Open main menu

Una categoria és un recurs especial del programari MediaWiki, una pàgina especial que s'usa per agrupar materials i pàgines que estiguin relacionats entre si. El seu objectiu és mantenir organitzats els continguts segons un ordre lògic d'assumptes i en una estructura jeràrquica que faciliti als usuaris la localització del material que necessitin. Per aquest motiu, tot material de Commons ha de pertànyer a una categoria. El nom de la categoria hauria de ser suficient per trobar l'assumpte, però pot incloure una breu descripció inicial per definir amb més precisió.

Contents

Categories a Wikimedia CommonsEdit

L'estructura de categories és la forma primària d'organitzar i trobar fitxers en Commons. És essencial que tots els fitxers es puguin trobar navegant per l'estructura de categories. Per permetre això, cada fitxer s'ha de posar directament en una categoria i/o col·locar en una pàgina de galeria que estigui categoritzada. Cada categoria al seu torn ha d'estar en categories més generals, formant una estructura jeràrquica.

Categories i/o galeries?Edit

Noteu el "i/o" anterior. Alguns usuaris creuen que quan una imatge està en un article galeria, només cal categoritzar l'article. Altres creuen que hauria categoritzar també cada imatge individual. El consens en aquest assumpte, tal com es va establir en votació, és que tots dos sistemes són igualment vàlids i haurien usar-se de forma combinada. No eliminis categories només perquè una imatge estigui en una galeria categoritzada. S'espera que en el futur el programari s'actualitzarà per unir les funcionalitats de galeries i imatges en un. Les eines automatitzades utilitzen un sistema de rastreig que passa per les categories i articles de galeries per trobar les imatges.

Estructura de categoriesEdit

 
No col·loquis un fitxer en una categoria i en la categoria superior (ex. Xocolates, no Xocolates i Dolços)

L'estructura de categories és (idealment) una multi-jerarquia amb una única categoria arrel, Category:CommonsRoot. Totes les categories (excepte la categoria arrel CommonsRoot) han d'estar contingudes en una altra o altres categories, i no hauria d'haver bucles (és a dir, que una categoria es contingui a si mateixa, directament o indirectament). L'estructura de categories ha de reflectir una jerarquia de conceptes, del més genèric al més específic.

Les categories més altes (les contingudes directament en CommonsRoot) divideixen l'estructura de les categories segons el propòsit de les altres categories que continguin.

 • Category:Topics - Aquesta categoria és l'arrel comuna global dels fitxers multimèdia categoritzats segons el tema o assumpte que il·lustren. Tots els fitxers de mitjans haurien categoritzar sota aquesta categoria per permetre a altres usuaris trobar en buscar per tema.
 • Category:Copyright statuses - Aquesta categoria és l'arrel comuna global dels fitxers multimèdia categoritzats segons la seva llicència (per la qual s'allibera el copyright o dret de reproducció). Tots els fitxers de mitjans haurien categoritzar sota aquesta categoria amb la marca de llicència adequada.
 • Category:Image sources - Aquesta categoria és l'arrel comuna global dels fitxers multimèdia categoritzats segons l'origen o font de la qual provenen (llibres, col·leccions, llocs web, etc.)
 • Category:Media types - Aquesta categoria és l'arrel comuna global dels fitxers multimèdia categoritzats segons el tipus de mitjà (fitxers d'imatge fixa, vídeo, sons, etc.). Freqüentment s'omet aquest tipus de categorització amb les imatges, ja que la gran majoria de fitxers en Commons són algun tipus d'imatges.
 • Category:Commons - Aquesta categoria és l'arrel comuna global per categoritzar les tasques de manteniment de Commons i les pàgines Commons:-, i Help:- , excepte els fitxers multimèdia.
Les pàgines traduïdes han categoritzar-se en la categoria pròpia de cada llengua amb el format "Category:Commons-Codi d'idioma ISO". Per exemple:
Category:Commons-ca és per al català,
Category:Commons-pt per al portuguès, etc).
L'estructura de Category:Commons-en (en anglès) és la base de la jerarquia per mostrar la categoria de qualsevol altre idioma.
Dins d'ella hi ha una subcategoria Category:Commons maintenance content, que és per al manteniment especial dels continguts comuns globals de Wikimedia Commons. Aquesta subcategoria no es tradueix.
 • Category:User categories - Aquesta és per a categories que classifiquen a usuaris de Commons per característiques com el llenguatge que parlen. Conté també la Category:User galleries, que és per galeries específiques per usuari (és a dir, no per tema).

