Open main menu

Jak třídit a kategorizovat souboryEdit

Je potřeba, aby další uživatelé dokázali vaše soubory najít, aby jimi mohli ilustrovat články v dalších projektech nadace Wikimedia. Je tedy nezbytné, abyste své multimediální soubory zařadili do vhodné kategorie. Mimoto můžete soubor umístit také do galerií. Galerie (oproti kategoriím) umožňují uvést více informací a vypadají při prohlížení reprezentativněji. Dobrý příklad stránky s galerií je například stránka věnovaná planetě Mars.

To, zda si prohlížíte článek či kategorii, nejsnáze poznáte podle názvu: stránky s názvem začínajícím Category: jsou kategorie, stránky bez "předpony" jsou články (které na Commons obsahují galerie, viz níže). Stránky začínající File: (alias Image:) jsou stránky jednotlivých obrázků. Tento systém různých předpon pro odlišení stránek s odlišným typem obsahu se nazývá jmenné prostory (namespaces).


Přidání obrázku do kategorie

Přidání obrázků do kategorie je stejné jako přidání článku ve wikipedii do kategorie. Do stránky s obrázkem (začínají Image:, viz výše) vložíte kód podobný následujícímu:

[[Category:Nějaká vhodná kategorie]]

Pozor: snažte se být co nejkonkrétnější. Nepřidávejte obrázky do přeplněné kořenové kategorie, snažte se najít kategorii co nejhlouběji ve stromu kategorií. Při hledání vhodné kategorie pro váš obrázek vám může velice pomoci Category:Images.

Podrobnější informace a návody ke kategorizaci naleznete na stránce Commons:Kategorie/cs.

Speciální kategorie pro Wikisource

Zejména pro potřebu české Wikisource zde byla zřízena kategorie Category:Scanned Czech texts, která je určena pro naskenované textové stránky, používané v české Wikisourci. Případné podkategorie budou zřízeny později, ovšem prosíme nutně o koordinaci takových kroků s Wikisourcí (viz Pod pramenitou lípou).

Přidání obrázku do galerie

Pokud chcete svůj obrázek (případně zvukovou nahrávku či video) přidat do některé existující galerie, klikněte na editovat (případně edit v anglické verzi uživatelského rozhraní). Ve zdrojovém kódu stránky byste měli vidět něco jako:

<gallery>
Image:Mars Valles Marineris.jpeg|Valles Marineris on Mars
Image:Mars Hubble.jpg|Mars seen by the Hubble Space Telescope, Realistic Colors
</gallery>

Což na stránce vypadá takto:

Svůj obrázek můžete přidat mezi otevírací (<gallery>) a uzavírací (<gallery>) tag pro gallerii následujícím způsobem:

Image:Vase foto.jpg|Krátký popisek

Po uložení bude váš obrázek vidět jako další miniaturu v galerii (nezapomeňte, že byste před uložením měli použít náhled, abyste si ověřili, zda jste svůj kód zapsali správně). Všimněte si, že na rozdíl od vkládání jednotlivých obrázků do článků například ve wikipedii nepoužíváte dvojité hranaté závorky - [[ a ]] - kolem obrázků.

Zvukové soubory a videa vkládáte stejným způsobem, pouze na stránce je místo obrázku vidět ikona symbolizující typ souboru, jako je tomu v následujícím příkladě