Open main menu

Každý obrázek či jiný soubor nahraný na Commons by měl na své stránce obsahovat informaci o autorských právech. K tomu slouží předdefinované šablony uvedené na této stránce.

Po načtení souboru:

 • Přidejte jednu ze šablon popisujících licence.
 • Pokud používáte některou z obecnějších šablon, popište konkrétní licenční podmínky.
 • Pokuste se uvést co nejvíce podrobných informací, tzn. co je na obrázku, kde a kdy byl obrázek vytvořen a kdo ho vytvořil.
 • Přidejte odkaz na zdroj, pokud je to možné.
 • Pokud použitá licence vyžaduje uvedení autora (attribution), uveďte, kdo jím je! Upozorňujeme, že GFDL vyžaduje uvedení autora.
 • Pokud se nějakého obrázku týká více kategorií, uveďte všechny.

Každý popisek by měl být uveden na samostatném řádku. Vzhled všech šablon si můžete prohlédnout na stránce Commons:Image copyright tags visual.

Upozornění: Obrázky, u kterých není znám původ a autorskoprávní status, budou z Commons vymazány!

Na Commons jsou povoleny pouze soubory nabízené pod některou svobodnou licencí, podrobnosti jsou uvedeny na stránkách Commons:Licencování a Commons:Criteria for inclusion.

Contents

Volná dílaEdit

 
  • {{PD-US}} – pro obrázky v public domain podle práva USA (tzn. zveřejněno před rokem 1923 nebo nepožívající ochrany).
  • {{PD-USGov}} – pro obrázky vytvořené federální vládou USA, jejichž autorská práva nejsou chráněna.
   • {{PD-USGov-Atlas}} – pro obrázky z národního atlasu Spojených států.
   • {{PD-USGov-CIA}} - pro obrázky od Central Intelligence Agency
    • {{PD-USGov-CIA-WF}} – pro obrázky z Central Intelligence Agency's World Factbook.
   • {{PD-USGov-DEA}} – pro obrázky pocházející od americké Správy potravin a léčiv (Drug Enforcement Administration).
   • {{PD-USCG}} – pro obrázky pocházející z Pobřežní stráže USA (US Coast Guard)
   • {{PD-USGov-DOE}} – pro obrázky pocházející od amerického ministerstva energetiky (Department of Energy).
   • {{PD-USGov-DOS}} – pro obrázky pocházející od amerického ministerstva zahraničí (Department of State).
   • {{PD-USGov-DOT}} - pro obrázky pocházející od amerického ministerstva dopravy (Department of Transportation)
   • {{PD-USGov-FWS}} – pro obrázky pocházející od amerického ministerstva životního prostředí (Fish and Wildlife Service).
   • {{PD-USGov-Military}} – pro obrázky pocházející od amerických ozbrojených sil.
   • {{PD-USGov-NASA}} – pro obrázky pocházející od NASA.
   • {{PD-USGov-NIH}} – pro obrázky pocházející od ministerstva zdravotnictví (National Institutes for Health).
   • {{PD-USGov-NIST}} – pro obrázky pocházející z Národního standardizačního úřadu (National Institute of Standards and Technology)
   • {{PD-USGov-NOAA}} – pro obrázky z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration).
   • {{PD-USGov-NPS}} – pro obrázky pocházející od americké správy parků (US National Park Service).
