Open main menu

Commons:Bybrunnen/Arkiv/2013

Archive This is an archive of past discussions. Do not edit the contents of this page. If you wish to start a new discussion or revive an old one, please do so on the current talk page.

Contents

Fotografiskt verk

Enligt RH 2009:18 publicerade Aftonbladet en bild till denna artikel som Svea hovrätt befann vara ett fotografiskt verk. Är det någon som sett bilden? Om det visar sig att bilden inte alls är särskilt avancerad, kan domen medföra stora problem för bilder märkta med {{PD-Sweden-photo}}.

Bilden raderades från Internet i samband med rättsfallet, men den kanske finns i papperstidningen? --Stefan4 (talk) 23:29, 21 December 2012 (UTC)

Fastslog verkligen Svea hovrätt att bilden var ett fotografiskt verk? "Alster av bildkonst" (Upphovsrättslagen 26 a §) omfattar både fotografiska verk och fotografiska bilder. Enda skillnaden är hur länge skyddet gäller. Jag noterar också att käranden har åberopat Upphovsrättslagen 49 a § vilket bara gäller fotografiska bilder. Oavsett vilket så har T.L upphovsrätt och kan kräva ersättning för olovlig publicering. /ℇsquilo 10:43, 22 December 2012 (UTC)
"Hovrätten gör inledningsvis bedömningen - liksom även tingsrätten gjort - att den i målet aktuella fotografiska bilden åtnjuter skydd enligt såväl 1 § första stycket 5 som 49 a § upphovsrättslagen (1960:729)." 1 § första stycket 5 avser fotografiskt verk. Det bestämmelser som anges i 49 a § avser inte enbart fotografisk bild; de gäller både för fotografisk bild (som inte omfattas av annat skydd) och för fotografiskt verk (utöver annat skydd): "Är en sådan bild föremål för upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande." LX (talk, contribs) 11:19, 22 December 2012 (UTC)
Tvärt om. 1 § första stycket 5 avser "fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst", dvs både fotografiska verk och fotografiska bilder. 49 a § gäller fotografisk bild. Det är extra tydligt i och med att det uttryckligen står att "Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det år då bilden framställdes." Fotografiska verk har längre skyddstid än så. /ℇsquilo 14:57, 22 December 2012 (UTC)
Nej, fotografiskt verk eller bildkonst i 1 § första stycket 5 avser rimligtvis alster med verkshöjd. 49 a § anger en skyddstid på 50 år för fotografisk bild (som inte behöver ha verkshöjd) avseende kopiering och spridning. Som det avslutande stycket (som jag citerade ovan) fastslår skyddas även fotografiska bilder som uppnår verkshöjd ("fotografiska verk"), men då utöver det vanliga upphovsrättsskyddet. Eftersom det vanliga upphovsrättskyddet i princip alltid är mer långtgående och har längre skyddsperioder borde 49 a § i praktiken vara av underordnad betydelse för alster som uppnår verkshöjd. Hursomhelst står det som sagt i domen att både 1 § första stycket 5 och 49 a § är tillämpliga – alltså anses alstret uppnå verkshöjd. LX (talk, contribs) 16:32, 22 December 2012 (UTC)
Jag håller inte med om din slutsats. Jag kan inte tolka hovrättens utlåtande på annat sätt än att det är en fotografisk bild med en skyddstid på 50 år efter att den framställts. /ℇsquilo 22:24, 22 December 2012 (UTC)
Okej, då citerar vi lite mer ur hovrättens domskäl, så kanske det blir lättare att tolka:

En fri återgivningsrätt gäller enligt 26 a § andra stycket upphovsrättslagen för handlingar upprättade hos svenska myndigheter. Ett förundersökningsprotokoll faller givetvis in under denna bestämmelse. Återgivningsrätten gäller emellertid inte alster av bildkonst, vilket framgår av 26 a § tredje stycket 6 upphovsrättslagen. En fotografisk bild som uppnår verkshöjd är enligt upphovsrättslagens terminologi att betrakta som ett alster av bildkonst, se 1 § första stycket 5 (se även prop. 1973:15 s. 151). Hovrätten finner mot bakgrund av det nu anförda att inte heller 26 a § andra stycket upphovsrättslagen tillåtit Aftonbladet att publicera bilden.

Med andra ord: Aftonbladet har hävdat att de fick återge bilden eftersom man får återge handlingar från myndigheter. Den återgivningsrätten gäller dock inte bildkonst som förekommer i sådana handlingar. Fotografiska bilder som uppnår verkshöjd ("fotografiska verk") är ett exempel på bildkonst. Eftersom bilden ifråga ansetts uppnå verkshöjd och därmed utgör bildkonst hade Aftonbladet inte rätt att återge den. LX (talk, contribs) 12:08, 23 December 2012 (UTC)
Aftonbladet hade inte fått återge den annars heller. Bara om den hade varit framställd av myndigheten. Det vanliga är ju att bilder i polisrapporter är tagna av poliser i syfte att dokumentera bevis. Sådana bilder är fria, men inte bilder tagna av privatpersoner. /ℇsquilo 12:07, 1 January 2013 (UTC)

Be a Wikimedia fundraising "User Experience" volunteer!

Thank you to everyone who volunteered last year on the Wikimedia fundraising 'User Experience' project. We have talked to many different people in different countries and their feedback has helped us immensely in restructuring our pages. If you haven't heard of it yet, the 'User Experience' project has the goal of understanding the donation experience in different countries (outside the USA) and enhancing the localization of our donation pages.

I am (still) searching for volunteers to spend some time on a Skype chat with me, reviewing their own country's donation pages. It will be done on a 'usability' format (I will ask you to read the text and go through the donation flow) and will be asking your feedback in the meanwhile.

The only pre-requisite is for the volunteer to actually live in the country and to have access to at least one donation method that we offer for that country (mainly credit/debit card, but also real time banking like IDEAL, E-wallets, etc...) so we can do a live test and see if the donation goes through. **All volunteers will be reimbursed of the donations that eventually succeed (and they will be very low amounts, like 1-2 dollars)**

By helping us you are actually helping thousands of people to support our mission of free knowledge across the world. If you are interested (or know of anyone who could be) please email ppena@wikimedia.org. All countries needed (excepting USA)!!

Thanks!

Pats Pena
Global Fundraising Operations Manager, Wikimedia Foundation

Sent using Global message delivery, 20:42, 8 January 2013 (UTC)

Generalstabskartan

Jag skapade Category:Generalstabskartan södra 1880 och började fylla den med bilder från två källor:

 • Den Linköpings-karta som ligger där är tagen från Stockholms universitet. Den är scannad i ett stycke (600 dpi), men originalet är skuren i fyra bitar och uppklistrad på tyg, för att kunna vikas. Man ser korset av tyg, som skapar en glipa mitt i kartan. Går det glipan att klippa bort digitalt? Vem kan hjälpa till med det?
 • Övriga kartor är scannade av en kompis på A3-scanner (400 dpi). Det formatet är lite mindre än kartbladen, så de är scannade i fyra delar med överlappning och sedan hopklistrade digitalt i ett panoramaprogram (Hugin för Linux). Är hopklistringen bra eller har programmet tillfogat några artefakter? Borde färgerna justeras, så att bakgrunden blir vitare?

--LA2 (talk) 13:57, 15 January 2013 (UTC)

Viktigare planschverk

Jag antar att de flesta kanske har fullt upp med annat, men har samtidigt reagerat på att det fortfarande finns stora luckor bland bildern från betydelsefulla planschverk som Suecia antiqua et hodierna och Historia om de nordiska folken. Vore det inte ett värdefullt projekt att försöka se till att alla de bilderna fanns på commons? Det skulle ju att fortsätta med fler senare, men åtminstone de viktigaste och mest kända kunde ju alla fall vara trevligt. --FBQ (talk) 07:47, 16 January 2013 (UTC)

Mallar

Sedan måste jag passa på att fråga, jag har fått mina bilder mallade med en massa mallar med hot om radering. File:Storatorget.JPG, File:GustafKruus.JPG och File:Sängledning.JPG hävdas att den inte specificerar varför den är fri. Jag lade in PD-Old-mallen som vanligt, men uppenbarligen duger det inte av något skäl. Jag trodde först att det handlar om att PD-Old har ersatts och att man nu måste specificera tydligare (vilket kändes fånigt särskilt i fråga om Sängledningsbilden - den äldsta mallen som finns är PD-old-100 och något land säkert snart inför 125 år efter konstnärens död och då uppfyller den inte kraven, med tanke på att det framgår att det handlar om ett träsnitt från 1400-talet och att konstnären bör ha varit död i närmare 500 år. Hursomhelst verkar det inte spela någon roll. File:Erikslund.JPG fick en annan mall, jag har tydligt angett att den är ett utsnitt hos en annan karta på commons ur ugglan, och trodde att samma mallar som originalkartan skulle klargöra statusen, men uppenbarligen inte. Jag förstår inte vad det är som efterfrågas. Någon som kan hjälpa?--FBQ (talk) 10:09, 16 January 2013 (UTC)

Det är bättre att använda en licens som gäller på så många olika ställen som möjligt. PD-old gäller till exempel inte i USA, och man måste alltid tala om varför bilden är fri i USA. Om bilden kommer från en bok från 1600-talet, föreslår jag att du använder {{PD-Art|PD-old-100-1923}}. Om det är du själv som fotograferat boken och om du vill att folk i Sverige ska kunna använda bilden bör du använda {{Licensed-PD-Art|PD-old-100-1923|Cc-zero}} eller något liknande. --Stefan4 (talk) 10:58, 16 January 2013 (UTC)
I det här fallet är det inga böcker från 1600-talet. Om det handlar om att de måste finnas i böcker från före 1923 så går det nog att ordna - bara så att jag är på det klara att det är det som gäller - {{Licensed-PD-Art|PD-old-100-1923|Cc-zero}} betyder allt att bilden bara kan användas i Europa? {{PD-Art|PD-old-100-1923}} kan jag använda om boken är tryckt före 1923, och då gäller den även i USA?--FBQ (talk) 11:27, 16 January 2013 (UTC)
Det står att File:Storatorget.JPG publicerats i sv:Atlantica från c:a 1679, vilket var före 1923, så den bilden är fri i USA. Allt du behöver göra är att ändra licens till {{PD-Art|PD-old-100-1923}}, så täcker det hela världen. I USA finns det ingen upphovsrätt för verk publicerade före 1923. Det är möjligt att den som scannat in bilden från boken från 1965 får upphovsrätt för inscanningen i Sverige, men det är inget Commons brukar bry sig om. Jag tar för givet att de övriga bilderna också publicerats någonstans före 1923. File:Erikslund.JPG hade en felaktig varning, så den tog jag bort. --Stefan4 (talk) 12:31, 16 January 2013 (UTC)
Målningen av Gustav Kruus (jag vet, den blev usel) är hämtad under någon av Upplandsmuseets årsskrifter på 1940-talet, samma bild har använts flera gånger och jag minns inte riktigt vilken årgång det var, men det är ju inte före 1923. Men jag tror att samma foto används i Upplands fornminneförenings tidskrift alla fall på 1920-talet. Sedan är målningen från 1600-talet. I Sverige har ju alla fall tidigare 25 år gällt för fotografisk avbildning - och jag kan inte se att de här bilderna är tillräckligt konstnärliga för att tillfoga något ytterligare än att avbilda originalverken och kunna ses som fotografiska verk, men jag skall undersöka om jag hittar en äldre bild. Tack, det var skönt att veta att det inte finns någon ytterligare upphovsrätt kring reproducering av verk i USA. Jag skall ändra till den föreslagna mallen, förhoppingsvis kommer jag ihåg den till nästa gång, förhoppningsvis kommer jag ihåg mallen till nästa gång. --FBQ (talk) 12:56, 16 January 2013 (UTC)

Wikimedia sites to move to primary data center in Ashburn, Virginia. Read-only mode expected.

(Apologies if this message isn't in your language.) Next week, the Wikimedia Foundation will transition its main technical operations to a new data center in Ashburn, Virginia, USA. This is intended to improve the technical performance and reliability of all Wikimedia sites, including this wiki. There will be some times when the site will be in read-only mode, and there may be full outages; the current target windows for the migration are January 22nd, 23rd and 24th, 2013, from 17:00 to 01:00 UTC (see other timezones on timeanddate.com). More information is available in the full announcement.

If you would like to stay informed of future technical upgrades, consider becoming a Tech ambassador and joining the ambassadors mailing list. You will be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Thank you for your help and your understanding.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system (wrong page? You can fix it.). 15:06, 19 January 2013 (UTC)

Hjälp med översättning

Jag håller som bäst på med mallarna i kategorin Multilingual tags och skulle behöva hjälp med en korrekt översättning av engelskans authority control (att användas bland annat i mallen {{Creator}}). --ℇsquilo 08:29, 24 January 2013 (UTC)

Det kan tyckas lite väl direktöversatt, men en sökning på auktoritetskontroll ger relevanta träffar hos bland andra Kungliga biblioteket. LX (talk, contribs) 09:18, 24 January 2013 (UTC)
Jag tyckte också att det verkade vara alldeles för direktöversatt, men om KB med flera använder det så kan väl vi också köra på det. /ℇsquilo 09:21, 24 January 2013 (UTC)

Presskontakt?

Hej.

För er som inte är aktiva på Wikipedia, så fungerar jag där som presskontakt, vilket huvudsakligen innebär att jag svarar på frågor från media men också skickar ut ett pressmeddelande ibland, om det är någonting särskilt som är värt att uppmärksamma. Det händer förstås att jag får frågor även om de mindre Wikimediaprojekten, och att det hade funnits pressmeddelanden som hade varit värda att skicka ut även här, men jag har varit mycket försiktig med att besvara dem (i egenskap av presskontakt i alla fall) och definitivt inte skickat ut några pressmeddelanden för saker som inte har med Wikipedia att göra eftersom jag inte anser mig ha något som helst mandat att företräda er. Just vad det gäller Commons är den vanligaste frågan från tidningar "om jag vill använda den här bilden, hur gör jag då?", och det svarar jag förstås på, men jag har försökt undvika att låta som om jag är någon form av representant här.

