה משפטית ומוסרית; לכן, ויקישיתוף לא מבססת את החלטותיה על השאלה האם המצולם מסוגל או עלול לתבוע באשר לתמונה.

מועסקים

אם הצלם היה מועסק (עובד) בזמן שצלם תמונה, מעשיהם עשויים להיות כפופים לחוזה העבודה או לכללים של הגוף המקצועי שלהם. בעניין נושאים הנוגעים לצוות הרפואי ותצלומים של מטופלים, ראה מאמר (Commons:תמונות מטופלים).

הסכמה

 
מחלקה בבית חולים היא מרחב ציבורי שבו יש לנמצאים בו ציפייה לפרטיות, ולכן מנקודת המבט זו מדובר במרחב פרטי.

נסיבות התצלום קובעות אם נדרשת הסכמה או לאו. הן גם משפיעות על האופי ומידת ההסכמה הדרושות. ישנם שלושה היבטים: צילום התמונה, העלאה והשימוש חוזר בתצלום. ברמה הבסיסית, אם המצולם מסתכל לכיוון המצלמה ומחייך, ההנחה הסבירה תהא שנתן את הסכמתו לצילום. עם זאת, בנסיבות מסוימות, ייתכן שיידרש הסכם בעל פה או אפילו בכתב.

הסכמה לצילום עצמי של אדם אין פירושה כי מותר לצלם לעשות עם התמונה ככל העולה על רוחו. לתמונה בוויקישיתוף יהיה פוטנציאל חשיפה גדול יותר מאשר באחסון התצלום באלבום תמונות, בדף פייסבוק אישי, או בפליקר. ייתכן למשל שהמצולם הסכים להצטלם לתמונה עבור התיק אישי שלו, אבל לא לפרסום ברשת. הצלם ומעלה התמונה חייבים לוודא, אם יידרשו, שהסכמת המצולם תואמת את דרישות ויקישיתוף בנושא.

חלק מהמצולמים אינם מסוגלים לספק את ההסכמה הנדרשת מפאת גילם הצעיר או בשל לקות למידה. במקרים אלה, יש לשיג את הסכמת ההורים או האפוטרופוסים האחראים.

בתמונות סלפי, שבו המצולם הוא גם הצלם ו/או מעלה התמונה, ההנחה היא שיש הסכמה, בתנאי שהוא מסוגל לתת הסכמה מתאימה (כאמור לעיל).

בדרך כלל די בהצהרת מעלה התמונה כי הסכמה מתאימה ניתנה. תבנית הסכמה - {{Consent}} יכולה לשמש למטרה זו, למרות שזה לא נדרש. נא עיינו גם בתיעוד התבנית.

דוגמה להסכמה שמוגבלת מדי עבור ויקישיתוף יכולה להיות הסכמת צילום של מטופל, אשר עשוי להסכים לשימוש בתמונה רק בכתבי עת רפואיים או להוראה בבית החולים. דוגמה להסכמה שהיא יותר מתירנית יותר מהנדרש לוויקישיתוף תהיה כתב ויתור (model release), שבו המצולם מוותר על הזכות לפרטיות.

דרישות ספציפיות למדינות

הטבלה שלהלן עשויה לתאר דרישות ספציפיות האופייניות למדינות שונות. אם כי שימו לב, זה לא מלל מחייב מבחינה משפטית, ואם מדינה מסוימת לא מופיעה כאן, אין הדבר משקף מצב משפטי שכולם חופשיים בה לקחת / לפרסם / לעשות שימוש מסחרי בתמונות של אנשים במרחב ציבורי במדינה זו. פרטים נוספים, עם הפניות, אפשר למצוא בדף דרישות הסכמה ספציפיות במדינות. (Commons:Country specific consent requirements), או על ידי לחיצה על קישורי ארץ בטבלה.

