Open main menu

O categorie este o facilitate a software-ului MediaWiki, o pagină specială al cărui scop este acela de a grupa pagini şi fişiere media care au ceva în comun. În practică, aceasta implică asocierea unui singur subiect cu o categorie dată. Numele categoriei ar fi de ajuns pentru a identifica subiectul, dar uneori este nevoie de ceva mai mult text pentru a o defini.

Contents

Categoriile la Wikimedia CommonsEdit

Structura de categorii este modul principal de organizare şi de localizare a fişierelor de la Commons. Este esenţial ca fiecare fişier să poată fi găsit navigând prin structura de categorii. Pentru a permite aceasta, fiecare fişier trebuie să fie pus direct într-o categorie şi/sau să fie pus într-o galerie categorisită. Fiecare categorie trebuie să se înscrie şi ea într-o categorie mai generală, formând o structură ierarhică.

Categorii şi/sau galerii?Edit

Unii utilizatori sunt de părere că dacă un fişier este inclus într-o galerie, este suficient pentru a-l categorisi. Alţii consideră că fiecare fişier trebuie să fie şi el inclus într-o categorie. Consensul, identificat prin vot, este că ambele sisteme sunt la fel de bune şi pot fi folosite concomitent. Nu ştergeţi categorii de la un fişier doar pentru că acesta a fost inclus într-o galerie. Se speră ca pe viitor software-ul să permită unirea funcţionalităţilor galeriilor şi categoriilor. Uneltele automate de găsire a fişierelor trebuie să sape şi prin galerii şi prin categorii.

Structura de categorii la Wikimedia CommonsEdit

Structura de categorii este (ideal) o multiierarhie cu o singură categorie rădăcină, Category:CommonsRoot. Toate categoriile (cu excepţia CommonsRoot) trebuie să fie incluse în cel puţin o altă categorie şi nu trebuie să existe cicluri (adică o categorie nu trebuie să se conţină pe ea însăşi, direct sau indirect). Structura de categorii trebuie să reflecte o ierarhie de concepte, de la cel mai generic până la cel mai specific.

Categoriile majoreEdit

Categoriile de la vârf (cele conţinute direct în CommonsRoot) împart structura de categorii după scopul categoriilor conţinute:

 • Category:Commons - Această categorie este rădăcina globală pentru categorisire a proiectelor de întreţinere Commons şi a paginilor (Commons:-, şi Help:-) cu excepţia fişierelor media. Paginile traduse în fiecare limbă trebuie să fie categorisite sub categoria proprie a acelei limbi în stilul „Category:Commons-ISO-LANGUAGE-CODE”. Structura de la Category:Commons-en este ierarhia-exemplu pentru toate celelalte limbi.
Există o subcategorie Category:Commons maintenance content, care este pentru întreţinerea conţinutului global comun al Wikimedia Commons şi care nu se traduce. TOATE fişierele media trebuie categorisite sub cele 4 categorii de mai jos, dar NUMAI fişierele cu probleme ar trebui să intre şi în subcategoria Category:Commons maintenance content.
 • Category:Image sources - Această categorie este rădăcina globală a fişierelor media categorisite după SURSĂ, adică de unde provin ele (cărţi, colecţii, site-uri etc.)
 • Category:Copyright statuses - Această categorie este rădăcina globală comună a fişierelor media categorisite după LICENŢĂ. TOATE fişierele media trebuie categorisite pe acest subarbore cu o etichetă corespunzătoare.
 • Category:Media types - Această categorie este rădăcina globală comună a fişierelor media categorisite după TIP. Observaţi că această categorisire este uneori omisă pentru imagini, deoarece marea majoritate a fişierelor de la Commons sunt imagini.
 • Category:Topics - Această categorie este rădăcina globală comună a fişierelor media categorisite după DOMENIU. TOATE fişierele media trebuie să fie categorisite sub acest subarbore pentru a permite găsirea lor după domeniu.
 • Category:User - aceasta este pentru categorii ce conţin utilizatorii Commons, grupaţi după diverse criterii, cum ar fi limbile pe care le vorbesc. Aceasta conţine şi Category:User galleries, categorie pentru galerii ale utilizatorilor.

