Open main menu
Usuwanie (Zasady usuwania)


Zasady usuwania zostały zdefiniowane po to, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie projektu Wikimedia Commons. Służą one usuwaniu zawartości, która z różnych powodów nie powinna być tu przechowywana. Dla przejrzystości, wszystkie grafiki, pliki dźwiękowe, wideo, źródłowe i inne będą tu nazywane "plikami", a wszelkie strony artykułów, kategorie, szablony, dyskusje i inne strony – "stronami". Na tej stronie nie tłumaczymy spraw związanych z prawami autorskimi i polityką licencji na Commons – temu służy strona Commons:Nadawanie licencji.

Contents

Procedura ogólnaEdit

Zasadniczo można wyróżnić pięć odrębnych przypadków (które wyjaśnimy szczegółowo poniżej):

 1. Brak informacji o licencji: Jeżeli plik nie ma wystarczającej informacji o licencji, to jest on odpowiednio oznaczany, a użytkownik który go załadował otrzymuje powiadomienie i ma 7 dni na uzupełnienie lub skorygowanie tej informacji. Po tym czasie plik może być natychmiast usunięty przez administratora, bez dalszej dyskusji. Wszystkie pliki z oznaczeniem braku licencji można znaleźć tu: Category:Missing legal information.
 2. Szybkie usuwanie: Jeżeli jesteś pewien, że usunięcie pliku lub strony spełnia kryteria szybkiego usuwania, np. jest to twój własny błąd podczas przesyłania pliku, oczywiste naruszenie praw autorskich, "fair use" (dozwolony użytek), zastrzeżenie użytku do celów niekomercyjnych itp. (więcej przykładów poniżej), plik lub strona są kandydatami do szybkiego usuwania. Wszystkie pliki z tym oznaczeniem można znaleźć tu: Category:Candidates for speedy deletion.
 3. Standardowe usuwanie: Jeżeli jest potrzeba poddania kwestii usunięcia pod dyskusję (co jest w większości przypadków zalecane, zwłaszcza jeżeli jesteś na Commons od niedawna i masz wątpliwości co do spraw licencyjnych), plik/strona powinny być umieszczone na stronie Propozycje do usunięcia. W każdym przypadku, który budzi wątpliwości, poproś o usunięcie na tej stronie, zamiast używać szybkiego usuwania. Wstaw wtedy do pliku szablon {{delete}} i koniecznie podaj poniżej powód, dla jakiego wnioskujesz o usunięcie, dodaj plik do strony Propozycje do usunięcia oraz poinformuj osobę, która załadowała plik. Bieżące prośby o usunięcie są zawarte tu: Propozycje do usunięcia.
 4. Duplikaty: "Duplikaty" to na przykład pliki będące dokładnymi kopiami innych plików, ze względu na podwójne załadowanie tego samego pliku pod inną nazwą,albo ten sam obraz w innej rozdzielczości. W przypadku wątpliwości dodaj plik do listy na stronie Propozycje do usunięcia. Dobrym przykładem pliku, który nigdy nie jest dokładnym duplikatem podlegającym szybkiemu usunięciu, jest grafiki SVG wersją PNG. Ty (jako osoba wnioskująca o usunięcie) powinieneś sprawdzić wykorzystanie pliku-duplikatu na wszystkich projektach Wikimedia (używając narzędzia GlobalUsage i wszędzie zastąpić go właściwym plikiem. Następnie administratorzy Commons mogą już bezpiecznie usunąć plik. Używane pliki-duplikaty mogą nie zostać usunięte. Wszystkie pliki z oznaczeniem "duplikat"można znaleźć tu: Category:Duplicate.
 5. Niepotrzebne/kiepska jakość: Pliki niepotrzebne albo o kiepskiej jakości nigdy nie podlegają szybkiemu usuwaniu. Prośby o usunięcie muszą być dodane w standardowy sposób do strony Propozycje do usunięcia. Każdy przypadek będzie rozpatrywany oddzielnie.

W każdym przypadku użyj narzędzia GlobalUsage, aby dowiedzieć się gdzie są używane pliki, które chciałbyś usunąć.

Szczegółowe zasadyEdit

Poniżej opisano szczegółowe zasady usuwania dla każdego z przypadków.