Likväl hade det kanske ibland varit bra om någon hade gjort det, och de flesta Wikimediaprojekt, åtminstone på svenska, är så små att det kan vara svårt att nå ut med separat pressinformation. Vill ni att jag skall fungera som presskontakt även för det här projektet, hålla ett extra öga på vad som händer här, besvara frågor om jag får dem och skicka ut pressmeddelanden om det finns skäl till det? /Julle (talk) 18:52, 30 January 2013 (UTC)

I vårt lilla språkområde är projekten så tätt knutna till varandra, och media m.fl. har ju inte särskilt stor koll på vad som är Commons, Wikipedia, Wiktionary osv. Ofta har folk ju hittat bilder via Wikipediaartiklar. För min del går det bra, det du säger, men gör inte mer än du tycker är kul och givande. V-wolf (talk) /Vivo på svwp/ 23:28, 1 February 2013 (UTC)
Mycket handlar det ju om att helt enkelt känna mig bekväm med att besvara frågor som redan ställs. /Julle (talk) 15:16, 2 February 2013 (UTC)

Help turn ideas into grants in the new IdeaLab

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

 • Do you have an idea for a project to improve this community or website?
 • Do you think you could complete your idea if only you had some funding?
 • Do you want to help other people turn their ideas into project plans or grant proposals?

Please join us in the IdeaLab, an incubator for project ideas and Individual Engagement Grant proposals.

The Wikimedia Foundation is seeking new ideas and proposals for Individual Engagement Grants. These grants fund individuals or small groups to complete projects that help improve this community. If interested, please submit a completed proposal by February 15, 2013. Please visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IEG for more information.

Thanks! --Siko Bouterse, Head of Individual Engagement Grants, Wikimedia Foundation 20:12, 30 January 2013 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Correct it here.)

Upphovsrättsfråga angående Ernst von Salomon.jpg

Har hittat en bild på www.runeberg.org som jag skulle vilja använda mig av på Wikipedia. Allt material där är så vitt jag förstår utan upphovsrättsliga begränsningar. Men vad ska man ange för typ av källa när man laddar upp den?

Stefjarl (talk) 18:54, 4 March 2013 (UTC)

Antar att du menar den här? Då är källan "Bonniers Litterära Magasin 1933, nr 5, s. 55". Lämplig upphovsrättsmall är lite knepigare. Även om upphovsrätten till den årgången av Bonniers Litterära Magasin generelt är utgången i Sverige är det inte säkert att upphovsrätten till fotot är utgånget i ursprungslandet, vilket gissningsvis är tyskland. {{PD-Sweden-photo}} är alltså troligtvis inte tillämpligt. Upphovsrätten i Tyskland gäller i allmänhet i 70 år efter upphovsmannens (fotografens) död. Kan man visa att verket aldrig publicerats med upphovsmannens namn gäller istället 70 år efter första publicering, vilket skulle kunna vara fallet här, men det är naturligtvis väldigt svårt att bevisa. LX (talk, contribs) 19:45, 4 March 2013 (UTC)
På grund av COM:URAA är dessutom alla tyska foton tagna 1926 eller senare upphovsskyddade i USA om de publicerats någon gång före 2002. Man kan inte ladda upp foton som är upphovsrättsskyddade i USA utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. --Stefan4 (talk) 23:33, 4 March 2013 (UTC)
Allt material på Runeberg är inte "utan begränsningar". I vissa fall finns det avtal med upphovsrättsägaren. URAA-problemet behöver dessutom en svensk server inte bekymra sig om. -- Lavallen 06:49, 11 March 2013 (UTC)

Från Nikibot, förstår inte fråga om licensrätt på nyupplagd artikel - oklart för mig vad som gäller

Förstår inte fråga från Nikibot om licensrätt på nyupplagd artikel. Trodde rutan i vilken man kan beskriva den uppladdade filen skulle räcka. Gäller text som textskrivaren äger vilket förklarades i texten. Jag har fått rättigheten av textägaren att lägga upp texten i Wikipedia vilket jag gjorde via Wikipedia Commons eftersom jag inte förstod alla licensbeskrivningar som icke passade in på bifogad text???

— Preceding unsigned comment added by Eurasia (talk • contribs) 2013-03-10T18:14:31 (UTC)
Om tillståndet för File:Seung.pdf endast gäller Wikipedia, behöver filen raderas. Du behöver en licens som säger att vem som helst kan använda och ändra filen, även för kommersiella ändamål. Om du har ett sådant tillstånd, behöver det skickas till OTRS. Se COM:OTRS i så fall. --Stefan4 (talk) 18:32, 10 March 2013 (UTC)

Convert complex templates to Lua to make them faster and more powerful

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians)

Greetings. As you might have seen on the Wikimedia tech blog or the tech ambassadors list, a new functionality called "Lua" is being enabled on all Wikimedia sites today. Lua is a scripting language that enables you to write faster and more powerful MediaWiki templates.

If you have questions about how to convert existing templates to Lua (or how to create new ones), we'll be holding two support sessions on IRC next week: one on Wednesday (for Oceania, Asia & America) and one on Friday (for Europe, Africa & America); see m:IRC office hours for the details. If you can't make it, you can also get help at mw:Talk:Lua scripting.

If you'd like to learn about this kind of events earlier in advance, consider becoming a Tech ambassador by subscribing to the mailing list. You will also be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system. 18:57, 13 March 2013 (UTC) (wrong page? You can fix it.)

Översättning av användargränssnittet

Hur översätter man eller begär (ny)översättning av användargränssnittet? Det jag specifikt är ute efter är att ändra rubriken "Dolda kategorier" till "Administrativa kategorier" eller liknande, eftersom de inte längre är dolda som standard och på engelska numera heter "Non-topical/index:" i stället för "Hidden categories". /Dcastor (talk) 18:12, 16 March 2013 (UTC)

Det står "Hidden categories" för mig om jag ändrar till engelskt gränssnitt.
Om ändringen ska göras för samtliga Mediawiki-installationer, ska du ändra translatewiki:MediaWiki:Hidden-category-category/sv (tror jag). Om ändringen endast gäller Commons, ska du istället modifiera den lokala sidan med samma namn. --Stefan4 (talk) 18:33, 16 March 2013 (UTC)
Tack. /Dcastor (talk) 19:22, 16 March 2013 (UTC)

Tekniska museet

Titta här: File:Salsåkers Sågverk 3.jpg. Massor av bilder från Tekniska museet håller intendent User:Emilie Sabel på att ladda upp! Mycket glädjande. Det verkar bli många röda kategorier, som vi kanske kan hjälpas åt att skapa. Varje sådant här sågverk eller vattenkraftverk kan ju behöva ha en kategori, hur som helst. Och hellre än category:Tekniska Museet, Stockholm kanske bilderna borde ligga i Category:Images from Tekniska Museet, Stockholm. --LA2 (talk) 00:16, 10 December 2012 (UTC)

Hurra, vilken skatt! Ska genast börja kika och kategorisera! /Jssfrk (talk) 08:51, 10 December 2012 (UTC)
Jo, jag har redan städat en del av dessa. Flera av dem borde också märkas om med {{PD-Sweden-photo}} eller annan mall som ger en korrekt förklaring till varför bilderna inte är upphovsrättsskyddade. Dessutom bör bland annat "Fotograf okänd" ersättas med {{unknown|author}}. LX (talk, contribs) 12:46, 10 December 2012 (UTC)
Dessutom behövs en USA-licens:
 • {{PD-1923}} om fotot publicerats före 1923
 • {{PD-1996}} om fotot publicerats före 1989 utan ©-märkning eller före 1964 utan förlängd amerikansk skyddstid
 • {{PD-US-unpublished}} om fotot togs före 1892 av en anonym fotograf, eller av en namngiven fotograf som dog före 1942, och inte publicerats före 2003
 • {{Copyvio}} i samtliga andra situationer, såvida ingen kan få bekräftat att {{Cc-zero}} lagts in av den som innehar upphovsrätten i USA. Amerikansk lag är väldigt jobbig ibland. --Stefan4 (talk) 23:43, 18 December 2012 (UTC)
Varför skulle {{PD-Sweden-photo}} inte vara tillräcklig? --LA2 (talk) 22:46, 4 April 2013 (UTC)
USA-regler. Alla filer på Commons måste vara fria i USA. {{PD-Sweden-photo}} är värdelöst i USA för opublicerade foton (det krävs {{PD-US-unpublished}} istället, se t.ex. Commons:Deletion requests/File:Hammel Sygehus 1960.jpg). Publicerade foton drabbas om förlaget följt amerikanska regler om ©-märkning och förlängning av upphovsrätten. Om fotot först publicerades 1964 eller senare är det mycket troligare att det är upphovsrättsskyddat i USA eftersom det räckte med att skriva "© 1964 tidningens namn" i kolofonen för att fotot skulle vara upphovsrättsskyddat i USA i 95 år från publicering. Om det publicerades före 1964 är det inte så troligt att det är upphovsrättsskyddat i USA eftersom detta skulle kräva att förlaget eller fotografen beställt hem blanketter från USA och betalat in en avgift till de amerikanska myndigheterna 28 år efter att fotot publicerades. Man bör dock ändå vara försiktig, framför allt om det rör sig om till exempel en bok som också sålts i USA. --Stefan4 (talk) 23:31, 4 April 2013 (UTC)

Maintenance category for Template:sv with no text displayed

Are you interested in a maintenance category for Template:sv, where transclusions without a value for parameter 1 are added to? Hence, no text is displayed in such cases. The problem is often caused by a = in the text. Using 1= before the text avoids this problem.
Due to Category:Template:De with no text displayed many errors (examples: 1, 2, 3) could be found and fixed. --Leyo 14:22, 18 March 2013 (UTC)

The few SV cases are now contained in Category:Language templates with no text displayed. --Leyo 06:29, 5 April 2013 (UTC)

Fotosafari Söderstadion

Hammarby IF har gått med på att annardna en fotosafari på Söderstadion i Stockholm tillsammans med Wikimedia Sverige någon gång under Maj. Detta i samband med byte av stadion för Hammarby IF fotboll och att gamla Söderstadion ska rivas efter sommaren. De har även visat stort intresse för att ge någon eller några av våra fivillga pressackriditering under match för att dokumentera söderstadion "in action".

Om någon är intresserad av att delta, antingen på fotosafarin eller under match, eller båda. Så hör hör av er!

--Anton Olsson (WMSE) (talk) 10:57, 13 February 2013 (UTC)

Hej Anton,
Kul idé. Jag är gärna med och fotograferar (även på matchen). Det är alltid värdefullt att dokumentera byggnader och miljöer före de försvinner. --ArildV (talk) 11:25, 13 February 2013 (UTC)
Jätteroligt! Även jag skulle gärna hjälpa till med fotande och eventuellt även om något annat skulle behöva arrangeras (jag bor väldigt nära). Jag har själv funderat på att man borde möta upp A-laget vid någon träning på Årsta IP för "headshots", men inte orkat ta tag i saken. Om WMSE ändå har klubben "på tråden" borde kanske även ett sådant tillfälle gå att ordna? /Jssfrk (talk) 20:20, 13 February 2013 (UTC)
Jag har nu börjat ladda upp bilder i kategorin Category:Hammarby IF - IFK Värnamo, April 14, 2013. För en klåpare som mig, som normalt fotar stationära saker som kyrkor och runstenar, var det här verkligen inte lätt. Några hyggliga bilder blev det ändå, men jag hoppas att ArildV:s bilder är bättre... Jag har även ett uselt sinne för ansikten, så påpeka gärna om någon spelare har fått fel namn. /Jssfrk (talk) 06:09, 15 April 2013 (UTC)

Foton och {{PD-Sweden-URL9}}

"9 § Upphovsrätt gäller inte till
 1. författningar,
 2. beslut av myndigheter,
 3. yttranden av svenska myndigheter och
 4. officiella översättningar av sådant som avses i 1-3.

Upphovsrätt gäller dock till verk vilka ingår i en handling som avses i första stycket och är av följande slag:

 1. kartor,
 2. alster av bildkonst,
 3. musikaliska verk eller
 4. diktverk.

Upphovsrätt gäller även till ett verk som ingår i en bilaga till ett beslut av en myndighet, om beslutet avser rätten att ta del av den allmänna handling där verket ingår."

"49 a § Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas.

Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det år då bilden framställdes.

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena, 3, 7–9, 11 och 11 a §§, 12 § första och fjärde styckena, 16–20 a och 23 §§, 24 § första stycket, 25–26 b, 26 e, 26 k–28, 31–38, 41, 42, 42 a–42 g och 50–52 §§ ska tillämpas på bilder som avses i denna paragraf. Är en sådan bild föremål för upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande."