Cum se folosesc categoriileEdit

Întotdeauna puneţi-vă fişierele în categorii şi/sau galerii după domeniu, astfel încât contribuţiile dumneavoastră să poată fi găsite de ceilalţi.

Rareori este nevoie să creaţi o nouă categorie (cu o excepţie, vedeţi Oameni mai jos). Înainte de a face aceasta, asiguraţi-vă că v-aţi familiarizat cu structura existentă de categorii, şi cu practicile şi politicile Commons. Vă rugăm, verificaţi dacă nu există o schemă de categorii sau un proiect commons pentru domeniul dumneavoastră, şi respectaţi convenţiile indicate acolo.

Vă rugăm să furnizaţi cât mai multe detalii posibile despre fişierele dumneavoastră — vedeţi Template:Information pentru sugestii. Trebuie să furnizaţi şi informaţii privind licenţele fişierelor dumneavoastră — vedeţi Commons:Licenţiere pentru detalii. Vedeţi Commons:Sfera de interes pentru informaţii despre fişierele media ce pot fi încărcate la Commons.

Numele categoriilorEdit

Întrucât Commons este un proiect internaţional, numele categoriilor trebuie să fie întotdeauna în limba engleză (cu excepţia formelor de viaţă, pentru care se preferă denumirea ştiinţifică latinească). Numele categoriilor ce se referă la obiecte sau la grupuri de oameni trebuie să fie în general la plural: Category:Tools, Category:Artists, Category:Lakes, etc, spre deosebire de Category:History, Category:Weather, Category:Music. Vedeţi Commons:Naming categories pentru informaţii.

Ne lipseşte suportul pentru internaţionalizarea numelor categoriilor, dar problema urmează a fi rezolvată în urma modificării software-ului MediaWiki (vedeţi bugzilla:5638). Crearea de structuri de categorii în diferite limbi n-ar face decât să încurce prea mult lucrurile.

Pentru o discuţie generală a categoriilor la MediaWiki, vedeţi pagina de manual a categoriilor.

Categorisirea paginilorEdit

Pentru a adăuga o pagină (fie ea o pagină de descriere a unei imagini, o galerie, sau o categorie) la o categorie, adăugaţi următorul cod la sfârşitul paginii.

[[Category:Category Name]]

De exemplu, dacă încărcaţi o diagramă ce prezintă orbita unor comete, puteţi adăuga următoarele categorii la pagina de descriere a imaginii:

[[Category:Astronomical diagrams]]
[[Category:Comets]]

Aceasta va face ca diagrama să apară în categoriile Astronomical diagrams, Comets.

Pentru informaţii privind găsirea de categorii potrivite pentru fişierele şi galeriile dumneavoastră, citiţi secţiunea Găsiţi o categorie potrivită de mai jos.

Crearea unei noi categoriiEdit

Pentru a crea o categorie nouă:

 1. Căutaţi cu mare atenţie, asiguraţi-vă că nu este deja o categorie care v-ar servi scopului dumneavoastră.
 2. Găsiţi o galerie sau o altă pagină ce ar putea fi pusă în noua categorie. Editaţi pagina, şi la sfârşit inseraţi legătura spre noua categorie. De exemplu, [[Category:Title]]. Salvaţi pagina modificată. Noua categorie apare ca legătură roşie în partea de jos a paginii.
 3. Click pe legătura roşie. Pagina nouă, goală, a categoriei apare pentru editare. Acum puteţi modifica această categorie ca pe orice altă pagină wiki.