Ús de les categoriesEdit

Per afegir una categoria a una pàgina (sigui una imatge, una pàgina de galeria o una pàgina de categoria), afegeix [[Category:Nom de la categoria]] al final de la pàgina (observa que, a diferència de les wikis en català, on és igual posar [[Categoria:...]] que [[Category:...]], en Commons únicament és vàlida la fórmula [[Category:...]].

Per saber com trobar bones categories als fitxers que carreguis o en les subcategories en què treballis, llegeix la secció Categoritzar els teus fitxers de més avall.

No sol ser necessari crear una categoria nova - abans de fer-ho, assegura't d'estar familiaritzat amb l'estructura de categories existent, i amb els usos i polítiques de Commons. Si us plau mira si hi ha un esquema de categories o un projecte de Commons per al tema que tractes, i segueix les convencions allà descrites.

Per crear una nova categoria, primer afegeix l'enllaç a una pàgina com es descriu anteriorment ([[Category:...]]). Després segueix l'enllaç vermell a aquesta categoria - llavors pots editar la pàgina de la categoria com qualsevol altra pàgina d'una wiki. Una pàgina de categoria hauria de contenir la següent informació (en ordre d'importància) :

 • Enllaços de categoria que la situïn en una o més categories superiors ([[Category:...]])
 • Un breu text descriptiu que expliqui què hauria d'haver en aquesta categoria. L'anglès és l'idioma preferit per a la descripció, i es poden afegir altres idiomes.
 • Enllaços interwiki a les categories o pàgina sobre el mateix tema en les Wikipedias segons llista en Commons:Plantilles per a galeries (enllaç interwiki ([[en:...]] a la pàgina sobre el tema en Wikipedia en anglès, [[ca:...]] a Wikipedia en català, etc).

Els noms de les categories haurien d'anar en anglès - encara no tenim internacionalització per a noms de categories, però aquest assumpte s'hauria de resoldre amb els canvis apropiats al programari de MediaWiki programari (vegeu bugzilla:5638). Les categories per a formes de vida han d'utilitzar el nom científic (que fa servir el llatí). Crear estructures de categories barrejades en diferents idiomes només empitjora les coses.

Els noms de categories que es refereixin a objectes o persones haurien generalment anar plural (en anglès):Category:Tools, Category:Artists, Category:Lakes, etc, a diferència de Category:History, Category:Weather, Category:Music.

Per a una discussió general de la funció de categories de MediaWiki, vegeu la pàgina del manual sobre categories.

Categoritzar els teus fitxersEdit

Hauries posar els fitxers que carreguis en categories i/o pàgines de galeries d'acord al seu tema, perquè altres puguin trobar i utilitzar les teves contribucions.

Les categories (o galeries) que escullis per als fitxers que carreguis haurien contestar almenys a alguna de les preguntes:

 • De Què/qui? Què o qui mostra el fitxer. Per exemple Category:Houses (cases) o Category:Jimmy Wales
 • On? On es va prendre la imatge. Òbviament, això és especialment important per a imatges de llocs. Per exemple Category:Saxony (Saxònia)
 • Quan? Hauria de proporcionar context històric, si és rellevant. Per exemple, Category:World War II (Segona Guerra Mundial).
 • Com? Hauria de donar informació sobre el tipus de mitjà, com Category:Audio (encara que actualment la categoria Àudio no reuneix només fitxers d'àudio).
 • Qui? Si l'artista és ben conegut, té sentit categoritzar per artista, com Category:Rembrandt. Pots també emprar les pàgines de l'espai de noms Creator com a plantilles per a això (s'explicarà en Commons:Creator).

Per trobar categories apropiades per als fitxers, hauries navegar per l'estructura de categories començant per una categoria genèrica. Redueix la teva cerca a subcategories fins que trobis la subcategoria més específica que encaixi amb el fitxer que has carregat. Pots navegar per l'estructura de categories seguint enllaços a subcategories, o expandint l'arbre de subcategories clicant en els símbols [+] de davant dels noms de les subcategories. La secció Estructura de categories de més amunt proporciona un punt d'inici. Pots provar també CommonSense, una eina dissenyada per ajudar amb la categorització basada en paraules clau.

En general els fitxers només haurien d'estar en la categoria més específica que hi hagi sobre un tema. Per exemple els fitxers de Category:Paris no haurien d'estar també directament en Category:France (veure Sobrecategorizació de més avall). Si busques i no trobes una categoria que s'ajusti al teu propòsit, pots crear-la, però abans llegeix amb cura la secció sobre Ús de les categories.