Brak informacji o licencjiEdit

Pliki z brakującym źródłem lub informacją o licencji powinny być oznaczone szablonem {{subst:nsd}} (co oznacza brak (no) źródła (source), od podanej daty (date)) lub {{subst:nld}} (co oznacza brak lub niekompletne (no) informacje o licencji (licensing), od podanej daty (date)). Poinformuj też osobę, która załadowała plik, że oznaczyłeś go w ten sposób (odpowiedni szablon zobaczysz w ramce po oznaczeniu pliku w powyższy sposób). Od momentu powiadomienia ma ona 7 dni na poprawienie informacji o licencji. Jeżeli tak się nie stanie, plik kwalifikuje się do usunięcia. Jeżeli natomiast informacja o źródle i licencji zostanie uzupełniona, należy usunąć szablon.

Nie powinieneś oznaczać takich plików jako kandydatów do szybkiego lub standardowego usunięcia. Jako że powyższe szablony dostarczają informacji o dacie, administrator może automatycznie zobaczyć, które pliki podlegają usunięciu, przeglądając podkategorie w Category:Missing legal information.

Szybkie usuwanieEdit

Istnieje kilka przypadków, kiedy plik lub strona powinny zostać szybko usunięte i w których administrator może natychmiastowo to zrobić. Kandydaci do szybkiego usuwania mogą być oznaczeni poniższymi szablonami, zależnie od przyczyny:

 • {{copyvio}} – dla oczywistego naruszenia praw autorskich. Użyj {{copyvio|source or reason}}, aby wyjaśnić dlaczego jest to naruszenie praw autorskich.
 • {{speedydelete}} – dla plików, które powinny zostać szybko usunięte z innych przyczyn. Koniecznie dodaj powód dla jakiego powinno być to zrobione, w taki sposób: {{speedydelete|Reason}}.
 • {{Fair use}} – dla plików, które otrzymały licencję z przesłanką fair use (dozwolony użytek).

Administrator usunie plik lub stronę we właściwym czasie. Jeżeli ktokolwiek nie zgadza się z usunięciem konkretnego pliku, zmień swoją prośbę na standardową Standardowe prośby o usunięcie (patrz niżej). Zawsze upewnij się, że wszystkie linki do danego pliku lub strony są poprawione przed usunięciem. Kandydaci do szybkiego usuwania są automatycznie dodawani do kategorii Category:Candidates for speedy deletion wraz z podkategoriami.

Uwaga! Plik lub strona nie są kandydatami do szybkiego usuwania w następujących przypadkach:

 • jeżeli podejrzewasz naruszenie praw autorskich, ale nie ma pewności – umieść plik na Propozycje do usunięcia
 • jeżeli jest to praca bardzo podobna lub identyczna z inną, to można ją uznać za niepotrzebną, która podlega innej procedurze (patrz niżej)

Nie usuwaj szablonów ani stron pomocy, na których są osadzone, takich jak Commons:Templates czy Commons:Image copyright tags visual!

Pamiętaj! Zanim usuniesz pliki lub strony oznaczone ek, upewnij się, że wikipedysta umieścił szablon zgodnie z wytycznymi zebranymi tutaj. Jeżeli tak nie jest, zmodyfikuj szablon lub usuń go z danej strony. Zawsze sprawdzaj historię zmian, aby ustalić czy właściwa nazwa pliku nie została zwandalizowana.

Plik z kategorii Kandydatów do ek może być natychmiastowo usunięty w następujących okolicznościach:

 • zepsuty, zainfekowany przez wirus, pusty, powodujący niestabilną pracę przeglądarki itp. (w razie wątpliwości umieść go na stronie Propozycje do usunięcia jako nieznany format/zawartość)
 • był już raz usunięty zgodnie z zasadami
 • jest umieszczony pod licencją, która nie jest wolna (np. fair use, do użytku niekomercyjnego lub tylko za zgodą autora) albo stanowi oczywiste naruszenie praw autorskich.

W przypadku szybkiego usuwania zalecane jest (choć nie wymagane) sprawdzenie użycia pliku w projektach Wikimedia poprzez narzędzie GlobalUsage.

Strona może być usunięta, jeżeli:

 • jest pusta i nie ma znaczącej historii
 • stanowi oczywiste naruszenie praw autorskich
 • zawiera bzdury, eksperymenty edycyjne albo wandalizmy
 • jest stroną użytkownika, o której usunięcie prosił on sam
 • jest stroną z przekierowaniem, ponad którym trzeba przenieść inną stronę
 • jest stroną przekierowującą na nie istniejącą stronę
 • jest stroną kategorii bez zawartości albo zawierającą wyłącznie link do kategorii nadrzędnej
 • jest stroną dyskusji do strony lub pliku, które już zostały usunięte.