O pagină de categorie trebuie să conţină următoarele informaţii (în ordinea importanţei):

 • Legături spre alte categorii, prin care este plasată în una sau mai multe categorii-părinte.
 • O scurtă descriere ce explică ce conţine categoria. Engleza este limba preferată pentru această descriere, dar se pot adăuga şi alte limbi (cu formatele {{ab|...}} pentru descrierea în abhază, {{ro|...}} pentru descrierea în română etc; puteţi consulta în acest scop Commons:Templates for galleries).
 • Legături interwiki spre categorii sau pagini cu conţinut similar de la Wikipedias (legături [[ab:...]] spre pagina de la Wikipedia în abhază, [[ro:...]] pentru Wikipedia în română etc.).
 • Dacă această categorie trebuie sortată conform unui alt şir de caractere decât titlul categoriei, adăugaţi {{DEFAULTSORT:}}. De exemplu, titlul unei categorii despre o persoană nu este şirul potrivit pentru sortare. Pentru astfel de categorii, inseraţi după legăturile interwiki o linie ca {{DEFAULTSORT:NumeFamilie, NumeBotez}} cu şirul de sortare corect. Vedeţi meta:Categories#Sort key pentru mai multe informaţii.
 • Puneţi pagina nouă în alte categorii în care ar trebui să stea, conform îndrumarelor. La baza noii pagini, inseraţi linii de forma [[Category:Relevant categories]].

Vedeţi şi #Cum se face categorisirea: îndrumare după domeniu pentru aspecte ale unor anumite clase de categorii, cum ar fi #Oameni.

Schimbarea numelui unei categoriiEdit

Vedeţi Commons:Rename a category.

For more appropriate categorizationEdit

Pages (including category pages) are categorized according to their subject, and not to their contents, because the contents is generally not a permanent feature of the category page; in particular, you can momentarily find inappropriate contents in a category page.

Example: Assume that Category:Spheres contains only pictures of crystal balls. You must not add Category:Glass in the category page, according to the current contents, because you can have spheres made with a great variety of materials. Normally, any picture showing a glass object would be already categorized in Category:Glass (or in a category of its substructure). So, if the Category:Spheres is really crowded with crystal balls pictures, it would be a better idea to create a new category page, like Category:Glass spheres or Category:Crystal balls, categorized in Category:Spheres and Category:Glass.

Generally files should only be in the most specific category that exists for certain topic. For example files in Category:Paris should not also be in Category:France (see over-categorization below). If you do not find a category that fits your purpose, you can create it — but carefully read the section about using categories first.

This does not mean that an image only belongs in one category; it just means that images should not be in redundant or non-specific categories. For instance, an image of a Polar Bear being rescued from an iceberg by a helicopter should be in Category:Ursus maritimus, Category:Icebergs, Category:Helicopters, and Category:Search and Rescue. It should not, however, be in Category:Ursidae or Category:Aircraft.

Categorization tipsEdit

The categories (or galleries) you choose for your uploads should answer as many as possible of the following questions:

The above questions cover the main aspects of the image to be categorized. For some images it makes sense to use all, for other images only one or two are reasonable. In addition there are several other aspects of the images that can be used to categorize the image:

This last set is useful and important but should always be done in addition of the main set of criteria.

Find an appropriate categoryEdit

To find appropriate categories for your uploads, you should navigate the category structure starting from a generic category. Narrow your search down to subcategories until you find the most specific category that fits the file you uploaded. You can navigate the category structure by following links to subcategories, or expanding the tree of subcategories by clicking on the little + symbols on subcategory names. The Major categories section above provides a starting point, and the How to categorize: guidance by topic covers some topics more. You can also try CommonSense, a tool that is designed to help with categorization based on keywords.

Over-categorizationEdit

 
Don't place an item into a category and its parent (e.g., Put it in Paris, not France)

Over-categorization is what happens when an image is placed in several categories within the same tree. The general rule is always place an image in the most specific categories, and not in the levels above those. An example:

We'll assume that yellow spheres are spheres with a yellow color. We can think about Category:Yellow spheres and Category:Spheres. The picture to be categorized shows yellow marbles. We categorize the file in Category:Yellow spheres. Now, if we also categorize the image file in Category:Spheres, this is over-categorization: because we already know that the yellow marbles are spheres. This applies to most images: As mentioned above files in Category:Paris should not also be in Category:France, files in Category:Albert Einstein should not be in Category:Physicists from Germany and so on.