Hur ska detta tolkas? En fotografisk bild är inte ett konstverk. Det står att 9 § gäller. Betyder det att sådana fotografier undantas från upphovsrätt (övre halvan av 9 §) eller betyder det att man ändå ska räkna sådana fotografier som konstverk (nedre halvan av 9 §)? Undantas verkligen File:Trängselskatt 2006.jpg från upphovsrätt? --Stefan4 (talk) 16:39, 22 March 2013 (UTC)

Upphovsrätten är knuten till en människa och i det här fallet finns det knappast en individ bakom kameran. Edaen (talk) 16:46, 22 March 2013 (UTC)
Någon har satt upp kameran och någon annan har talat om när bilder ska tas genom att skriva ett datorprogram. Kan inte dessa personer ses som upphovsmän till fotot? --Stefan4 (talk) 16:54, 22 March 2013 (UTC)
Ett test på om upphovsrätt föreligger kan ju vara om myndigheten, eller någon annan, själv anger upphovsmannen. Om en kosnstnär använder fasta kameror och datorer för att framställa ett konstverk hävdar han nog upphovsrätt. Edaen (talk) 17:14, 22 March 2013 (UTC)
Du kan nog i vilket fall inte använda den mallen, den säger att texten är fri, och detta är inte en bild av text, det är en bild av en bild. Vill du hävda att bilden är fri får du använda någon annan mall.
Sedan kan man fråga om det skydd en "fotografiskt bild" har, skyddas av "upphovsrätt" eller något annat. Oavsett om det är upphovsrätt eller inte, så har i vilket fall "framställaren" "uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten".
Om du sitter under svensk juridiktion, skulle jag avråda dig från att använda den där bilden. I vilket fall, tror jag inte "framställaren" kommer att bry sig i detta fall, men det är inte ett giltigt argument för att använda den här. -- Lavallen 07:20, 12 April 2013 (UTC)
Eftersom upphovsrätten nu är knuten till människor kanske det går att säga vilken eller vilka personer upphovsrätten tillkommer? Saknas upphovsman faller det nog utanför upphovsrättslagens område.
Enligt 1 § 2 stycket URL räknas vissa typer av teckningar som litterära verk. Att man använt bildteknik behöver således inte innebära att reglerna för text inte gäller. Edaen (talk) 08:23, 12 April 2013 (UTC)
Är du säker på att den alltid är knuten till människor? Den kan inte lika gärna vara knuten till en juridisk person? -- Lavallen 14:51, 13 April 2013 (UTC)
Enligt PRV är det så. Under "Upphovsman". Edaen (talk) 15:58, 13 April 2013 (UTC)
Den upphovsrätt som det låter som PRV talar om här går inte att överlåta, och den förfaller aldrig. Det är inte riktigt samma sak som det Commons brukar mena när de talar om upphovsrätt. Även om jag laddar upp saker här under PD och CC0 så har jag kvar den exklusiva upphovsrätten i den mening PRV talar om. (I den mån man kan tala om "verk" i de fallen, vilket jag inte självklart skulle hävda.) Frågan är sedan om detta är samma sak som gäller för "fotografisk bild", PRV talar ju här tydligt om "verk". -- Lavallen 08:11, 14 April 2013 (UTC)
Det är samma här på Commons. Se en:Public domain:
The term is not normally applied to situations when the creator of a work retains residual rights, in which case use of the work is referred to as "under license" or with permission..
I USA går det att släppa egenskapat material fritt, men inte i Sverige:
In some jurisdictions (like the United States), one can also explicitly donate work one has created oneself to the public domain. In other places (like the European Union) this is technically not possible, but one can grant the right to use the picture freely with, for example, the Creative Commons Zero Waiver, which waives all rights granted by copyright. Commons:Licensing#Material in the public domain.
Edaen (talk) 09:38, 14 April 2013 (UTC)

de:Datei:IK Tord Jonkoping.svg

Hej! Jag hittade denna bilden de:Datei:IK Tord Jonkoping.svg på tyska wikipedia men jag förstår inte riktigt om det är ok att ladda upp den till svenska wikipedia och använda den där. Någon som kan hjälpa mig här? Snusgöran (talk) 11:58, 14 April 2013 (UTC)

Troligtvis upphovsrättsskyddad i både Sverige och USA, så kan inte laddas upp här. --Stefan4 (talk) 21:08, 15 April 2013 (UTC)

Badelundaåsen

Bör en kategori för Badelundaåsen heta Category:Badelundaåsen eller Category:Badelunda esker? Finns det några andra åskategorier att använda som prejudikat? Jag hittade inget i Category:Esker. V-wolf (talk) 11:53, 18 April 2013 (UTC)

Category:Söderåsen som sedan finns i Category:Horsts. Edaen (talk) 12:25, 18 April 2013 (UTC)
Då borde jag kunna använda Badelundaåsen, annars får man väl ändra senare. V-wolf (talk) 14:23, 18 April 2013 (UTC)
Ja, Badelundaåsen tycker jag att du kan använda. Däremot borde föräldrakategorin Category:Esker in Sweden heta Category:Eskers in Sweden, samt dennas föräldrakategori Category:Esker borde heta Category:Eskers. / Achird (talk) 10:03, 19 April 2013 (UTC)
Ah, jag tog för givet att den som skapat kategorin visste vad esker heter i plural, så jag dubbelkollade inte. V-wolf (talk) 10:53, 19 April 2013 (UTC)
Jag tror jag hittat felet. Det verkar finnas en ort i Storbritannien som heter Esker, det kan vara den som kategorin avsåg från början. V-wolf (talk) 10:58, 19 April 2013 (UTC)
Redan när kategorin Esker skapades hade den en beskrivning, som anger att det handlar om rullstensåsar. Användaren, som skapade kategorin, anger sig ha tyska som modersmål, så jag antar att hen misstog -er för en pluraländelse. Nu är det ingen pluraländelse eftersom ordet kommer av forniriskans escir. Det är också möjligt att skaparen helt enkelt inte tänkte på att kategorinamnet skulle vara i pluralis. / Achird (talk) 11:23, 19 April 2013 (UTC)

Vad gäller Möklintaåsen så undrar jag hur långt den har detta namn? Rullstensåsen i fråga grenar av från Badelundaåsen i Sätra brunn för att sedan gå via Gullvalla, Broddbo, Forneby, Möklinta, Bysjön och By kyrka upp till Horndal. Norr om Horndal och sjön Rossen delar den sig i en gren åt Stjärnsund i nordväst och en åt Torsåker i norr. Kan allt detta räknas till Möklintaåsen? / Achird (talk) 13:14, 19 April 2013 (UTC)

Det var en bra fråga. Jag har hittills kunnat gå på lite spridda dokument om grundvatten etc. från Avesta och Sala kommuner. SGU borde ha något om åsen, jag ska kolla upp det. V-wolf (talk) 15:53, 19 April 2013 (UTC)

Request for comment on inactive administrators

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians. Please also consider translating the proposal.)

Read this message in English / Lleer esti mensaxe n'asturianu / বাংলায় এই বার্তাটি পড়ুন / Llegiu aquest missatge en català / Læs denne besked på dansk / Lies diese Nachricht auf Deutsch / Leś cal mesag' chè in Emiliàn / Leer este mensaje en español / Lue tämä viesti suomeksi / Lire ce message en français / Ler esta mensaxe en galego / हिन्दी / Pročitajte ovu poruku na hrvatskom / Baca pesan ini dalam Bahasa Indonesia / Leggi questo messaggio in italiano / ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ / Aqra dan il-messaġġ bil-Malti / norsk (bokmål) / Lees dit bericht in het Nederlands / Przeczytaj tę wiadomość po polsku / Citiți acest mesaj în română / Прочитать это сообщение на русском / Farriintaan ku aqri Af-Soomaali / Pročitaj ovu poruku na srpskom (Прочитај ову поруку на српском) / อ่านข้อความนี้ในภาษาไทย / Прочитати це повідомлення українською мовою / Đọc thông báo bằng tiếng Việt / 使用中文阅读本信息。

Hello!

There is a new request for comment on Meta-Wiki concerning the removal of administrative rights from long-term inactive Wikimedians. Generally, this proposal from stewards would apply to wikis without an administrators' review process.

We are also compiling a list of projects with procedures for removing inactive administrators on the talk page of the request for comment. Feel free to add your project(s) to the list if you have a policy on administrator inactivity.

All input is appreciated. The discussion may close as soon as 21 May 2013 (2013-05-21), but this will be extended if needed.

Thanks, Billinghurst (thanks to all the translators!) 04:25, 24 April 2013 (UTC)

Distributed via Global message delivery (Wrong page? You can fix it.)

Wiki Loves Public Art

Hej!

Wiki Loves Public Art börjar imorgon och jag ville ge dig en liten förvarning. Du är varmt välkommen att delta och berika våra artiklar med bilder av de fantastiska konstverk som finns i Sveriges konstmuseer! Passa på att ta en närmare titt på konsten omkring dig och ladda upp dina bilder till Wikimedia Commons. När du laddar upp bilder deltar du först i den nationella deltävlingen där du kan vinna fina priser och om du tar dig vidare till den internationella finalen har du även chansen att vinna en resecheck värd upp till 500 euro, samt ett högkvalitativt tryck av ditt foto sponsrat av Europeana!

I vissa länder är fokuset för tävlingen på offentliga konstverk utomhus medan det i vissa länder kommer att vara på museets samlingar av gamla konstverk. I de flesta länder som deltar har volontärerna arbetat hårt för att sammanställa förteckningar över konstsamlingar eftersom det inte finns några befintliga nationella listor (kan ni tänka er?). Detta har varit ett hårt arbete och detta år vi ser därför mindre piloter i varje land för att prova konceptet. Så ta gärna en titt på ditt lands hemsida och se var du kan ta bilder i år! I Sverige har det varit ett intensivt arbete med att kontakta och diskutera med konstmuseerna om att samarbeta med oss och hela nio stycken kommer nu att delta vilket är jättekul!

Du kan hitta de uppladdade bilderna från tävlingen här.

Med vänliga hälsningar, John Andersson (WMSE) (talk) 16:07, 30 April 2013 (UTC)

[en] Change to section edit links

The default position of the "edit" link in page section headers is going to change soon. The "edit" link will be positioned adjacent to the page header text rather than floating opposite it.

Section edit links will be to the immediate right of section titles, instead of on the far right. If you're an editor of one of the wikis which already implemented this change, nothing will substantially change for you; however, scripts and gadgets depending on the previous implementation of section edit links will have to be adjusted to continue working; however, nothing else should break even if they are not updated in time.

Detailed information and a timeline is available on meta.

Ideas to do this all the way to 2009 at least. It is often difficult to track which of several potential section edit links on the far right is associated with the correct section, and many readers and anonymous or new editors may even be failing to notice section edit links at all, since they read section titles, which are far away from the links.

(Distributed via global message delivery 18:13, 30 April 2013 (UTC). Wrong page? Correct it here.)

Foton av flaggor

Jag upptäckte precis File:Stockholm Sankt Erik 2009a.jpg som är ett foto av flaggor med Stockholms kommunvapen. Konstverk får endast fotograferas om de är stadigvarande placerande, men det verkar inte vara fallet med dessa flaggor. Behöver flaggorna raderas, eller går det bra ändå eftersom andra exemplar av samma konstverk är stadigvarande placerade på vägskyltar längs kommungränsen? --Stefan4 (talk) 16:04, 21 March 2013 (UTC)

Jag antar att flaggan är för lika sin förebild för att verkshöjd skulle uppnås. Om vapnet är fritt (tillräckligt gammalt också i denna version?) borde det alltså inte vara något problem. Men om vapnet omarbetats så att den version man använt inte är fri blir inte vapnet som det syns på flaggan fritt bara för att den nya versionen förekommer stadigvarande placerad annanstans. --LPfi (talk) 12:40, 2 May 2013 (UTC)

[en] Change to wiki account system and account renaming

Some accounts will soon be renamed due to a technical change that the developer team at Wikimedia are making. More details on Meta.

(Distributed via global message delivery 03:23, 30 April 2013 (UTC). Wrong page? Correct it here.)

Användarnamnen skall bli unika över alla Wikimedia-projekten. För att möjliggöra detta kommer en del användarnamn att ändras, så att t.ex. Svensson på svenskspråkiga Wikipedia kan döpas om till Svensson~svwiktionary.
Vad jag förstår berör detta personer som inte har ett globalt användarnamn (SUL), men vars användarnamn används på flera projekt. De berörda kommer att kontaktas, men ingenting hindrar att man passar på att koppla ihop de användarnamn man själv råder över, så att man inte får trassel med dem efteråt.
--LPfi (talk) 13:00, 2 May 2013 (UTC)
Detta berör även sådana som mig som har ett globalt användarnamn (sulutil:Stefan2) men hindras från att använda det på vissa projekt för att någon annan innehar det namnet på Commons och två Wikipedior. De tre konton som är "i vägen" kommer att flyttas bort så att jag får tillgång till namnet "Stefan2" överallt.
Detta medför ett problem med länkar i signaturer. Det finns några länkar till de:User:Stefan2 som nu pekar på en tysk användare. Även efter ovanstående ändring kommer länkarna att peka på de:User:Stefan2, men då pekar plötsligt länken på mig, vilket förmodligen orsakar en massa förvirring. Detta kommer att ställa till det med en massa signaturer på Commons också, så det skulle vara bra om någon kunde sätta ihop en robot som uppdaterar alla signaturer och andra länkar. Omdirigering funkar inte så bra om samma sida ska återanvändas för något annat syfte. --Stefan4 (talk) 13:35, 2 May 2013 (UTC)
Det finns i princip redan (nästan) färdig programvara för det (tex AWB) så det ska nog tekniskt sett inte vara ngt problem. Det blir dock värre med att få tillstånd att göra sådana ändringar. (Att med robot redigera i gamla disussioner är inte okontroversiellt.) Att det kommer att beröra så många användare kanske hjälper till att få igenom något sådant. -- Lavallen 16:05, 4 May 2013 (UTC)
Dessutom gäller det att skynda sig på så att inte den nye användaren börjar lägga in nya signaturer som pekar på samma sida... --Stefan4 (talk) 21:12, 5 May 2013 (UTC)

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Som tidigare nämnts på andra ställen så har Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) tidigare bestämt sig för att släppa drygt 15.000 högupplösta bilder på objekt i sina samlingar. Det förberedande arbetet för detta är nu nästan färdigt. Det finns några exempel på hur beskrivningssidorna kommer att se ut här. Ta gärna en titt och kom med åsikter, kommentarer på Commons:Batch_uploading/LSH.

Mappningen mot kategorier och mallar på Commons sker via ett antal listor som kan hittas på Special:PrefixIndex/Commons:Batch_uploading/LSH/. Dessa är långt ifrån färdiga och den som vill hjälpa till är mer än välkommen. /Lokal_Profil 22:29, 19 May 2013 (UTC)

A bot

Hi!

My name is Sophie Österberg and I'm working as an education manager at Wikimedia Sverige. I'm trying to help teachers here to set up a portal for them on Commons as they want a place to put, organise and see their flipped-classroom movies. But I would need this (as specified by a colleague who knows much more than I about this)

Specifications: A bot which once every 24 hours:

1) checks a given maintenance category Y, and for each movie A in this category:

  • visits the movie description and identifies the categories it is in.
  • check if any of these categories correspond to a pre-specified list Z of keywords. If so associate A with the corresponding value (z)
  • remove category Y from the movie

2) Visits a given page containing one gallery associated which each keyword in Z.

 • For each of the keywords in Z add any associated movie (from step 1) to the top of the relevant gallery.
 • prune any galleries so that they are no longer than W movies.

I would be so happy if anyone would find this challenging and intriguing and thus help teachers in Sweden with their portal by creating this. If so, I would be very grateful. Sophie Österberg (WMSE) (talk) 14:51, 20 May 2013 (UTC)

Tech newsletter: Subscribe to receive the next editions

Tech news prepared by tech ambassadors and posted by Global message deliveryContributeTranslateGet helpGive feedbackUnsubscribe • 20:20, 20 May 2013 (UTC)
Important note: This is the first edition of the Tech News weekly summaries, which help you monitor recent software changes likely to impact you and your fellow Wikimedians.

If you want to continue to receive the next issues every week, please subscribe to the newsletter. You can subscribe your personal talk page and a community page like this one. The newsletter can be translated into your language.