Això no vol dir que una imatge pertanyi només a una categoria; simplement vol dir que les imatges no han d'estar en categoria redundants no -específiques. Per exemple, una imatge d'un helicòpter rescatant un ós polar d'un iceberg hauria d'estar a Category:Ursus maritimus (ós polar), Category:Icebergs, Category:Helicopters (helicòpters), i Category:Search and Rescue (Cerca i rescat). No hauria de tenir l'enllaç per penjar directament de Category:Ursidae (úrsidos) ni de Category:Aircraft (aeronaus).

Si us plau proporciona tots els detalls possibles sobre els fitxers que carreguis. En Template:Information se suggereix què incloure. Has més proporcionar informació sobre la llicència per als teus càrregues - segons s'explica en Commons:Sobre les llicències. Llegeix Commons:Abast del projecte per saber quins mitjans són aptes per Commons.

ExempleEdit

Per exemple, si carregues un diagrama mostrant l'òrbita dels cometes, hauries d'afegir el següent a la pàgina de descripció de la imatge :

[[Category:Diagrams]]
[[Category:Comets]]

Això farà que el diagrama aparegui en les categories de Diagrames i Estels.

SobrecategorizacióEdit

La sobrecategorizació és el que passa quan una imatge apareix en diverses categories en la mateixa línia d'un arbre. La regla general se situa sempre una imatge en les categories més específiques i no en els nivells superiors. Un exemple:

Assumim que les bales grogues són esferes de color groc. Podem pensar en la categoria Category:Yellow spheres i en Category:Spheres. Si hem de categoritzar una imatge que mostra bales grogues, ho fem en Category:Yellow spheres. Ara, si també la categoritzem directament a Category:Spheres, cometem unes sobrecategorizació perquè ja sabem que les bales grogues són esferes. Això s'aplica a la majoria d'imatges: Com s'explica més amunt, els fitxers de Category:Paris no haurien d'estar directament a Category:France, els fitxers en Category:Albert Einstein no haurien d'estar directament en Category:Physicists from Germany, etcètera.

Per què la sobrecategorizació constitueix un problemaEdit

Sovint es pensa que com més categories tingui una imatge, més fàcil serà trobar-la. Segons aquesta lògica, tota imatge d'un home hauria d'estar a Category:Men, perquè encara que un usuari sàpiga una mica més de la persona que està buscant, a part que és un home, seria capaç de trobar-lo en la categoria general. El resultat és que aquesta categoria superior s'omple, fent necessari passar per centenars o milers d'imatges, fins a trobar la que es vol. Probablement, l'usuari no trobarà la que busca, i el que és més, els que busquen una fotografia genèrica d'un home per il·lustrar l'article ca:Home trobarà que estan sepultades entre estrelles de cinema, científics i polítics.

En nivells més baixos, el problema és menys greu, ja que la quantitat d'imatges serà menor - encara que poden fàcilment arribar a centenars. Però segueix havent-hi un problema: Tornant a l'exemple, si un usuari busca una imatge d'Einstein i sap que és un físic, buscarà a Category:Physicists. Si troba una imatge entre els centenars d'aquesta categoria, encara que no sigui la que més el satisfà, pot quedar-se amb ella, en lloc de seguir buscant per la subcategoria Category:Physicists from Germany fins a arribar a Category:Albert Einstein, on pot haver una altra millor. Així, la sobrecategorizació ha causat dos problemes, la categoria superior està saturada, i els usuaris poden deixar de buscar la categoria més rellevant, ja que han trobat una que té una imatge més o menys interessant.

Categorització incorrecta de categoriesEdit

Encara que, sembli estrany, la subcategorització és una causa de sobrecategorizació. Això passa quan una categoria no categoritza pròpiament, fent que els usuaris sobrecategoritzin una imatge perquè encaixi en les categories més rellevants. Per exemple, Category:Eivør Pálsdóttir es va incloure només en Category:People by name. Així que si algú afegeix imatges d'ella, i sap qui és, col·locarà les imatges en Category:People of the Faroe Islands i Category:Vocalists. Això és sobrecategorizar, està saturant les categories superiors en afegir imatges directament en elles.

Un problema relacionat és la categorització errònia; així Category: Notting Hill va estar més d'un mes ubicada a Category:London. Això incitava a que en afegir una imatge, es col·loqués directament a Category:Royal Borough of Kensington and Chelsea, que és el districte del Gran Londres en què es troba Notting Hill, en no trobar la categoria de Notting Hill dins de Kensington and Chelsea quan se seguia l'arbre dels districtes de Londres. En lloc d'això, cada imatge només hauria d'estar en les categories més específiques, i aquestes categories haurien al seu torn col·locar les categories més específiques que les poguessin albergar.

Quan trobis això, si us plau categoritza les categories correctament si pots. Això no només ajudarà a evitar la sobrecategorització, sinó que farà més fàcil moure per l'arbre de categories.