    • {{PD-USGov-Interior-HABS|...}}US National Park Service, Historic American Building Survey (via Knihovna kongresu).
    • {{PD-USGov-NPS-HAER|...}}US National Park Service, Historic American Engineering Record (via Knihovna kongresu).
   • {{PD-USGov-USAID}} – pro obrázky pocházející od americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID).
   • {{PD-USGov-USDA}} – pro obrázky pocházející od amerického ministerstva zemědělství (United States Department of Agriculture).
    • {{PD-USGov-USDA-ARS}} – pro obrázky pocházející od americké Služby pro zemědělský výzkum (Agricultural Research Service).
   • {{PD-USGov-USGS}} – pro obrázky amerického geologického ústavu (United States Geological Survey).
   • {{PD-USGov-VOA}} – pro obrázky z Hlasu Ameriky (Voice of America) [1]
  • {{PD-Art}} – pro obrázky uměleckých děl, jejichž autor zemřel před více než 70 lety.
  • {{PD-UKGov}} -
  • {{PD-CAGov}} – pro obrázky od vlády amerického státu Kalifornie, které nejsou chráněny autorským právem.
  • {{PD-CzechGov}} - pro úřední dílo, na které se v České republice dle Zákona č. 121/2000 Sb., § 3, odstavce a) autorské právo nevztahuje.
  • {{PD-GermanGov}}
  • {{PD-Coa-Germany}}
  • {{PD-India}}
  • {{PD-IndiaGov}}
  • {{PD-Iraq}} – pro práce poprvé zveřejněné v Iráku před tím, než Irák podepsal smlouvu o copyrightu se Spojenými státy.
  • {{PD-OpenClipart}} – pro obrázky z Open Clip Art Libary.
  • {{PD-PDphoto.org}}-for public domain images from http://www.PDphoto.org – pro obrázky pocházející z http://www.PDphoto.org.
  • {{PD-Philippines}}
  • {{PD-Polish}} – pro fotografie zveřejněné v Polsku bez informace o copyrightu před 23. květnem 1994.
  • {{PD-Polishsymbol}} – pro dokumenty, materiály, znaky a symboly pocházející od polské vlády.
  • {{PD-self}} – pro díla uvolněná jejich autory.
   • {{PD-user|username}} – pro díla uvolněná jejich autory, kteří jsou zároveň uživateli Wikimedia Commons.
   • {{PD-user-en|username}} – pro díla uvolněná jejich autory, kteří jsou zároveň uživateli anglické Wikipedie.
   • {{PD-user-w|kód|projekt|uživatel}} - pro díla uvolněná jejich autory, kteří jsou zároveň uživateli jinojazyčné Wikipedie. kód označuje projekt (např. „en“ pro anglickou Wikipedii, „q:cs:“ pro český Wikcionář apod.), projekt je čitelné jméno projektu („Wikcionář“), uživatel je uživatelské jméno uživatele na cílovém projektu.
  • {{PD-SCGGov}}
  • {{Faroe stamps}} – pro poštovní známky Faerských ostrovů.
  • {{PD-Meyers}} – pro obrázky ze 4. vydání knihy Meyers Konversationslexikon (1888).
  • {{PD-Britannica}} – pro obrázky z 11. vydání knihy Encyclopadia Britannica (1911).
  • {{PD-Ugglan}}
  • {{PD-Brockhaus&Efron}}
  • {{PD-Nordens Flora}}
  • {{PD-Gutenberg}} – pro vlajky, které nemají chráněna autorská práva (poznámka: sem patří jen málo vlajek).