Standardowe usuwanieEdit

Plik lub strona mogą zostać umieszczone na stronie Propozycje do usunięcia w następujących przypadkach:

 • plik/strona ma niejasny status praw autorskich, ale metody opisane w sekcji Brak informacji o licencji nie mogą być użyte
 • plik/strona narusza zalecenia ze strony Nadawanie licencji w inny sposób niż czyste pogwałcenie praw autorskich
 • plik/strona ma niewłaściwą nazwę, a istnieje plik/strona z poprawną nazwą (rozważ też utworzenie przekierowania)
 • zawartość pliku/strony nie jest możliwa do rozpoznania (zobacz też Commons:Images missing information).
 • plik ma niską jakość lub rozdzielczość (np. zdjęcie nieostre, zbyt małe)
 • plik/strona są zbędne, gdyż istnieje lepszy (choć nie identyczny) zamiennik
 • plik jest ogromny i zastąpiony przez inny, dużo mniejszy, który zawiera wszystkie potrzebne informacje
 • plik/strona nie jest potencjalnie użyteczna dla jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego projektu Wikimedia (np. dzieło sztuki nieznanego artysty).

Plik/stronę należy oznaczyć do usunięcia szablonem {{delete|przyczyna}} (zastąp słowo „przyczyna” opisem powodu, dla jakiego wnioskujesz o usunięcie). Następnie musi zostać umieszczona na stronie Propozycje do usunięcia; a także należy poinformować o tym fakcie osobę, która załadowała plik lub utworzyła stronę. Plik/strona może być usunięta decyzją administratora, jeżeli w dyskusji podano wystarczające powody. Zawsze upewniaj się, że wszystkie linki z lokalnych projektów zostały poprawione przed usunięciem. Zanim plik zostanie usunięty, zaleca się użycie narzędzia GlobalUsage i wymiana pliku na inny na każdym projekcie który go używa. Więcej informacji – na stronie Propozycje do usunięcia, natomiast pliki/strony zaproponowane do usunięcia znajdują się w kategorii Category:Deletion requests.

Jeżeli chciałbyś zgłosić do usunięcia wiele plików/stron dla tej samej przyczyny, przeczytaj wskazówki zawarte na stronie Commons:Deletion requests/Mass deletion request.

DuplikatyEdit

Jeżeli plik ma ten sam typ i jesteś pewien, że zawartość jest identyczna (kolory, jakość itp.), oznacz go szablonem {{duplikat|Image:example.jpg}} i jako parametr podaj (Image:example.jpg) – nazwę pliku, który może zastąpić plik-duplikat.

 • Administrator może usunąć plik-duplikat, jeżeli nie jest używany na żadnym projekcie ani nie jest to logo Wikimedia.
 • Wymagane jest użycie narzędzia GlobalUsage i wymiana pliku na właściwy na każdym projekcie, który go używa. Nie usuwaj pliku tylko dlatego, że został oznaczony jako duplikat!
 • Bitmapa (PNG, JPEG albo GIF) zastąpiona grafiką wektorową nie może być traktowana jako duplikat wystarczająco dokładny, aby zostać usunięta. Takie pliki powinny być umieszczone na stronie Propozycje do usunięcia, gdzie każdy przypadek zostanie rozpatrzony osobno.

Niepotrzebne/kiepska jakośćEdit

Pliki niepotrzebne albo o niskiej jakości podlegają usuwaniu w standardowy sposób, po umieszczeniu na stronie Propozycje do usunięcia i rozpatrzeniu każdego przypadku z osobna. Musisz więc podać powód, dla jakiego dany plik jest gorszy od innych. (Uwaga: Koniecznie przeczytaj Commons talk:Superseded images policy.)

Po decyzji o usunięciu podjętej w odpowiednim czasie na stronie Propozycje do usunięcia, musisz wymienić plik na inny we wszystkich miejscach odnalezionych dzięki narzędziu GlobalUsage. Dopiero wtedy administrator usunie plik. Jednakże zawsze zastanów się, czy inne projekty Wikimedia nie mogłyby potrzebować tego pliku. Jeżeli istnieją wątpliwości, nie usuwaj pliku.

Szablon Użycie Kandydat do
{{Duplicate}} dla plików, które są identyczne USUNIĘCIA
{{Superseded}} jeżeli został załadowany lepszy plik na ten sam temat WYMIANY
{{SupersededPNG}} dla grafik rastrowych, które zostały zastąpione przez PNG
{{Vector version available}} kiedy istnieje grafika wektorowa, ale nie jest wyraźnie lepsza

W przypadku niepotrzebnej strony (nie pliku), po prostu zrób przekierowanie.