Consent required for action related to a picture of a person in a public place (by country)
Country/Territory Take a picture Publish a picture Commercially1 use a published picture
Afghanistan No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Argentina No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Australia No (with exceptions) No (with exceptions) Yes
Austria No No (with exceptions) Yes
Belgium No Yes (with exceptions) Yes
Brazil Yes Yes Yes
Bulgaria No No Yes
Canada Depends on province Yes (with exceptions) Yes
China, People's Republic of No No Yes
China, Republic of No No (with exceptions) Yes
Czech Republic Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Denmark No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Ethiopia No Yes (with exceptions) Yes
Finland No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
France Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)[3] Yes
Germany No (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Greece No No Yes (with exceptions)
Hong Kong SAR Depends on circumstances Depends on circumstances Depends on circumstances
Hungary Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Iceland No No (with exceptions) Yes
India No No (with exceptions) Yes (with exceptions)
Iran No (with exceptions) No (with exceptions) No (with exceptions)
Ireland No (with exceptions) No (with exceptions) No (with exceptions)
Israel No No (with exceptions) Yes
Italy No No[4][5][6] Yes
Japan Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
South Korea Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Libya No Yes (with exceptions) Yes
Macau SAR Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Mexico No Yes Yes
Netherlands No No (with exceptions) No (with exceptions)
New Zealand No (with exceptions) No (with exceptions) Yes
Norway No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Peru No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Poland No Yes (with exceptions) Yes
Portugal No (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes
Romania No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Russian Federation No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Singapore No (with exceptions) No (with exceptions) No (with exceptions)
Slovakia Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Slovenia No No Yes
South Africa No No Yes
Spain Yes Yes Yes
Sweden No No Yes
Switzerland Yes Yes Yes
United Kingdom No (with exceptions) No (with exceptions) Yes
United States No No Usually (although laws differ by state)
1: In this context of consent requirements, "commercial use" is separate from, and not in reference to, licensing conditions that may prohibit commercial use (non-commercial licenses).
Template:Navbar/i18n/he

נושאים מוסריים

בעוד היבטים אחדים של צילום ופרסום אתיים נשלטים על ידי החוק, ישנן גם סוגיות מוסריות. הן משקפות בדף על ההכרזה האוניברסלית על זכויות האדם (ראו: Universal Declaration of Human Rights), סעיף 12 קובע: "לא יהיה אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, במשפחתו, בבית או בהתכתבות, לא לפגיעה בכבודו או בשמו הטוב". כללי יסוד בהגינות ושמירה על כבוד אדם עשויים להשפיע על ההחלטה אם לארח תמונה מעל לנדרש על ידי החוק. המידה הנכונה שעל פיה תמונה נחשבת ככזו שלא הושגה בצדק או תמונה היא חודרנית, לדוגמה, היא עניין של רמה ועשויה להיות תלויה בטבע הדברים, במיקום, ובמוניטין של הנושא.

המוצא של התמונה עשוי להכתים את השימוש בה ללא תקנה. צילום שנעשה בצורה לא אתית (ראו: "downblouse") לא יוכשר לשימוש אם פניו של הנושא תיחתכנה. תצלום פפארצי של משתזף בעירום אינו מקובל רק על ידי פיקסליזציה (pixelating) של הפנים.

כמו שבעיתוניים איכותיים עשויים להנתן מבחני "האינטרס הציבורי" לתמונות שסופקו, כך גם הבחינה שבה תמונה תעמוד בפרוייקטים חינוכיים כלליים (ראו: educational project scope) שלנו עשויה להיות גם נחשבת. במקרה של ספק, אין צורך לוויקישיתוף (Commons) לארח כל תמונה של בני אדם.

זיהוי

רמת הזיהוי של נושא התמונה היא נושא רב-גוני. תמונה הכוללת תצוגה ברורה של הפנים מקלה מאוד את הזיהוי של הנושא. תכונות אחרות של גופו של האדם, הבגדים או המיקום שלו, כל אלה עשויים לעזור בזיהוי הנושא. מלבד התמונה, עשויים להתקבל רמזים מכותרת התמונה או הקובץ, התיאור, המקור, כתובת אתר המקור, ומטה-נתונים כוללים ולא מוגבלים למיקום הגאוגרפי והתאריך. ככל שנושא הפרטיות בעל ערך גדול בתמונה, כך יש לתת יותר משקל לסיכון של אפשרות הזיהוי באמצעים לא-מוגדרים. יש לשים לב: האם האדם הוא הנושא הברור של הצילום, או עובר אורח בלבד, או פרטים ברקע, כל אלה הם גורמים חשובים נוספים.

הסיכון לזיהוי ניתן למיזעור על ידי אי-הכללת מידע מסוים בתיאור התמונה. עם זאת כמה פרטים בנוגע למקור של התמונה (כגון כתובת אתר המקור ושם היוצר) עשויים להיות חלק מדרישת הרישיון לתמונה או מדיניות ויקישיתוף (Commons), ולכן לא ניתן להסירם. ייתכן גם שיהיה אפשר לצלם את הנושא מזווית שונה או בהקשר מסגרת שונה.