You can also become a tech ambassador, help us write the next newsletter and tell us what to improve. Your feedback is greatly appreciated. guillom 20:20, 20 May 2013 (UTC)

Tips om fototräffar

För den som inte har hängt med på svenska Wikipedias wikiträffar vill jag passa på att tipsa om tre fotorelaterade händelser i närtid. Det är en bergslagssafari, en Mölndalssafarai och en skärgårdssafari. Jan Ainali (WMSE) (talk) 14:19, 4 June 2013 (UTC)

Ljud eller inte?

Nu blir jag tokig på det här... Jag laddade upp HD-versioner av några klipp igår, och lyckades då klanta till det så att några klipp laddades upp utan ljud. När jag försökte rätta till det lyckades jag istället trassla till det med det här klippet: Krista Siegfrids - Marry Me presentation (suomeksi).ogv. Jag får ingen riktig klarhet om vilka uppladdade versioner som har ljud och inte, eftersom jag inte är hundra på vilken version som visas av min webbläsare eller Commons. Jag tänker på cache och sånt där som jag inte har superkoll på. Därför har jag, som ni kanske ser, laddat upp nya versioner och sen försökt återställa, men det blir bara en enda röra av alltihopa. Hjälp mottages tacksamt.

Jag tror att jag skulle kika på en version som hade ljud, men att Commons visade fel version, så då trodde jag att den nya versionen inte hade ljud heller, och så laddade jag upp ytterligare en version och så blev det rörigt.
-abbedabbdisk 10:09, 9 June 2013 (UTC)

Nu verkar det som att den aktuella versionen faktiskt har ljud (när jag kikar på miniatyren till höger), men precis innan jag skrev inlägget fick jag inget ljud från samma version på filbeskrivningssidan. -abbedabbdisk 10:10, 9 June 2013 (UTC)
Jag skickade länken till en kompis (som skulle transkribera klippet), men hon kunde inte höra ljudet på filbeskrivningssidan. När jag istället lade in klippet som miniatyr i min sandlåda kunde hon dock höra det. Mycket märkligt. Finns det något man kan göra åt saken? -abbedabbdisk 22:09, 9 June 2013 (UTC)

Feedback wanted on Commons brochure draft

I've been working on a "Welcome to Commons" brochure, and community feedback was extremely helpful. We now have a draft of the designed version, so please share any thoughts you have on how to make it better. The main target audience is newcomers who are learning about Commons for the first time.

 
Commons brochure draft, 2013-06-06, tentatively titled "Illustrating Wikipedia: A Guide to Contributing Content to Wikimedia Commons"

A few things to note:

 • The current title is Illustrating Wikipedia: A Guide to Contributing Content to Wikimedia Commons, but we're open to better suggestions.
 • Neither the design nor the content are final at this point, so if you want to propose significant changes, now is the time.
 • Many minor design and text changes will happen in the next revision, but if you notice anything that needs to be adjusted, please comment.
 • There is simply placeholder content for the section on adding images using the Visual Editor; once screenshots of the interface are stable, that content will be added in.

You can discuss the draft at Commons talk:Welcome to Commons brochure. Thanks!--Sage Ross (WMF) (talk) 14:40, 12 June 2013 (UTC)

X!'s Edit Counter

Fråga angående kring copyright för bild på Gillis Lundgren

I wikipediaartikeln för Gillis Lundgren så saknas det bild/illustration på personen i fråga. Det finns emellertid en intervju med honom på denna länk. Går det på något sett att ta "screenshot" på honom i videon i länken och ladda upp den bilden på Commons (med en passande licens eller hänvisning till vart bilden kommer ifrån) och sedan använda på Wikipedia? /Lighten-up (talk) 18:57, 26 June 2013 (UTC)

Såg precis på denna länk att det inte verkar gå, eller har jag fel? /Lighten-up (talk) 19:02, 26 June 2013 (UTC)
TV4s sändningar publiceras inte under någon fri licens, så nej, det går inte. Spontant tror jag mer på att försöka övertyga antingen Tenzing AB eller Karina Ljungdal att släppa någon av sida bilder under en fri licens, men det är naturligtvis inte alls självklart att de vill göra det. Se Commons:E-postmallar för instruktioner. LX (talk, contribs) 20:39, 26 June 2013 (UTC)
Tack för svaret, ska kolla upp det! /Lighten-up (talk) 02:40, 27 June 2013 (UTC)

Döpa om filer

Har försökt lägga till mallen rename på en av mina egna bilder men min bild hamnar då i kategorin Redundant media renaming requests istället för i Media requiring renaming. Bilden det handlar om är Equus_grevyi_with_calf.jpg som uppenbarligen borde heta Equus_grevyi_with_foal men jag hade hjärnsläpp när jag namngav dem... Är det någon här som kan förklara vad jag gör för fel?

— Preceding unsigned comment added by Dgse87 (talk • contribs) 29 juni 2013 kl. 16.37‎ (UTC)
Fixat. Du hade av misstag angivit det gamla filnamnet där det nya namnet skulle anges.--Thurs (talk) 17:37, 29 June 2013 (UTC)
Tack! Och tack för förklaringen av templaten =)Dgse87 (talk) 18:54, 29 June 2013 (UTC)

File:Sv-farfar.ogg

I filen File:Sv-farfar.ogg finns det två sidversioner. Den äldsta är en inspelning av ordet "farfar" men den har skrivits över av en senare uppladdning av ordet "farfäder". Kan man dela dem på något sätt? (Förlåt mig om detta är fel forum. Jag är inte helt hemma på Commons.) Diupwijk (talk) 22:14, 22 June 2013 (UTC)

Förutom att du kan gå till källan och ladda ner filerna igen så finns de här: [16][17]. Edaen (talk) 20:15, 23 June 2013 (UTC)
Man lägger till mallen {{Split}}, så kommer någon och delar filen senare. --Stefan4 (talk) 18:12, 8 July 2013 (UTC)

Original design of CD cover, ordered an paid for.

Hi.

I'm the chairman of a musical group (a big band) that is run as a non-profit organization. We made a CD a couple of yeasr ago and contracted a graphical designer for the CD cover. We ordered it exclusively for us, paid for it (owns it) and have the explicit permission from the graphical designer to use it whatever way we want.

I uploaded the file "HarryArnold CD.jpg" and stated the someone else was the origin, submitted his name and that we have his explicit permission to use it. However, we got a notice that the file is up for deletion.

Should I go about this in another way? I can't see how we cannot use our own production but apparently I haven't been able to give the right references or similar?

Best regards, Mats Eklund.

Den person som har framställt File:HarryArnold CD.jpg måste skicka tillstånd till OTRS som säger att bilden kan användas i mer eller mindre vilket syfte som helst. Se COM:OTRS för instruktioner. --Stefan4 (talk) 18:14, 8 July 2013 (UTC)

Personality rights, nu på svenska

Stefan har översatt personality rights till svenska. Hjälp gärna till att korra, putsa och kontrollera det juridiska på den så att den blir riktigt bra. Om ni hittar ställen där det länkar till den engelska får ni gärna länka om till den svenska istället. /Axel Pettersson (WMSE) (talk) 09:29, 5 June 2013 (UTC)

Jag tog mig friheten att ändra frän "publiceringsrätt" till "rätt till namn och bild i reklam" och "integritet" till "anonymitet" i början. Edaen (talk) 11:03, 5 June 2013 (UTC)
Argh! Den ursprungliga texten verkar vara skriven på "legalese" (juridiskt korrekt språk obegripligt för vanliga dödliga) och därmed mycket svårt att översätta. En del svenska ord som använts saknar det engelska ordets juridiska betydelse (likeness/liknelse) eller har andra betydelsenyanser (effect/effekt), vilket gör översättningen ännu mer obegriplig än den ursprungligt klumpiga och på svenska onaturliga meningsbyggnaden i sig skulle göra.
Egentligen borde originalet skrivas om först, så att man kunde göra en vettig översättning. Om man nöjer sig med att översätta är den nuvarande svenskan antagligen en bra utgångspunkt, men det behövs omfattande språkvård. Antagligen bör man först fundera vad som är huvudpoängen i varje stycke, formulera den på bra svenska och sedan justera så att det blir juridiskt rätt enligt ursprungstexten (om man genast formulerar sig utgående från originaltexten kommer man lätt att följa dess formuleringar istället för dess innehåll).
--LPfi (talk) 10:05, 10 June 2013 (UTC)
"Rätt till namn och bild i reklam" verkar inte rätt. Commons:Personality rights har många fler begränsningar och dessutom är begränsningarna olika beroende på var bilden kommer från. Ett problem är att sidan använder det gamla översättningssystemet. När folk har gjort om till det nya översättningssystemet (Special:Translate) har man i regel inte brytt sig om att föra över de gamla översättningarna till det nya systemet. --Stefan4 (talk) 18:21, 8 July 2013 (UTC)
Artikeln på enwp handlar både om brittisk/amerikansk rätt och om "civli law jurisdictions". Tyskland kan vara ett exempel på det senare och där omfattar Persönlichkeitsrecht även skydd för en privat sfär. Edaen (talk) 21:50, 8 July 2013 (UTC)

Pywikipedia is migrating to git

Hello, Sorry for English but It's very important for bot operators so I hope someone translates this. Pywikipedia is migrating to Git so after July 26, SVN checkouts won't be updated If you're using Pywikipedia you have to switch to git, otherwise you will use out-dated framework and your bot might not work properly. There is a manual for doing that and a blog post explaining about this change in non-technical language. If you have question feel free to ask in mw:Manual talk:Pywikipediabot/Gerrit, mailing list, or in the IRC channel. Best Amir (via Global message delivery). 12:59, 23 July 2013 (UTC)

Öppet arkiv

I och med lanseringen av Öppet arkiv har Sveriges Television börjat ladda upp en stor mängd datafiler med bildsekvenser som visas i en hastighet av 25 bilder i sekunden (så kallad video). Detta innebär att man publicerar hundratusentals bilder varje vecka, och flera av dessa togs innan den 1 januari 1969.

Min fråga är om en sådan bild, lösryckt ut sin sekvens, kan betraktas som en fotografisk bild enligt upphovsrättslagen. Om så är fallet finns här en stor mängd fria bilder av hög kvalitet. Väsk (talk) 21:56, 18 July 2013 (UTC)

Jag är tveksam till det. En film är ett verk med mycket arbete bakom i form av manus, rekvisita, regi och så vidare. Varje bild är en del av det verket, så jag tror inte att de går att betrakta som enskilda fotografiska bilder. /ℇsquilo 18:45, 22 July 2013 (UTC)
Det förstår jag, stillbilder från dramaproduktioner uppnår definitivt verkshöjd. Dock innehåller arkivet även en hel del nyhetsbilder och liknande som inte skulle uppnått verkshöjd om det var stillbilder. Här är några exempel på filmer med bilder som eventuellt inte uppnår verkshöjd. Väsk (talk) 19:19, 22 July 2013 (UTC)
Citat från upphovsrättslagen (med ändring som träder i kraft den 1 november i år):
"49 a § Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas.
Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi.
Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det år då bilden framställdes.
Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena, 3, 7–9, 11 och 11 a §§, 12 § första och fjärde styckena, 16–21 och 23 §§, 24 § första stycket, 25–26 b, 26 e, 26 k–28, 31–38, 41–42 h och 50–52 §§ ska tillämpas på bilder som avses i denna paragraf. Är en sådan bild föremål för upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande. Lag (2013:691)."
Hur ska meningen "Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi" tolkas? Det skulle kunna betyda att en stillbild ur en film är ett fotografi i lagens mening, men det skulle också kunna betyda att en bild framställd med en fotokopiator eller skanner är ett fotografi i lagens mening. Hur skulle någon kunna se skillnad på en stillbild från en film och ett vanligt fotografi? Är det någon som har koll på vad lagstiftaren menade med detta? --Stefan4 (talk) 19:51, 1 August 2013 (UTC)

Hagströms pianodragspel

Vad kan ett HAGSTRÖMS pianodragspel från år 1935 vara värt ?

— Preceding unsigned comment added by 62.80.205.38 (talk • contribs) 13:19, 9 August 2013‎ (UTC)
Vad har det med mediearkivet Wikimedia Commons att göra? LX (talk, contribs) 13:31, 9 August 2013 (UTC)

Special:Nearby

Special:Nearby var ju en trevlig funktion. Den hade varit ännu trevligare om den träffat bättre om var jag bor, men det kan jag ju inte skylla Commons för. Finns det någon annan funktion där jag bättre kan pricka in var jag vill hitta bilder runt? -- Lavallen 17:36, 1 July 2013 (UTC)

Hur fungerar sidan? Jag ser rubriken "Närliggande" men inget annat. --Stefan4 (talk) 18:16, 8 July 2013 (UTC)
Kan den bara visa saker nära en användare? Borde den inte kunna visa saker nära en given bild (med koordinat)? --LA2 (talk) 21:35, 13 July 2013 (UTC)
bugzilla:49413 LX (talk, contribs) 11:47, 14 July 2013 (UTC)
Verkar intressant… men vad är sidan till för egentligen? Särskilt obegripligt blir det ju när den (som för mig) inte fungerar. På själva specialsidan borde finnas någon liten information. En administratör här kan antagligen ordna det genom att redigera något systemmeddelande. /NH (talk) 09:35, 14 August 2013 (UTC)
Den fungerar nog bäst i mobiltelefoner eller andra enheter som har GPS eller något annat bra sätt att hålla reda på var de är. På en stationär dator använder den nog GeoIP eller liknande. Just nu tycker den att den vill visa mig bilder från Solna och Frösundavik trots att jag sitter i Kista. /ℇsquilo 09:48, 14 August 2013 (UTC)

Russavia

At Commons:Bureaucrats/Requests/Russavia (de-Bureaucrat) is a discussion about Russavias role as bureaucrat ongoing. -- Cecil (talk) 08:59, 18 August 2013 (UTC)

Marknader

Jag har lagt märke till att det finns två kategorier för marknader i Sverige: category:fairs in Sweden respektive category:markets in Sweden. Nu undrar jag vad som är vad. Var hör tillfälliga marknader vägen, såsom Rättviks- eller Jokkmokks marknader, är det fairs? Är i så fall markets saluhallar och andra stadigvarande marknader? Eller var går gränsen? V-wolf (talk) 22:22, 13 May 2013 (UTC)

Category:Markets finns vägledningen: "Place here images of physical markets, such as bazaars, farmers' markets and flea markets." På Category:Fairs står det: "Se även kategorierna: Amusement rides, Amusement parks, Festivals och Funfairs. Se även: Category:Trade fairs" Jag får alltså intrycket att "market" huvudsakligen handlar om att sälja vanliga varor i marknadsstånd (t.ex. torgmarknad och loppmarknad), medan "fair" är mer av ett nöjesevenemang (t.ex. medeltidsmarknad och bokmässa). Jag flyttade just kategorin för Medeltidsveckan på Gotland från "markets" till "fairs". En del marknader blir ju givetvis gränsfall där det gäller att bedöma om det är försäljningen eller nöjet som är huvudattraktionen. / Achird (talk) 14:46, 21 August 2013 (UTC)

HTTPS for users with an account

Greetings. Starting on August 21 (tomorrow), all users with an account will be using HTTPS to access Wikimedia sites. HTTPS brings better security and improves your privacy. More information is available at m:HTTPS.