GNU licenceEdit


Poznámka: Licence GFDL je pro obrázky a krátký text poněkud nepraktická, neboť vyžaduje, aby u zveřejněného díla byl přiložen plný text GFDL, což znemožňuje tištěným médiím použití takových obrázků: pro použití jednoho obrázku by noviny musely vytisknout celou stránku obsahující text licence. Pokud je to možné, laskavě poskytněte duální licenci – GFDL a ekvivalentní licenci Creative Commons jako CC-by-sa-2.0 (viz níže). To umožní využívat vaši práci nejen svobodně, ale také jednoduše.

BSD licenceEdit

 • {{BSD}} – BSD licence
  • {{BSDu|uživatel}} – BSD licence se jménem uživatele

CeCILLEdit

{{CeCILL}} – Licence CeCILL, francouzská licence svobodného software vytvořená v zájmu kompatibility se svobodnou licencí GNU pro dokumenty.

Svobodné licence Creative CommonsEdit

 • {{cc-by-1.0}} – Attribution, uvedení autora.
 • {{cc-by-2.0}} – Attribution 2.0, uvedení autora, verze 2.0.
 • {{cc-sa-1.0}} – ShareAlike, sdílení svobodné licence.
 • {{cc-by-sa-1.0}} – Attribution-Sharealike, uvedení autora, sdílení svobodné licence.
 • {{cc-by-sa-2.0}} – Attribution-Sharealike 2.0, uvedení autora, sdílení svobodné licence, verze 2.0.
 • {{cc-by-sa-2.0-at}} – Attribution-Sharealike 2.0 Austria, založeno na rakouském právu.
 • {{cc-by-sa-2.0-be}} – Attribution-Sharealike 2.0 Belgium, založeno na belgickém právu.
 • {{cc-by-sa-2.0-de}} – Attribution-Sharealike 2.0 Germany, založeno na německém právu.
 • {{cc-by-sa-2.1-es}} – Attribution-Sharealike 2.1 Spain, založeno na španělském právu.
 • {{cc-by-sa-2.0-fr}} – Attribution-Sharealike 2.0 France, založeno na francouzském právu.
 • {{cc-by-sa-2.5-it}} – Attribution-Sharealike 2.5 Italy, založeno na italském právu.
 • {{cc-by-sa-2.1-jp}} – Attribution-Sharealike 2.1 Japan, založeno na japonském právu.
 • {{cc-by-sa-2.0-tw}} – Attribution-Sharealike 2.0 Taiwan, založeno na tchajwanském právu.

Licence Copyleft AttitudeEdit

 
 • {{FAL}} – Free Art License. Volná licence zveřejněná organizací Copyleft Attitude, lze použít na digitální i nedigitální umění. Za podmínek této licence umělecké licence jste oprávněni kopírovat, šířit a volně měnit umělecké dílo, pokud budete respektovat práva původního autora. Uvědomte si laskavě, že ne všechny Free Art licence dovolují komerční využití, nahrávejte pouze obrázky, které nejsou omezeny pouze na nekomerční využití!


Chráněno autorským právem, ale použitelnéEdit

 
 • {{Attribution}} – Chráněno autorským právem, ale autor dovoluje volné použití za podmínky uvedení držitele autorských práv.
  • Nedoporučuje se používat, pokud jste autorem obrázku: v tom případě zvažte použití {{cc-by-3.0}}.
 • {{Copyrighted free use}} – Chráněno autorským právem, ale držitel práv dovoluje komukoli použití pro jakýkoli účel.
 • {{Copyrighted free use provided that|Uveďte podmínky}} – Chráněno autorským právem, ale držitel práv dovoluje komukoli použití za dodržení jistých podmínek. Poznámka: před použitím této šablony pro vaše dílo si laskavě přečtěte Commons:Licensing. Zvažte také použití některé ze svobodných licencí Creative Commons, případně GFDL.
  • {{Agência Brasil}} – Pro fotografie pocházející od Agência Brasil, u kterých musí být uveden zdroj a fotograf, ale jsou jinak uvolněny k volnému užití.
 • {{PolishSenateCopyright}} – copyright polského senátu. Lze volně používat při uvedení zdroje.
 • {{SejmCopyright}} – copyright polského Sejmu. Lze volně užívat při uvedení zdroje.

Nesvobodné licenceEdit

 

Následující možnosti nejsou na Commons přípustné. Takové obrázky budou smazány.

 • {{Copyvio}} – Porušení autorských práv, tento obrázek bude smazán.
 • {{Noncommercial}} – Povoleno pouze nekomerční využití. Obrázek bude smazán.
 • {{Nonderivative}} – Není dovoleno obrázek měnit. Obrázek bude smazán.
 • {{Fairuse}} – Chráněná díla, která smí být využita podle principu fair-use, ale jelikož na Commons není fair use využití dovoleno, bude obrázek smazán. (Důvody vizte zde.)