Visually, it is the same problem as the red arrow shown in the chapter above.

Why is over-categorization a problemEdit

It's often assumed that the more categories an image is in, the easier it will be to find it. Another example: By that logic, every image showing a man should be in Category:Men, because even if you know nothing more about the person you're looking for than that he is a man, you'll be able to find it. The result is that the top category fills up, making it necessary to go through hundreds, or in this case more likely thousands of images to find the one you want. You probably won't find what you're looking for, and what's more, those who are looking for a generic picture of a man to illustrate an article like en:Man will find that they've drowned out among the movie stars, scientists and politicians.

On lower levels, the problem becomes less acute, since the number of images will be smaller — they can still easily reach into the hundreds, though. But there is still a problem: Let's go back to Einstein. I know that he's a physicist, so I'll look there. I find an image among the hundreds in the category, which I'm not too happy with, but it's the only one there. Since there was an image there, I assume that there are no more hidden elsewhere, rather than look further in Category:Physicists from Germany and thus find Category:Albert Einstein where there might be a better one. So over-categorization has led to two problems: The top category is cluttered, and users will stop looking for the most relevant category since they've reached one that has a relevant image.

Improper categorization of categories is a cause of over-categorizationEdit

Strange as it may sound, under-categorization can actually be a cause of over-categorization. This happens when a category is not properly categorized, leading users to over-categorize an image to get it into the relevant categories. An example of this: Category:Eivør Pálsdóttir was categorized only in Category:People by alphabet. So if I add an image of her, and know who she is, I would also place the image in Category:People of the Faroe Islands and Category:Vocalists. This is over-categorizing, I've caused clutter in the top categories by adding images directly to them.

A related problem is erroneous categorization: Category:Notting Hill was for more than a month placed in Category:London. When adding an image, it would be very tempting to add that image to Category:Kensington and Chelsea, which is where you'll find Notting Hill. Instead, each image should be placed only in the most specific categories, and those categories should in turn be placed in its most specific categories.

When you encounter this, please categorize the categories properly if you are able to do so. That will not only help avoid over-categorization, but also make it easier to move through the category tree.

How to categorize: guidance by topicEdit

For some categories, there is special guidance on how best to sort content within that category. This guidance can be found in a category scheme or a commons project for your topic. There is also some categorizing information in this section and sometimes there is guidance at the top of the category's page, in the Category namespace. So, for instance, some guidance on categorizing content depicting people is at the top of Category:People, and some is in the section People below.

PeopleEdit

Content depicting people can be put in categories and/or galleries which describe them, such as Category:Economists from the United States. Start exploring at Category:People.

Some notable people may have so much content depicting them, or names that are so well known, that it may be worth creating a category or gallery using their name, such as Category:Albert Einstein. (This is one case where you may find yourself creating categories frequently, i.e. each time you upload the first picture of a notable person.) Use the common English-language spelling and word order for the category or gallery name; it's a pity to force this on all the world's names, but as noted elsewhere, we use English-language categories on Commons to work around a software limitation.

Some categories are descriptive of persons, e.g. "Category:Physicists from Germany". Where there is a category or gallery named after a person, don't put such descriptive categories into individual image pages showing that person. Always put them instead in the person's category or gallery page. (Why? Because descriptive categories apply to all images of a person, and this rule achieves that with just one descriptive category entry.) So, the only category entries in an individual image page should be a link to the category or gallery page for each person depicted, and maybe categories that distinguish this image of that person from other such images.

Put into each gallery or category named after a person, the category Category:People by alphabet and fill in their family name: e.g. [[Category:People by alphabet|Family name, first name]]. Again, do not tag image description pages with this category! (Why? There are so many image articles of notable people, that including them directly would overwhelm the category. Limiting Category:People by alphabet to category and gallery pages greatly reduces the number of entries.)

Insert a line like {{DEFAULTSORT:Lastname, firstname}} towards the bottom of the page, just above the related categories. This line gives a string to use for sorting, instead of the Category's title. Usually, the order that results from sorting by category title isn't the correct order for a list of peoples' names.

See alsoEdit