If HTTPS causes problems for you, tell us on bugzilla, on IRC (in the #wikimedia-operations channel) or on meta. If you can't use the other methods, you can also send an e-mail to https@wikimedia.org.

Greg Grossmeier (via the Global message delivery system). 18:50, 20 August 2013 (UTC) (wrong page? You can fix it.)

Wiki Loves Monuments 2013

Söndagen 1 september startar årets upplaga av fototävlingen Wiki Loves Monuments. Sverige deltar i år för 3:e gången i tävlingen som i år kommer att genomföras i mer än 40 länder och av Guinness rekordbok har utsetts till den största genomförda fototävlingen. Detta genom att ta foton av världens kulturarv och ladda upp dem på Wikimedia Commons, där miljontals människor kan se mer av världens kulturskatter.

Den internationella tävlingen presenteras på www.wikilovesmonuments.org.


I Sverige har vi liksom i förra årets tävling 3 kategorier av fotoobjekt, byggnadsminnen, fornminnen och k-märkta fartyg. Byggnadsminnen och fornminnen baserar sig på Riksantikvarieämbetets bebyggelse- och fornminnesregister och k-märkta fartyg på en lista från Sjöhistoriska museets hemsida.

Att användas under tävlingen finns sedan listor skapade på Wikipedia och de är nu klara inför tävlingen:

Lista över byggnadsminnen per region

Lista över fornminnen per kommun

Lista över kulturmärkta fartyg

För att delta i tävlingen och för att ladda upp foton mot Wikimedia Commons klicka på bild-ikonen i listorna.

Tävlingen avslutas måndagen 30 september och därefter kommer en svensk jury välja ut 10 foton från den svenska deltävlingen som går vidare till den internationella finalen. År 2012 deltog i den svenska deltävlingen 3329 foton på 1230 unika objekt tagna av 243 personer.

För att läsa mer om den svenska deltävlingen, se vår hemsida www.wikilovesmonuments.se. På sidan Hitta dokument finns bl.a. en karta som kan användas för att lokalisera byggnads- och fornminnen.


Ta chansen att här under september månad medverka i världens största fototävling och fotografera det svenska kulturarvet och göra dina foton tillgängliga för alla användare av Wikipedia och Wikimedia Commons!!


Stefan Elfving (WMSE) (talk) 08:41, 19 August 2013 (UTC)

Jag passar på att tipsa om att 8 september är det Kulturarvsdagen. Sök i en sökmotor om något byggnadsminne i din närhet har öppet hus eller liknande. V-wolf (talk) 19:57, 21 August 2013 (UTC)

Wiki Loves Monuments 2013: Fotosafaris

Om ni önskar anordna en lokal fotosafari kopplad mot fototävlingen Wiki Loves Monuments vill jag tipsa om att ni kan söka om ekonomiskt stöd till detta antingen i form av minibidrag från Wikimedia Sverige, se närmare |Minibidrag 2013 eller större bidrag som kan sökas genom Gemenskapens projekt, maila till info(at)wikimedia.se för ytterligare information.

Stefan Elfving (WMSE) (talk) 12:46, 23 August 2013 (UTC)

Logotyp

Hej! Till vår nyupplagda sida http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4gen_(nomineringsgrupp) skulle vi vilja få vår logga. Loggan är framställd av en person som skänkt den till nomineringsgruppen Vägen, vars styrelse (Vägen i Svenska kyrkan, ideell förening; org.nr 802467-8206) sagt ja till att ladda upp bilden på Wikipediasidan. Frågan är om det krävs ett formellt och justerat styrelseprotokoll (som på något sätt bifogas bilden), eller om det räcker med det jag ovan sagt. Ska tillägga att jag inte försökt ladda upp bilden än.

Tacksam för svar från ovana AnnSta1952

Tillstånd för att bilden får användas på Wikipedia räcker inte. Upphovsrättsinnehavaren måste även ge bilden en licens som innebär att bilden får modifieras och användas kommersiellt, till exempel cc-by-sa (Det finns dock lagar som ändå begränsar hur logotyper får användas.) boivie (talk) 08:12, 15 May 2013 (UTC)
Det finns två etablerade sätt att visa att beslutet om fri licens fattats av någon som har rätt att göra det. Att ladda upp ett undertecknat protokollutdrag som en "första version" av bilden är ett tredje sätt (en del användare gör så t.ex. med skyltar på museer, för att få med den ursprungliga beskrivningen).
De vanliga sätten är att ange licens i anslutning till bilden någonstans på organisationens webbplats och ge adressen på bildbeskrivningssidan (länken skall förstås ogärna drabbas av länkröta) och att skicka e-post från en "officiell" adress till OTRS (info-sv@wikimedia.org). Det finns färdiga formulär för e-posten, så att man lätt skall få med den nödvändiga informationen.
--LPfi (talk) 15:24, 19 May 2013 (UTC)
Jag ser att bilden raderats för att återställas om och när upphovsmannen skickar ett tillstånd (beslutet). Om föreningen innehar upphovsrätten tycker jag att upphovsmannen varken behöver eller kan ge tillståndet. Har ni kontaktat OTRS (som hanterar dokumentation av tillstånd)? Upphovsmannen måste förstås ändå nämnas i beskrivningen, om hon inte föredrar att vara anonym. --LPfi (talk) 15:48, 26 August 2013 (UTC)

m:Requests for comment/Global ban for Ottava Rima

Per the m:Global bans global policy, you are informed of the discussion above. Please comment there and feel free to appropriately distribute more widely in prominent community venues in order to «Inform the community on all wikis where the user has edited». Nemo 10:06, 24 August 2013 (UTC)

URAA och Nordisk familjebok/Ugglan

Följande raderingsdiskussion kan vara av intresse. Även om den är för en specifik bild så handlar den i förlängningen av alla våra icke-foto som publicerats efter 1923. Dvs. 3-4 volymer av Nordisk familjebok. Ev. supplement till Nordens Flora och säkert en hel del annat. Läs er på Template_talk:PD-Ugglan samt Commons:Deletion requests/File:Svenska arméns uniform, 1923 års modell, Nordisk familjebok.jpg. /Lokal_Profil 17:04, 24 August 2013 (UTC)

Observera att de volymer som publicerades 1923, 1924 och 1925 uppfyller {{PD-1996}} (förutsatt att materialet är anonymt). Allt som publicerades före 1923 är fritt i USA tack vare {{PD-1923}}, oavsett om det är anonymt eller ej. Det är inte heller något problem med fotografierna i de senare volymerna. Problemet är alltså endast volymer publicerade 1926 eller senare.
En annan fråga är resten av bilderna på Nordisk familjebok/Riksdagens bibliotek - Öyen. Vissa är fotografier (och klarar sig på grund av {{PD-Sweden-photo}}). Andra är tekniska ritningar (vilket gör att de kanske klarar sig som {{PD-ineligible}} tack vare NJA 2004 s. 149). Det är dock oklart om alla tekniska ritningar klarar sig. Jämför även med COM:TOO#Finland där det finns ett liknande fall med en teknisk ritning. De svenska och finska lagarna verkar påminna om varandra i många avseenden, så det finska fallet kanske kan vara relevant även i Sverige. Kan man säga att avritningen File:Kalmar stads sigill på 1200-talet (naturlig storlek, ur Nordisk familjebok).png är {{PD-ineligible}}? Sigillet från 1200-talet är förstås {{PD-old-100}}. --Stefan4 (talk) 17:30, 24 August 2013 (UTC)
Skulle inte en sådan avritning falla i samma kategori som Bridgeman Art Library v. Corel Corp.? --Ainali (talk) 21:05, 24 August 2013 (UTC)
Ursäkta min miss med 1923-1925 volymerna. Just Kalmar sigill kommer från början från en 1923(5) bok och borde därmed vara ok. För tekniska ritningar är det enda svenska beslutet jag känner till NJA 204 s.149. Just Uniformsbilden är nog ofri per URAA-idioti.
Utöver bilderna på Nordisk familjebok/Riksdagens bibliotek - Öyen hittade jag även File:Karta över de europeiska delarna av Sovjetunionen på 1920-talet.jpg (samt några fler foto) från samma volym. Jag letade lite snabbt efter bilder ur 3e årgången men hittade enbart File:Petrus Kenicius i Nordisk Familjebok.jpg som är ett PD-Art-fotografi./Lokal_Profil 08:15, 26 August 2013 (UTC)

Wiki Loves Monuments 2013: + ikon i redan uppladdade bilder

Inför årets tävling har vi i våra listor inför tävlingen på Wikipedia kompletterat sedan tidigare uppladdade bilder med en + ikon som tar er direkt till rätt uppladdningsformulär på Commons. Genom detta kan ni via våra listor komma direkt till rätt uppladdningsformulär på Commons oavsett om objektet redan har en bild eller inte.

Stefan Elfving (WMSE) (talk) 09:31, 28 August 2013 (UTC)

Väggmålningar inomhus

Omfattas dessa av {{FoP-Sweden}}? Konstverk måste vara utomhus för att omfattas, men en väggmålning kanske räknas som en del av byggnaden? Byggnader behöver inte vara utomhus. Category:Einar Forseth innehåller några sådana. --Stefan4 (talk) 19:55, 28 August 2013 (UTC)

Som lekman skulle jag säga att det är fritt att avbilda konstverk med arkitektonisk funktion, men tvekar ifråga om väggmålningar som är självständiga verk. De flesta bilderna i den nämnda kategorin upplever jag att avbildar arkitekturen och därmed är oproblematiska, men några avbildar endast en enskild målning, utan arkitektonisk kontext, och där är jag tveksam. Man borde förstås läsa lagen, proposition och utskottsbetänkanden och leta efter prejudikat. --LPfi (talk) 10:04, 2 September 2013 (UTC)

Uppladdningsguide WLM i IE

Jag får inte uppladdningsguiden (för byggnader, har inte provat de andra) att fungera i Internet Explorer 8 i Windows 7. Efter att jag valt en fil får jag bara alternativet att lägga till fler, det går inte att komma vidare i guiden till "Utgivningsrättigheter", eller något annat steg. Det vore ju synd om det drabbar fler, det är ju ändå en vanlig webbläsare, och alla är inte bekanta med det gamla uppladdningsformuläret. V-wolf (talk) 06:55, 6 September 2013 (UTC)

Jag har samma problem i Safari. Jag har hittat en väg runt det (men det är inte bra att krånglar under WLM) i Safari som kanske fungerar för dig också. När bilderna du har laddat upp är uppladdade så väljer jag en bild till, och avbryter uppladdningen av den nya bilden nästan direkt och när jag gjort det kan jag gå vidare till nästa steg med de andra bilderna.--ArildV (talk) 06:58, 6 September 2013 (UTC)
Upptäckte också detta problem i Safari bara härom dagen. Det måste var någon nylig ändring som skapar denna bugg för jag hade inte detta problem när jag i somras laddade upp drösvis med bilder. /FredrikT (talk) 12:18, 7 September 2013 (UTC)
Är det bara WLM-kampanjerna som strular eller även alla uppladdningar via Special:UploadWizard från IE? --Ainali (talk) 16:15, 7 September 2013 (UTC)

Samisk tradition och verkshöjd

Illustrationen till Nils-Aslak Valkeapää har nyss blivit raderad på Commons. Jag undrar om någon vet hur man ser på verkshöjd ifråga om bilder som nära anknyter till en tradition, såsom här. Administratören som raderade bilden verkar inte ha tagit ställning i frågan. Det gäller en sol i stil med den på trumman jag länkat, använd på omslaget till Valkeapääs bok.

Se Commons:Deletion requests/File:Nils-Aslak Valkeapää Beaivi, Áhcázan The Sun, My Father.png.