עדיף לקבל את ההסכמה, מאשר לנסות לנטרל תמונה מפרטים מזהים (anonymise) תמונה שתחייב אותם. הצבת פס שחור על עיניים שימשה בעבר להסתרת זהות מטופל/ים בפרסומים רפואיים, אך נחשבת כבר לא יעילה. תמונות מפוקסלות (pixelated) עשויות לגרום למיצמוץ של עיני המתבוננים. ניסיונות גסים אלו לנטרל זיהוי (anonymise) בתמונות עלולות לגרום נזק לערך של התמונה בוויקישיתוף (Commons) עד כדי רמה מוגבלת או חסרת סיכוי ריאלי של שימוש.

היכן שהחוק אוסר לקיחה או פרסום תצלומו של אדם או בני אדם ללא הסכמה, והסכמה לא ניתנה, וביצוע מעשה שהופך את הנושא/ים הקשה לזהות (כגון טשטוש הפנים שלהם) הוא מעשה לא מוסרי: התצלום לא צריך להעלות לוויקישיתוף (Commons).

אם התמונות המקוריות או דומות כבר קיימים באינטרנט (או בויקישיתוף (Commons) או במקום אחר) ולאחר מכן מבוצעים ניסיונות לנטרל זיהוי (anonymising) הנושא, הרי הם בסופו של דבר חסרי תועלת. מנועי חיפוש שהתמחו בזיהוי תוכן מצולם (ראו: Content-based image retrieval) כגון TinEye או Google Images יכולים לזהות נושא שנוטרל מפרטים מזהים. כל בני האדם עשויים לזיהוי בקלות על ידי כל מי שמכיר את הנושא. הם גם יכולים להיות מזוהים על ידי מחשב, פשוט על ידי גרירה ושחרור של התמונה על גבי Google Images.

דוגמאות

 
לא נדרשת הסכמה לצילום כאשר הוא נלקח במקום ציבורי

הדוגמאות הבאות לא מצריכות הסכמה בארצות רבות

  • אמן רחוב אלמוני
  • אדם אלמוני, במרחב הציבורי, במיוחד כחלק מקהל רב
  • בני אדם הנוטלים חלק באירוע ציבורי במקום בבעלות פרטית, למשל, במסיבת עיתונאים בבניין משרדים
  • שחקן כדורסל מתחרה במשחק פתוח לרשות הרבים

הדוגמאות הבאות בדרך כלל דורשות הסכמה

  • שיח בין גבר ואישה, שכותרתו זונה מדברת אל הסרסור שלה (לשון הרע אפשרי)
  • ילדה מזוהה, עם הכותרת ילדה שמנה (עלול להיות מבזה, או פוגע)
  • בליינים במסיבה פרטית, אלא אם כן עיתונאים מוזמנים במיוחד (חדירה בלתי סבירה ללא הסכמה)
  • בני אדם ערומים, ללא תחתונים או בגד ים, אלא אם כן נלקח כמובן במקום ציבורי - גם אם פניו של הנושא מוסתרות (חדירה בלתי סבירה ללא הסכמה)
  • תמונות שבוצעו באמצעות עדשה מיוחדת, נלקחו ממרחק רב, של אדם במקום פרטי (חדירה בלתי סבירה)

בקשת מחיקה

הנושא, הצלם או המעלה של תמונה עשוי לבקש להסירמ מוויקישיתוף (Commons). הסיבות להסרת עשויות להיות אחת או אחדות: התצלום גורם למבוכה, פורסם ללא ההסכמה הנדרשת, וכו. באופן כללי, תמונות לא יוסרו פשוט כי הנושא לא אוהב אותם, אבל מפעילים (administrators) בדרך כלל אוהדים בקשות להסרת תמונות אם אפשר לתת סיבות טובות. בכל מקרה אתם יכולים להתייחס לבקשה להסרת באמצעות התהליך הציבורי הנורמלי של בקשת מחיקה (ראו: deletion request). עם זאת, אם נדרש שיקול דעת בקשת מחיקה יכולה גם לשלוח באופן פרטי באמצעות הקישור: Commons:Contact us/Problems.

תמונות ממקורות אחרים

תמונות עם רישיונות חופשיים המתארחות באתרים אחרים (כגון Flickr) לעתים קרובות מועלות לוויקישיתוף (Commons) על ידי משתמשים אחרים מאשר הצלם. זה יכול לעשות את זה קשה לקבוע אם הסכמה ניתנה. רישיון תמונה חופשי מכסה רק זכויותיו של הצלם ולא אומר כלום על הנושא. ייתכן שיהיה צורך ליצור קשר עם הבעלים של הצילומים לגבי אישור מהנושא, למרות שהרישיון אומר שאנחנו לא צריכים את רשותו של הצלם.

ראו גם

קישורים חיצוניים

האתרים הבאים דנים בזכויות הצלמים לצלם במקומות ציבוריים:

References