Nesvobodné licence Creative CommonsEdit

 • {{Cc-nc}} – NonCommercial, nekomerční využití. Obrázek bude smazán.
 • {{cc-by-nc}} – Attribution-NonCommercial, uvedení autora, nekomerční využití. Obrázek bude smazán.
 • {{cc-by-nc-2.0}} – Attribution-NonCommercial 2.0, uvedení autora, nekomerční využití, verze 2.0. Obrázek bude smazán.
 • {{cc-nc-sa}} – NonCommercial-ShareAlike, nekomerční využití, sdílení licence. Obrázek bude smazán.
 • {{cc-by-nc-sa}} – Attribution-NonCommercial-ShareAlike, uvedení autora, nekomerční využití, sdílení licence. Obrázek bude smazán.
 • {{Cc-by-nc-sa-1.0}} – Attribution-NonCommercial-Sharealike 1.0, uvedení autora, nekomerční využití, sdílení licence, verze 1.0. Obrázek bude smazán.
 • {{cc-by-nc-sa-2.0}} – Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0, uvedení autora, nekomerční využití, sdílení licence, verze 2.0. Obrázek bude smazán.
 • {{cc-nd-nc}} – NoDerivs-NonCommercial, žádná odvozená díla, nekomerční využití. Obrázek bude smazán.
 • {{cc-by-nd-nc}} – Attribution-NoDerivs-NonCommercial, uvedení autora, žádná odvozená díla, nekomerční využití. Obrázek bude smazán.
 • {{cc-by-nd-nc-2.0}} – Attribution-NoDerivs-NonCommercial 2.0, uvedení autora, žádná odvozená díla, nekomerční využití, verze 2.0. Obrázek bude smazán.
 • {{cc-nd}} – NoDerivs, žádná odvozená díla. Obrázek bude smazán.
 • {{cc-by-nd}} – Attribution-NoDerivs, uvedení autora, žádná odvozená díla. Obrázek bude smazán.
 • {{cc-by-nd-2.0}} – Attribution-NoDerivs 2.0, uvedení autora, žádná odvozená díla, verze 2.0. Obrázek bude smazán.

Povšimněte si, že obrázky s těmito licencemi mohou být použity na některých Wikipediích na základě fair use, ale na Commons není fair use dovoleno.

Popisky pro neúplné či chybějící informaceEdit

 • {{Unknown}} – Neznámý stav autorských práv. Pro zachování obrázku je třeba dodat informace.

Další popiskyEdit

Tyto popisky mohou být použity navíc k popiskám licence uvedeným výše.

 • {{Insignia}} – pro vlajky, státní znaky, pečeti a další oficiální symboly. Tato popiska také umístí obrázek do kategorie Insignia. Pokud to nechcete, použijte insignia2:
 • {{Free screenshot}} – pro snímky obrazovky programů se svobodnou licencí. Příslušná svobodná licence by měla být uveden. (Vizte {{Screenshot}} výše pro snímky obrazovky programů chráněných autorským právem.)
 • {{Copyright by Wikimedia}} – pro obrázky, jejichž autorská práva patří nadaci Wikimedia (např. loga projektů), nemělo by být kombinováno s dalšími popiskami.
 • {{Nazi symbol}} – pro obrázky zobrazující či připomínající symbol nacistické strany či podobné organizace, obzvláště hákový kříž (svastiku). Použití takových obrázků je v Německu a jiných zemích omezeno. Navíc k této popisce musí být uveden autorskoprávní status.

Aktuální stavEdit

Poznámka: součty obsahují další značky, které nejsou pro stručnost uvedeny zvlášť.

Popiska 12/09
{{GFDL}} 8595
{{GPL}} 7
{{LGPL}}
celkem podobné GFDL 8602
{{PD}} 2322
{{PD-US}} 76
{{PD-USGov}} 158
{{PD-CAGov}} 1
{{PD-art}} 127
celkem volná díla 3259
{{PermissionAndFairUse}} 2
{{Fairuse}} 3
{{Logo}} 2
{{Screenshot}} 9
celkem fair use 16
{{Permission}}
{{Copyrighted}} 1
{{Copyrighted free use}} 26
{{Copyrighted free use provided}} 1
{{CrownCopyright}} 1
celkem jiný copyright 36
{{cc-by}} 357
{{cc-by-2.0}} 201
{{cc-sa}} 168
{{cc-by-sa}} 593
{{cc-by-sa-2.0}} 214
{{de-cc-by-sa-2.0}} 22
{{be-cc-by-sa-2.0}}
celkem creative commons 1555
{{Noncommercial}} 3
{{NoncommercialProvided}}
celkem nekomerční 3
celkem nesvobodných 0
{{Unknown}} 103
{{Unverified}} 4
celkem ostatní 115
celkem označených 12996
neoznačených 963
celkem obrázků 13959