--LPfi (talk) 10:04, 13 September 2013 (UTC)

Problemet med att ladda upp bilder som man tycker borde vara fria är att välja en lämplig licens. Det är svårare än man kan tro. Den måste både vara applicerbar på bilden och det bilden föreställer och den måste få det att framgå varför bilden är fri. I just det här fallet så tror jag att hade {{PD-ancient-script}} hade varit lämpligt ifall det hade varit en SVG (vilket verkar vara ett krav för den licensen).
Det kanske går att använda File:Beaivi Sun symbol by Christopher Forster.png i stället? /ℇsquilo 13:48, 13 September 2013 (UTC)
Jag är helt enkelt osäker på hur man skall bedöma verkshöjden i det här fallet. {{PD-ineligible}} torde vara fullgod, förutsatt att man kan motivera den. Och det kunde jag utan problem, om jag hade tillgång till litteratur eller ett fall där man resonerat så. Men det har jag inte. Jag undrar om tecken och mönster traditionsenligt ritade uppfattas uppfylla verkshöjd i Norden. Skulle en typisk drakslinga ha verkshöjd om den ritades av en expert som försöker vara trogen traditionen, utan egna tolkningar, men inte använder en viss förebild?
(PD-ancient-script bygger antagligen på att skrivtecken inte omfattas av upphovsrätten i USA.)
Bilden kan inte ersättas med en annan. Den användes för att den var ritad av den biograferade. Att använda en annan bild, aldrig så lik, skulle förutsätta förklaringar för långa för en bildtext.
--LPfi (talk) 18:10, 13 September 2013 (UTC)

datum-ort-kategorier

Jag har i ett försök att reda ordning bland bilder i bland annat commons-kategorierna Category:Strömsund Municipality och Category:Kramfors Municipality börjat märka upp dem med datum-kategorier (när fotot togs), (ex. Category:2009 in Kramfors Municipality, och om även uppgifter om vilken månad samma år fotot togs Category:May 2009 in Sweden). Nu har jag dock blivit tillsagd att inte fortsätta med detta, eftersom det inte är "relevant" med sådan typ av kategorisering. Samma användare har även återställt flera av mina redigeringar i ämnet. Försöker finna information på commons om vad "relevant" skulle betyda i sammanhanget, men hittar inte. Så nu skickar jag ut frågan! Personligen tycker jag det är synd att inte endast kunna ha kategorier utifrån fotodatum och plats - det kan underlätta väsentligt om man söker fler foton från samma plats vid samma tidpunkt. För s.k. "viktigare/mer relevanta händelser" finns annars ex. i Stockholms kommuns fall Category:2013 events in Stockholm./Cucumber (talk) 13:11, 30 August 2013 (UTC)

Personligen tycker jag att datum-kategorier bara är relevanta för bilder som skildrar en händelse. Att kategorisera en bild på t.ex. en byggnad efter datum tycker jag är ganska poänglöst. /ℇsquilo 14:34, 30 August 2013 (UTC)
Det där argumentet som du ℇsquilo framför är inget jag ser som ett "problem". Flera "relevanta" foto-databaser har sökfunktioner som gör att det går att sortera bilder på olika sätt. Ta exempelvis Stockholmskällan [18] eller RAÄ:s fotodatabas[19]; där går det bl.a. att söka efter plats - tidpunkt och fotograf, på så sätt får man fram bilder från en viss plats en viss tidsperiod. Att välja ut vissa "händelser" av dignitet och placera dem i vissa "events of 2010 etc" ser jag inget problem med, men jag ser lika lite ett problem med att kategorisera bilder efter datum på så sätt jag gjort tidigare. Men om det inte finns något brett stöd för min tolkning ska jag självklart slut med bildkategorisering - det finns ingen poäng att lägga ner arbete och sedan få det ogjort./Cucumber (talk) 15:01, 30 August 2013 (UTC)
Att kategorisera utifrån fototillfälle är helt klart användbart. Esquilos tycker bara att händelser ska kategoriseras på detta sätt. För egen del skulle jag i så fall föreslå att man har en kategori för fototillfällen och en kategori för händelser, så att den som är enbart ute efter händelser lättare kan hitta dessa, t.ex. Category:2013 events in Stockholm. Vi måste vara vakna över att Wikimedia Commons alltmer är en fotodatabas som används även utanför Wikimedia-sfären. Därför kan kategorier som inte känns relevanta utifrån strikt Wikipedia-synvinkel ändå vara användbara för andra typer av användare. / Achird (talk) 12:49, 31 August 2013 (UTC)
Jag tycker att det arbete du gjorde Cucumber visst är relevant och jag har också gjort liknande arbete, framförallt med Stockholm. Det känns som att riktlinjerna stödjer detta också genom de nämnda exemplen på "when?". Ainali (talk) 10:59, 1 September 2013 (UTC)
Så länge datumkategorierna är ett av flera sätt att kategorisera så är jag inte emot dem, även om jag tycker att de ofta är onödiga. För att det ska vara meningsfullt att dela upp kategorier efter datum måste de vara så stora att de ändå behöver delas upp och att dessutom har någon annan typ av uppdelning. Är en plats stor nog så skadar inte årtalskategorier. Kommuner kan vara tillräckligt stora platser, där finns ofta redan meningsfulla underkategorier för byggnader, vägar, kommundelar, orter, m.m. som gör att det går att hitta bilder utan behöva gå genom årskategorier.
Ett dåligt exempel (visserligen inte för någon ort) är Category:Tage Erlander by year som skapdes genom att bilderna kategoriserades efter år och togs bort från Category:Tage Erlander. Det är gjorde det svårt att hitta bilder man söker eftersom man måste titta i tio kategorier istället för en för att se ett 20-tal bilder. (Jag har lagt tillbaks bilderna i överkategorin för att den ska vara användbar, trots att det bryter mot Commons:Overcat.) /Ö 13:57, 31 August 2013 (UTC)
Jag tycker du gjorde rätt där Ö, eftersom jag inte ser det som överkategorisering då Category:Tage Erlander ligger i ett kategoriträd som svarar på frågan "Vad?" eller "Vem?", medan Category:Tage Erlander by year främst tillhör ett parallellt kategoriträd som svarar på frågan "När?". En hypotetisk kategori med namnet "Tage Erlander by location" skulle främst tillhöra det parallella kategoriträd som besvarar frågan "Var?". /Achird (talk) 20:28, 31 August 2013 (UTC)
Tack för svar i frågan. Men finns officiella riktlinjer för att stödja årtalskategorier? Det blir tråkigt att arbeta efter "magkänsla" och sedan få redigeringar återställda för att någon annan tycker annorlunda/Cucumber (talk) 12:12, 16 September 2013 (UTC)
Så är det tyvärr här på Commons, kanske ännu mer än på Wikipedia. Kategorierna diskuteras och beskrivs sällan. Det finns olika åsikter om vad som är syftet med årtalskategorierna och jag vet inte var diskussionen borde föras för att de som är mest aktiva med att lägga till och ta bort sådana kategorier skulle nås. --LPfi (talk) 09:14, 18 September 2013 (UTC)

Vilken licens på ärvda foton?

Jag har ärvt ett antal fotoalbum när en nära släkting nyligen dog. Jag antar att jag därmed måste ärvt även upphovsrätten till de foton min släkting tagit. De foton jag funderar på att ladda upp här på Commons är s.a.s. turistfoton tagna på 1950-talet. Vilken licens ska jag då använda? / Achird (talk) 14:56, 21 August 2013 (UTC)

{{PD-Sweden-photo}} fungerar alldeles utmärkt för fotografiska bilder, utan verkshöjd, tagna före 1969. V-wolf (talk) 19:54, 21 August 2013 (UTC)
Det behövs också en USA-licens. För att {{PD-Sweden-photo}} ska gälla i USA, krävs det bland annat att fotografierna publicerats före den 1 mars 1989. Foton i privata fotoalbum är i regel opublicerade och därmed upphovsrättsskyddade i USA, även om de togs före 1969. --Stefan4 (talk) 20:16, 21 August 2013 (UTC)
Upphovsrättsskyddade, ja, men om innehavaren av upphovsrätten vill ge dem fria går det bra att använda t.ex. {{CC-BY 3.0}} (som kräver att upphovsmannen nämns, vilket är viktigt med tanke på EU-rätt). Och i EU torde den som publicerar bilden få en sorts begränsad upphovsrätt.
Det är inte självklart att upphovsrätten ärvs med de fysiska fotografierna. Om det finns andra arvingar kan det vara säkrast att få dem att skriva på att de inte har några krav på bilderna eller att de godkänner att de publiceras under fri licens.
--LPfi (talk) 15:28, 26 August 2013 (UTC)
Jag valde LPfis lösning. Resultatet kan ses bland fotona i Category:Furuviksparken. / Achird (talk) 17:05, 1 October 2013 (UTC)

Wiki Loves Monuments 2013: Tack för alla uppladdade foton!!

Den svenska deltävlingen inom Wiki Loves Monuments 2013 har nu stängts för ytterligare tävlingsbidrag. Ni kan dock fortfarande ladda in era foton på byggnadsminnen, fornminnen och k-märkta fartyg via våra uppladdningsformulär men de kommer inte kunna räknas som tävlingsbidrag.

Under oktober månad kommer nu den svenska juryn välja ut vinnarna i den svenska deltävlingen.

Stefan Elfving (WMSE) (talk) 09:01, 1 October 2013 (UTC)

Notifications

 
Notifications inform you of new activity that affects you -- and let you take quick action.

(This message is in English, please translate as needed)

Greetings!

Notifications will inform users about new activity that affects them on this wiki in a unified way: for example, this new tool will let you know when you have new talk page messages, edit reverts, mentions or links -- and is designed to augment (rather than replace) the watchlist. The Wikimedia Foundation's editor engagement team developed this tool (code-named 'Echo') earlier this year, to help users contribute more productively to MediaWiki projects.

We're now getting ready to bring Notifications to almost all other Wikimedia sites, and are aiming for a 22 October deployment, as outlined in this release plan. It is important that notifications is translated for all of the languages we serve.

There are three major points of translation needed to be either done or checked:

Please let us know if you have any questions, suggestions or comments about this new tool. For more information, visit this project hub and this help page. Keegan (WMF) (talk) 18:16, 4 October 2013 (UTC)

(via the Global message delivery system) (wrong page? You can fix it.)

OTRS

I samband med Wiki Loves Monuments råkade jag ladda upp några bilder till tävlingen som jag upptäckte i efterhand att min sambo hade tagit (såg i EXIF att de var tagna med hennes kamera). Jag ändrade upphovsman och så skickade vi in en begäran om OTRS-godkännande, men är osäkra på om den kommit fram. Så därför undrar jag nu: Hur lång tid brukar OTRS ta? V-wolf (talk) 18:24, 4 October 2013 (UTC)

Cirka 20 dagar för närvarande enligt Commons:OTRS. LX (talk, contribs) 19:06, 4 October 2013 (UTC)
Så bra, tack. Då väntar jag med att oroa mig. V-wolf (talk) 19:52, 4 October 2013 (UTC)

Speak up about the trademark registration of the Community logo.

COM:LSH

Uppladdningen av bilder från Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (COM:LSH) är nu igång för fullt. Den som har en stund över får gärna ge dem lite kategoriseringskärlek samt hitta passande bilder ett hem i någon Wikipediaartikel. Hittar ni något som fått fel info får ni gärna rapportera det på Commons:LSH/Error reports. Andra typer av missar/kommentarer kan ni rapportera till mig eller på projektets diskussionssida. /Lokal_Profil 08:43, 14 October 2013 (UTC)

Leta reda på upphovsrättsinnehavare

Jag vill lägga ut en bok publicerad 1932 och där författaren dog 1943. Upphovsrätten går alltså ut i Sverige vid årsskiftet men inte i USA. Det gäller alltså att leta rätt på alla arvingarna och att få var och en att gå med på att släppa rättigheterna vilket kan bli väldigt omfattande. Går det på något sätt att göra det för alla i klump? Edaen (talk) 16:39, 11 October 2013 (UTC)

Se även relaterad fråga på COM:VPC#Permission when there are multiple copyright holders. --Stefan4 (talk) 21:48, 20 October 2013 (UTC)

Wiki Loves Monuments 2013: Årets vinnare i den svenska deltävlingen är nu utsedda av den svenska juryn

För att se vinnande bidrag, gå till tävlingens svenska hemsida [20]

Stefan Elfving (WMSE) (talk) 14:26, 21 October 2013 (UTC)

Upphovsrätt till bilder av bilder

 
K prop 1960:17 URL.
Titeln borde ha varit "rättigheter till foton av foton". Edaen (talk) 21:55, 26 October 2013 (UTC)

Jag lade till följande:

"Av det anförda följer, att den som mångfaldigar en fotografisk bild
genom fotografiska metoder icke åtnjuter självständigt skydd för sin insats;
genom förfarandet har icke framställts någon ny bild. Detta gäller
oavsett om mångfaldigandet sker genom normala kopierings- eller förstoringsmetoder
eller om förfarandet är mera invecklat och innefattar exempelvis
framställning av ett nytt negativ."

— SOU 1956:25, p. 471[21]

File:Lingonuppköpare.jpg. Är det en lämplig licens för bilder av bilder? I det här fallet kan anmärkas att skanning nog inte ger upphovsrätt överhuvud taget. Edaen (talk) 15:33, 29 September 2013 (UTC)

