Open main menu

หน้าหลัก

Wikimedia multilingual project main page in Thaiยินดีต้อนรับ สู่ วิกิมีเดีย คอมมอนส์
ฐานข้อมูลภาพและเสียง 51,749,704 ไฟล์ ที่ทุกคนสามารถร่วมแก้ไข

ภาพคัดสรรประจำวัน
Picture of the day
Ciri Cosplay (The Witcher 3 Wild Hunt) • 2.jpg
A model cosplaying Ciri who is one of the main characters of The Witcher 3: Wild Hunt.
 
สื่อประจำวัน
Media of the day
The Furiant from Bedřich Smetana's The Bartered Bride, played in an transcription by the U.S. Marine Band for the album Courtly Dances.
 
มีส่วนร่วม
ภาพคัดสรรและภาพคุณภาพ

ถ้าคุณค้นหาไฟล์ในคอมมอนส์เป็นครั้งแรก คุณอาจจะลองเริ่มต้นที่ ภาพคัดสรร ภาพคุณภาพ หรือ ภาพทรงคุณค่า คุณยังคงดูผลงานโดยพบปะกับ ช่างภาพของคอมมอนส์ และ นักวาดภาพของคอมมอนส์

เนื้อหา

แบ่งตามหัวเรื่อง

ธรรมชาติ

สังคม และ วัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์

แบ่งตามชนิด

ภาพ

เสียง

วีดีโอ

แบ่งตามผู้สร้าง

สถาปนิก · คีตกวี · จิตรกร · นักถ่ายภาพ · ช่างปั้น

แบ่งตามลิขสิทธิ์

สถานะลิขสิทธิ์

แบ่งตามแหล่งที่มา

ต้นฉบับภาพ

ข่าวสาร
วิกิมีเดียคอมมอนส์ และโครงการพี่น้องอื่น
Wikispecies วิกิสปีซีส์
สารบบอนุกรมวิธาน
เมต้าวิกิ
ศูนย์กลางโครงการวิกิมีเดีย