Jag har läst igenom delen om fotografiska bilder i SOU 1956:25 och har några kommentarer. På sid. 471 står det att "I sakens natur ligger dock, att fotografiska kopior i originalstorlek av affärshandlingar, ritningar o. dyl. knappast kunna anses som »bilder» och därför icke äro föremål för skydd." Jag tolkar det som att man framställer ett fotografi om man kopierar ett papper medelst fotokopiator men att fotografiet inte nödvändigtvis är en bild. Om en avbildning gjord medelst fotokopiator är ett fotografi, torde även en avbildning gjord medelst scanner eller fotoframkallning i fotolabb utgöra ett fotografi i lagens mening. Lagen verkar ta fasta på två saker: för att fotografiet ska vara föremål för skydd, måste det dels vara nytt, dels en bild.
Att det ska vara ett nytt fotografi förklaras i ditt citat ovan. Detta torde bland annat innebära att en person som överför fotografier från fotonegativ till fotopapper åt en fotograf inte får något skydd för sin avbildning på fotopappret samt att man inte kan anses kunna kräva upphovsrätt på fotokopior av fotografier. Jag tolkar det som att {{PD-Art}} och {{PD-scan}} är tillämpliga i Sverige om det fotograferade objektet i sig är ett fotografi, men att de inte nödvändigtvis är tillämpliga i andra sammanhang. På så vis torde File:Lingonuppköpare.jpg inte åtnjuta något skydd i Sverige av den anledning du angivit. Detta verkar jämförbart med EU:s direktiv 2006/116/EG[22] som säger att det finns en närstående rättighet för den första upptagningen av en film (utan att kräva att filmen på något vis är originell). I och med att detta bara gäller för den första upptagningen, torde det betyda att en kopiering från en filmrulle till en annan inte ger något nytt skydd, trots att detta torde vara att betrakta som en upptagning av en film. Se även sid. 12 i detta dokument som diskuterar frågan.
Att det ska vara en bild förklaras av mitt citat ovan. Det verkar som att lagstiftaren menade att en fotokopia av ett textdokument i originalstorlek inte är en bild och därmed inte kan åtnjuta skydd som en fotografisk bild. Med "ritning" gissar jag att lagstiftaren avser sådant som anges i 1 § upphovsrättslagen: "Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art." Detta skulle eventuellt kunna betyda att en fotokopia av en konstnärlig teckning åtnjuter skydd som en fotografisk bild.
Följande citat från sid. 471 i SOU 1956:25 är också intressant: "Däremot torde s. k. mikrokopior av handlingar principiellt böra anses som skyddade." Här låter det som att exempelvis fotonegativ skulle kunna anses vara skyddade men att de framkallade exemplaren inte är det. För mikrofilm skulle det kunna betyda att själva filmrullen är skyddad medan bilden på mikrofilmprojektorns skärm inte är skyddad. Jag är här osäker på om 2005 års revideringar i upphovsrättslagen kan ha ändrat något i och med att införandet av den nya beteckningen överföring till allmänheten kan ha inneburit att filmrullen och avbildningen på skärmen nu är att betrakta som samma exemplar och därmed eventuellt även som samma fotografi. Jag ställer mig också frågande till hur detta ska tolkas när fotografiet lagras i digital form. Ett fotografi på en hårddisk är knappast i naturlig storlek, men däremot kan fotografiet komma att visas i naturlig storlek när det visas på en datorskärm. Betyder det att [[File:Fotografi av text.tif|10px]] kräver tillstånd av fotografen medan [[File:Fotografi av text.tif|1000px]] inte kräver det? Det skulle i så fall te sig väldigt underligt, så förmodligen ska man tolka lagen på något annat sätt.
Jag tror att det skulle vara bra om en jurist kunde kommentera dessa frågor så att vi inte riskerar att komma fram till något som kanske är helt fel. Upphovsrättslagen och lagen om rätt till fotografisk bild har ändrats många gånger sedan 1956, och det är möjligt att någon av dessa ändringar kan vara relevant här. --Stefan4 (talk) 14:04, 1 October 2013 (UTC)
Jag får tacka för ditt utförliga svar. Lite undrande är jag över att dessa yttranden inte refereras i debatten. Edaen (talk) 20:34, 1 October 2013 (UTC)
Borde den texten läggas till i mallen {{PD-Sweden-photo/sv}} eller {{PD-scan/sv}}? /ℇsquilo 07:09, 2 October 2013 (UTC)
Texten och länkarna borde absolut finnas någonstans där de lätt hittas, men jag antar att de föreslagna sidorna skall betraktas som översättningar. Möjligen är diskussionssidan för själva mallarna lämpliga, möjligen vore en egen sida (Copyright in Sweden?) bättre. --84.250.61.200 11:29, 3 October 2013 (UTC)
{{PD-Sweden-photo/sv}} och {{PD-scan/sv}} är det som visas vid användning av {{PD-Sweden-photo}} respektive {{PD-scan}} för användare som har valt svenska som språkinställning för webbplatsen. Det kan vara på sin plats att påminna om att det är skillnad på språk och land. Det talas andra språk än svenska i Sverige, och svenska är också officiellt språk i Finland. Alla språkversioner av {{PD-Sweden-photo}} rör specifikt foton från Sverige, men det blir väldigt konstigt att ha Sverigespecifik information i någon eller några språkversioner av {{PD-scan}}. Rätt plats för mer utförlig information är Commons:Copyright rules by territory#Sweden. Den finns dock bara på engelska än så länge. LX (talk, contribs) 12:00, 3 October 2013 (UTC)
Man bör också uppdatera Commons:Reuse of PD-Art photographs#Nordic countries och förmodligen separera Sverige från övriga nordiska länder eftersom vi inte vet om samma sak gäller i andra länder. Dessutom skulle det vara bra om man kunde få en kommentar från en jurist ifall att jag missuppfattat något eller om det finns någon annan lag eller lagändring som är relevant för detta. Det verkar inte finnas några rättsfall som rör detta område. --Stefan4 (talk) 13:16, 3 October 2013 (UTC)
Jag tror det är onödigt att separera de nordiska länderna. Jag antar att upphovsrättslagstiftningen och tolkningen av den är mycket snarlik, då jag förvånats av hur väl paragraferna i den svenska och finska lagen motsvarar varandra, inte bara till innehåll utan också till form. Däremot måste man förstås vara tydlig med vilket land ett visst uttalande gäller för. --LPfi (talk) 12:24, 4 October 2013 (UTC)
Inte så förvånande eftersom det var syftet. På sidan 10 i SOU:n står:
I enlighet med vad därom anförts i direktiven för kommittén har utredningsarbetet bedrivits i syfte att åvägabringa en gemensam nordisk lagstiftning på upphovsmannarättens område.
Möjligen kan förarbeten, uttalanden och praxis i de andra nordiska länderna vara auktoritativa även för svensk del. Edaen (talk) 13:51, 4 October 2013 (UTC)
Dessa likheter märker man också bland annat med exemplen på COM:TOO i och med att alla nordiska mål är väldigt lika. På COM:FOP verkar främsta skillnaden vara huruvida något kan användas kommersiellt eller ej. --Stefan4 (talk) 18:10, 4 October 2013 (UTC)
Att döma av skrivningarna i Henry Olssons "Copyright" verkar det vara just dessa sidor i ovan länkade SOU som reglerar vad som utgör en fotografisk bild:
Bestämmelsen [49 a§] tar sikte på en fotografisk bild. Härmed aves enligt upphovsrättslagens förarbeten (auktorrättskommittén, NJA II 1961 s. 391) fall då en bild har ...[23]
Frågan är dock varför reglerna om foto av foto och foto av text och ritningar har fallit bort? Jag har beställt hem relevant k. prop. för att se om där finns någon förklaring, men det kunde vara intressant att veta vad som står i nämnda NJA så om någon har möjlighet att ta sig till ett UB eller annat bibliotek med nämnda litteratur? Edaen (talk) 20:16, 22 October 2013 (UTC)

Här är nu k prop 1960:17. Edaen (talk) 21:55, 26 October 2013 (UTC)

Den del som handlar om förslaget till fotolag finns på Wikisource. Förslaget till lag om rätt till fotografisk bild. Det kan finnas relevanta yttranden på andra ställen i propositionen. Edaen (talk) 12:53, 27 October 2013 (UTC)

Ändra i filbeskrivningar

Jag tycker det är svårt att förstå en del saker här på Commons. Jag antar att det är OK att gå in och ändra i beskrivningen till en fil som man själv inte har lagt upp. Men var i beskrivningen gör jag i så fall det? Kan jag ändra vad som helst? Bör jag i så fall märka min ändring på något sätt så att det framgår att informationen lagts till av någon annan än den som laddade upp filen? Ett för mig aktuellt exempel är File:Sarcodon imbricatus 1.jpg. Sannolikt visar denna bild inte S. imbricatus, utan Sarcodon squamosus, eftersom imbricatus har delats upp i två arter, och squamosus är den som vanligen förekommer på tallmoar. Det bär mig emot att döpa om filen, eftersom den som laddade upp den kanske har en annan uppfattning. Men jag skulle åtminstone vilja att informationen fanns där. Hur löser jag detta på bästa sätt? Och finns det någon bra sida på Commons där jag kan läsa om sådana saker?--Skogsfrun (talk) 12:29, 9 October 2013 (UTC)

Det är i princip fritt fram att ändra i beskrivningen och kategoriseringen (men det är färre som bevakar sidorna här än på WP), utom vad gäller hur upphovsmannen vill bli omnämnd, vilken licens som gäller och eventuell officiell beskrivning (kopierad från ett arkiv e.d.). Vem som står för beskrivningen framgår av historiken. Filnamnet bör inte ändras annat än på specifika grunder, t.ex. att man strax efter uppladdning märker att man skrivit fel eller att namnet är missvisande. Om du är säker att det inte är S. imbricatus kan du använda {{Rename}} och ändra i beskrivningen (möjligen med en kommentar ("uploaded as S. imbricatus" e.d.), och kategoriseringen (Category:Sarcodon squamosus finns inte, men kan skapas enligt modell av den andra). Namnet i den finska beskrivningen, Kuusensuomuorakas (direkt översatt "granfjällstaggsvamp") borde bytas samtidigt, till Männynsuomuorakas, "tallfjällstaggsvamp" (översättning: hoppsan, tänkte inte på semantiken). Det finska namnet lades till av A333 som ännu är aktiv. Om du inte är säker borde du kanske använda {{Disputed}} och förklara problemet. --LPfi (talk) 12:13, 29 October 2013 (UTC)
Tack för svar! Då förstår jag principen. Vad gäller mitt exempel så är det i princip omöjligt att vara säker på artbestämningen av en svamp enbart utifrån ett foto. Att artbestämma utifrån den omgivande miljön blir aldrig mer än en gissning. Dessutom är det inte säkert att uppdelningen av en art i två slår igenom lika kraftfullt i alla länder samtidigt. Därför är jag tveksam till att döpa om filen, men däremot skulle jag gärna lägga till en kommentar.--Skogsfrun (talk) 16:26, 31 October 2013 (UTC)
Lägg gärna till kommentaren. Jag skulle nog rekommendera omdöpning av filen också, till något namn som inte direkt tar ställning till vilkendera art det är frågan om, kanske "Sarcodon in Jyväskylä", så att bilden inte lika lätt används som illustration till fel art. Man borde antagligen gå igenom hela kategorin (och söka på "imbricatus"), så att man så långt som möjligt får uppdelningen kontrollerad. Också om uppdelningen inte slagit igenom globalt borde den väl göra det så småningom. Enligt en artikel på Suomen Luontos webbplats, "Suomuorakkaita on kaksi lajia", är svamparna helt olika vad gäller kulinariskt värde och användbarhet till färgning. --LPfi (talk) 12:03, 1 November 2013 (UTC)

Introducting Beta Features

(Apologies for writing in English. Please translate if necessary)

We would like to let you know about Beta Features, a new program from the Wikimedia Foundation that lets you try out new features before they are released for everyone.

Think of it as a digital laboratory where community members can preview upcoming software and give feedback to help improve them. This special preference page lets designers and engineers experiment with new features on a broad scale, but in a way that's not disruptive.

Beta Features is now ready for testing on MediaWiki.org. It will also be released on Wikimedia Commons and MetaWiki this Thursday, 7 November. Based on test results, the plan is to release it on all wikis worldwide on 21 November, 2013.

Here are the first features you can test this week:

Would you like to try out Beta Features now? After you log in on MediaWiki.org, a small 'Beta' link will appear next to your 'Preferences'. Click on it to see features you can test, check the ones you want, then click 'Save'. Learn more on the Beta Features page.

After you've tested Beta Features, please let the developers know what you think on this discussion page -- or report any bugs here on Bugzilla. You're also welcome to join this IRC office hours chat on Friday, 8 November at 18:30 UTC.

Beta Features was developed by the Wikimedia Foundation's Design, Multimedia and VisualEditor teams. Along with other developers, they will be adding new features to this experimental program every few weeks. They are very grateful to all the community members who helped create this project — and look forward to many more productive collaborations in the future.

Enjoy, and don't forget to let developers know what you think! Keegan (WMF) (talk) 19:37, 5 November 2013 (UTC)

Distributed via Global message delivery (wrong page? Correct it here), 19:37, 5 November 2013 (UTC)

Bilder från Öppen handel

Vidareförmedlar en fråga jag fått eftersom ni är många och klokare än vad jag är.

Öppen handel är en kartbaserad mobilapp som ska beskriva handelsplatsers fysiska utformning ur tillgänglighetsperspektiv. Den bygger på OSM och tanken är att användarna ska bidra med bilder som beskriver entréer, utrymmen, trösklar, toaletter och annat som är relevant. Nu är dom på jakt efter en bilddatabas som kan ta emot de bilder som användarna laddar upp och se till att bilderna är tillgängliga i appen. Kraven från deras sida är att:

 • Det ska gå att ladda upp bilder och få tillgång till bilder via API
 • Beständigheten garanteras
 • Det ska gå att knyta OSM-ID till bilderna för att kunna koppla ihop dom med specifika platser (affärer eller restauranger) på en karta.

Med min begränsade kunskap känner jag att kraven uppfylls, vad har ni för uppfattning?

Nästa fundering är om bilderna främjar kunskap och bildning på ett sätt som gör att dom passar in på Commons. Alla bilder dom har hittills är CC-BY 3.0 och det står med i appen att bilder som tas och laddas upp släpps under den licensen. Hjälp gärna till med många och kloka tankar om det här.
/Axel Pettersson (WMSE) (talk) 10:14, 14 November 2013 (UTC)

Jag tror inte vi kan garantera beständigheten eller att alla bilder accepteras. Beslut om att hålla kvar bilderna måste fattas utgående från Commons' riktlinjer och det är fullt möjligt att en bild som betraktades lämplig då den laddades upp senare blir raderad, antingen på grund av problem med (bristfälligt dokumenterad) upphovsrätt eller för att mängden motsvarande bilder är stor nog att man inte vill behålla bilder av låg kvalitet.
Till att börja med tror jag nog att de flesta bilder kunde uppfattas vara av intresse, men när vi börjar ha hundratals bilder av snarlika svenska toaletter är risken stor att någon ifrågasätter dem. Med ett officiellt beslut om att bistå projektet kunde bilderna eventuellt få samma ställning som bilder använda av WMF-projekten, vilka automatiskt uppfattas som relevanta, men ett sådant beslut kräver omfattande diskussion (jfr Wikivoyage). Något slag av konsensus bland aktiva användare kan räcka, men ger inga garantier.
Om det inte kräver stora förberedande insatser vore det säkert möjligt att utnyttja Commons tills projektet fått en ställning som möjliggör andra lösningar. Det förutsätter dock antagligen att någon som känner Commons ser till att bilderna är av hygglig kvalitet och laddas upp i lämpliga kategorier med viss information, så att uppladdningarna inte förorsakar irritation.
--LPfi (talk) 11:10, 14 November 2013 (UTC)
Jag tänkte ge lite mer kött på benen om Öppen Handel.
Vad gäller copyright - Licensen, som alltså är alltså CC-BY 3.0, presenteras vid första uppstarten av appen, och informationen finns sedan tillgänglig under info-knappen i appen.
Vad gäller bildernas omfattning - Användarna är anonyma. De kan i appen se alla bilder som redan är kopplade till ett näringsställe, och väljer troligen bara att lägga till bilder på sådant som ännu inte är inventerat. Det bör alltså inte bli flera bilder på samma entré, provrum eller toalett. Om det finns 40000 näringsställen (butiker och matställen) i Sverige och dessa så småningom har i genomsnitt 2-3 bilder vardera handlar det alltså om i storleksordningen 100000 bilder totalt.
Vad gäller bildernas innehåll och kvalitet - Andra versionen som vi utvecklar nu i vinter kommer att ha en möjlighet att ange att en tidigare uppladdad bild bör tas bort. Användaren kan då också ange om det beror på att bilden är av dålig kvalitet, inaktuell eller har olämpligt (anstötligt) innehåll. Vi har då möjligheten att antingen bryta kopplingen mellan näringsstället och bilden i vår databas, eller att även ta bort bilden där den är lagrad. Om det är lämpligt att lagra bilderna på Wikimedia behöver vi veta vilket förfarande som är lämpligt.
Vad gäller beständigheten - Om en bild raderas i Wikimedia skulle det vara bra om vår server blir notifierad, så att vi kan ta bort kopplingen till näringsstället. Finns det en sådan möjlighet att "lyssna" på förändringar på enskilda bilder?
Hakke.k (talk) 13:58, 14 November 2013 (UTC)
För att ladda upp bilder på Commons bör man ha registrerat ett användarnamn. Detta användarnamn bör i allmänhet vara knutet till en viss person, men de flesta användare är anonyma (inga kontaktuppgifter behöver uppges, e-postadress anges ofta bl.a. med tanke på glömda lösenord). Det låter som om upphovsrättsfrågan är skött, och för dessa bilder finns det knappast orsak att tvivla på att det är frågan om egna verk.
Antalet bilder är inte ett problem för serverkapaciteten, men någon användare kan uppleva att bilder på tusentals svenska toaletter, varav många snarlika, inte behövs på Commons. Varje bild borde därför ha en länk till en presentation av projektet (enklast i form av en mall). Det vore bra om man kunde hänvisa till något slag av konsensus om att projektet är lämpligt på Commons. Har någon koll på eventuella relaterade WMF-projekt?
Bilder kan inte tas bort av vanliga Commons-användare, utan bilden måste märkas för diskussion om raderingen (eller i enkla fall radering av första bästa administratör). Bilder av bra kvalitet kommer antagligen att användas i andra sammanhang, så att bilden är "inaktuell" betyder inte alltid att den kan raderas (men dåliga bilder kan raderas då det finns bättre motsvarigheter). "Anstötlighet" gör inte nödvändigtvis bilden olämplig för Commons, men olämpliga bilder raderas förvisso ofta.
Det är antagligen lämpligt att markera att bilden ersatts med en viss annan eller att den bedömts onödig för ert projekt. Det vore till nytta om man på samma gång bedömde huruvida bilden sannolikt bör raderas också på Commons.
Det bör vara möjligt att låta servern kontrollera lämplig log för raderade bilder, men jag vet inte hur effektiva och vattentäta olika metoder är.
--LPfi (talk) 13:13, 15 November 2013 (UTC)
(redigeringskonflikt)Det kommer inte vara möjligt för er själva att radera bilden om den lagras på Wikimedia, så eventuella halvtaskiga mobilbilder på trösklar och toaletter kommer att ligga kvar tills någon manuellt tar bort dem.. Wikimedia har ett en projektavgränsning Commons:Project scope som bland annat stipulerar att bilderna Must be realistically useful for an educational purpose. Jag har själv svårt att föreställa mig att uppåt 100000 bilder med de beskrivna motiven kommer vara relevanta och användbara i utbildningssyfte och anser att det vore lämpligare att de lagras på annat håll. Med fri licens kan de bilder som anses användbara i projektet istället kopieras manuellt hit.--I99pema (talk) 13:16, 15 November 2013 (UTC)

(tar bort indraget)

Om du vill ta reda på information om en bild går det bra via Wikimedia Commons öppna API. Bilden här till höger går att komma åt via länken: https://commons.wikimedia.org/w/api.php?action=query&iiprop=metadata|size|url&prop=imageinfo&format=xml&titles=Image:Forcipiger_flavissimus_Yellow_Longnose_Butterflyfish_PNG_by_Nick_Hobgood.jpg

API:et visar bildens dimensioner, exif-data, länkar till Wikimedia Commons bildbank, mm.

För att använda bilden i en extern applikation kan man använda följande flöde:

 1. Ladda upp bilden på Wikimedia Commons.
 2. En användare talar om var bilden finns och vad den förställer för den externa applikationen som lagrar informationen i en databas.
 3. Applikationen gör en API-förfrågan och läser av ii descriptionurl och url.
 4. För att använda bilden används url följt av bildens upplösning i x-led följt av bildfilens namn. T.ex. bilden till höger med 200 pixlars bredd: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Forcipiger_flavissimus_Yellow_Longnose_Butterflyfish_PNG_by_Nick_Hobgood.jpg/200px-Forcipiger_flavissimus_Yellow_Longnose_Butterflyfish_PNG_by_Nick_Hobgood.jpg
 5. För att uppfylla licensvillkoren måste applikationen på något vis länka tillbaks till bildbeskrivningssidan. Denna länk får man om man läser av ii descriptionurl. T.ex.:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forcipiger_flavissimus_Yellow_Longnose_Butterflyfish_PNG_by_Nick_Hobgood.jpg
 6. Det kan var lämpligt att läsa av bildens höjd och bredd i samma veva för att gränssnittet i appen inte ska klappa ihop om någon laddat upp en oväntat smal eller bred bild.
 • Fallgropar: Url:en tycker inte om mellanslag. Översätt dessa till understrykningstecken.
 • En API-förfrågan visar om bilden finns eller inte.
 • Alla bilder skalas på begäran om av Wikimedias servrar och behöver inte mellanlagras.
 • Vill du leka med Commons API kan du göra det här:https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:ApiSandbox

Nasko (talk) 18:42, 14 November 2013 (UTC)

Se och förstå kategorier

Jag är ny här och har några problem med kategorier och jag har inte hittat några vettiga svar på detta hur jag än letat.
1. Om jag går in på en bild/fil t.ex https://commons.wikimedia.org/wiki/File:244._Rare_Breeds_Show_-_Daga.jpg skall jag då inte kunna så vilka kategorier den finns i?
Kan inte hitta det någonstans.
2. Jag hittar inte en sida där man kan bläddra eller hellre söka igenom de kategorier som finns. Denna wiki/Category:Topics finns men kan ju inte vara alla.
3. På denna sida https://toolserver.org/~daniel/WikiSense/CommonSense.php? finns ett verktyg men om man skriver in horse i keywords och sedan klickar find category så blir det bara error. Någon som vet hur det var tänkt.

Alla förslag och tankar hur man skall hitta kategorier på en fil eller fatta detta system är välkommna. Göran (talk) 17:49, 19 November 2013 (UTC)

1 Kategorierna finns längst ner på sidan. Bilden du länkar till ligger 5 olika kategorier.
2 Det enklaste sättet att hitta kategorier är att leta upp en liknande bild och kolla vad den har för kategorier och stjäla dem. Man kan lägga till kategorier genom att klicka på plustecknet bredvid kategorierna Du måste veta de första bokstäverna i kategorins namn för att de ska dyka upp. Saknar du någon kategori kan du skapa den.
3 Verktyget du använder är inte helt stabilt och alla verktyg som finns på toolservern kommer att skrotas nästa år. Anslagen har det senaste året minskat med 90 %. Ingen vill satsa pengar på något som ska läggas ner. Servrarna kommer gå tills de rasar och de som fortfarande fungerar om ett år kommer att säljas - resten kommer att skrotas.
Strunta i verktygen. Klicka runt i kategorierna på bilderna och se var de leder. Så tror jag de flesta wikipedianer gör. Nasko (talk) 22:24, 19 November 2013 (UTC)


Tack för infon men jag kan INTE (kanske blind) se kategorierna nederst på sidan. Under Metadata kommer de länkar som finns på alla sidor. Det är därför jag inte fattar det. Kan du vänligen beskriva tydligare var jag skulle se det för jag hittar inte, tackar.
Jag har lagt upp en skärmdump här http://skulpturalasmycken.se/images/wikimedia/kategorier.png så du kan se vad jag ser. Göran (talk) 10:00, 20 November 2013 (UTC)
Ser annorlunda ut för mig.[24] Edaen (talk) 12:35, 20 November 2013 (UTC)
Är det då någon som vet var man vänder sig eftersom jag tydligen inte kan se t.ex. kategorierna. Vem har hand om det tekniska? Göran (talk) 12:45, 20 November 2013 (UTC)
Använder du en spegel av Commons? Pröva att gå in på https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page och söka upp filen. Edaen (talk) 12:50, 20 November 2013 (UTC)
Ursäkta mitt ändrande men nu har jag hittat det. Det handlar om de inställningar man har när man är inloggad. Under Inställningar/Utseende kan man välja olika typer. Denna ena där ger den effekten att kategorierna inte syns längst nere. Vet inte om det är meningen men i så fall borde man inte får den automatiskt, men nu funkar det så tack för diskussionen. Göran (talk) 15:11, 20 November 2013 (UTC)

Batchuppladdningsmöte

Hej!

Vi på Wikimedia Sverige har märkt att det finns ett ökat intresse bland museum och andra organisationer av att dela med sig av sitt material på Wikimedia Commons. En bromskloss har dock blivit bristen på personer som kan genomföra denna typen av strukturerade massuppladdningar (batchuppladdningar) då detta kräver en blandning av teknisk kunskap samt god kännedom om hur Commons hanterar denna typen av ärenden samt vilka krav som ställs.

Därför är vi nu intresserade av att hålla ett möte/workshop med mål att träna upp fler användare som kan hjälpa till. Tanken är att dels gå igenom de verktyg som finns till förfogande men även att titta på vad mer som måste göras före, under och efter själva uppladdningen. Om detta första möte blir lyckat finns funderingar på att hålla liknande/uppföljande möte igen nästa år.

Mötet kommer att hållas i Stockholm men det finns möjlighet till ersättning för att täcka resekostnader.

När
Lördagen den 7 december, tid TBD
Var
Stockholm (preliminärt i föreningens kontor men alternativ lokal undersöks)
Vem letar vi efter?
Vi letar efter dig som är nyfiken samt är intresserad (och har möjlighet) att hjälpa till i framtiden. Viss programmeringskunskap samt kännedom om mediawiki/Commons krävs men en styrka i endera av dessa kan till viss del uppväga en brist i den andra.
Hur anmäler du dig?
Den som är intresserad kan anmäla sig direkt till mig på andre.costa wikimedia.se eller via Special:EmailUser/André_Costa_(WMSE), med Batchuppladdningsmöte som rubrik. Ange din tekniska bakgrund, relevant wikivana samt varifrån du reser och om du behöver hjälp med att täcka resekostnaderna. Det är viktigt att bakgrundskunskaperna anges, dels för att mötet ska kunna få rätt inriktning och dels för att det vid många anmälningar kan vara tvunget att göra ett urval bland de sökande, då främst baserat på bakgrundskunskaperna.

Är något oklart eller om du är nyfiken så hojta bara till.

/André Costa (WMSE) (talk) 18:13, 8 November 2013 (UTC)

På grund av bristande intresse ställer jag nu in detta event. Om du var nyfiken/intresserad men datumet/formatet/platsen inte passade eller du var osäker på om dina grundkunskaper var otillräckliga får du gärna höra av dig. Förhoppningen är att med denna feedback kunna erbjuda en variant av mötet/workshopen som bättre passar önskemålen vid ett senare tillfälle. /André Costa (WMSE) (talk) 13:02, 29 November 2013 (UTC)

Radera versioner av bilder

Den här bilden File:Föreningsfunktion.svg
var jag tvungen att ladda upp tre gånger innan jag fick rätt på ett problem i filen som uppstod vid själva uppladdningen.
- Hur går jag tillväga med att radera de tidigare två versionerna då de är korrupta?
- Tanken var inte att filen skulle visas här utan bara vara en länk men vet ej hur det skall anges så berätta gärna för mig. Tackar för hjälp Göran (talk) 13:12, 24 November 2013 (UTC)

Du skulle kunna be en administratör att radera de tidigare versionerna, men radering döljer bara versionerna för allmänheten och frigör inget lagringsutrymme, så det finns egentligen ingen mening med det.
För att länka till filbeskrivningssidan lägger man till ett kolon före filnamnet. Jag har pillat i ditt inlägg – hoppas att det är OK. :) LX (talk, contribs) 16:43, 25 November 2013 (UTC)
Tackar för infon och för att du ändrade. Det är så mycket att lära sig här men det känns bra att det går framåt, tackar. Goran tek-en (talk) 18:14, 25 November 2013 (UTC)

Affischer

Hej!

Jag försöker dokumentera ett arrangemang jag var delaktig i, bl.a. gjorde jag ex. affischerna, som jag anser har värde av att finnas på Wikipedia för referenser både för mig, artister/band, besökare och likasinnade–kort sagt tycker jag att det har allmänintresse. Är affischer OK att ladda upp?

Wikipedia-sidan återfinns på: https://sv.wikipedia.org/wiki/Campingscenen om det hjälper råd. Som man även ser där så är det svårt att källhänvisa till annat än arkivmaterial som bara finns på ett mindre antal persondatorer, det mesta skrivna på nätet om scenen är recensioner och åsikter. Jag har mindre skärmdumpsversioner av affischerna redo för uppladdning, men då jag nära på med en gång efter tillägget av wiki-sidan fick klagomål på avsaknad av ex. källor vill jag inte trampa på fler tår.

Om du är upphovsrättsinnehavare (skapare) av affischerna så får du ladda upp dem, men läs först igenom Commons:Licensing så att du förstår vilka rättigheter som du ger bort när du laddar upp dem. /ℇsquilo 10:41, 19 December 2013 (UTC)
Tänk också på att du måste ha skapat allt på affischen själv, om du exempelvis har använt bilder eller dylikt som andra har tagit på affischen så måste du också ha tillstånd från exempelvis fotografen som tagit bilden. Eftersom att relevansen är ifrågasatt på Wikipedia kan det vara värt att du åtminstone på artikelns diskussionssidan hänvisar till några av artiklarna om och recensionerna av framträdanden på scenen, för att visa att den var omskriven.--ArildV (talk) 11:07, 19 December 2013 (UTC)
Dessutom behöver du kontakta COM:OTRS eftersom affischerna visats utanför Commons innan de laddats upp här. --Stefan4 (talk) 14:39, 19 December 2013 (UTC)

Katalogskydd på Commons

Om ett verk enbart omfattas av katalogskydd, går det då att ladda upp det på Commons? Jag tänker närmast på Den civila lokalförvaltningens gränser 1630–1952. Edaen (talk) 19:58, 19 December 2013 (UTC)

Förmodligen. Katalogskydd finns inte i USA, så om katalogskyddet gått ut, behöver du bara avgöra om förteckningen uppnår verkshöjd i vanlig mening. För svensk del kanske NJA 1995 s. 256 kan vara till hjälp. --Stefan4 (talk) 20:26, 19 December 2013 (UTC)
Tack. Det verkar vara ett gränsfall. Edaen (talk) 21:35, 19 December 2013 (UTC)