Open main menu

Wikimedia Commons β

Thèu-ya̍p

Wikimedia Commons
tak-sà tû cho-tet kung-hien ke mòi-thí chṳ̂-liau-khu, kîm-ha chúng-khiung yù 48,678,235 ke chhṳ-yù ke mòi-thí vùn-khien.

Siong-phién

Sâng-yîm

Yáng-phién

Sông-chai

Kîm-ngit thù-phién
STS-125 and STS-400 on Launch Pads.jpg

With a rainbow serving as a backdrop in the sky, space shuttle Atlantis (foreground) sits on Launch Pad A and Endeavour on Launch Pad B in this September 2008 photograph. This was the first time since July 2001 that two shuttles were on the launch pads at the same time at the Kennedy Space Center.
 

+/− (hak), +/− (en)Kîm-ngit yáng-phién
Magnify-clip (sans arrow).svg

New York 1911. Documentary travelogue of New York City by a team of cameramen with the Swedish company Svenska Biografteatern. Museum of Modern Art's restoration of New York 1911 is derived from the original nitrate print of the film. Silent.
 

+/− (hak), +/− (en)Chhâm-kâ
 
Hip-siong pí-soi
Camera2 mgx.svg
Hip-siong sông-chai to liá-têu, chhâm-kâ ngài-teu tak ngie̍t ke pí-soi, tet-tó lìn-kám, chai chhṳ yit-ha sîn ke chú-thì! Ap liá-têu liáu-kié kien-tô!

Chhèu-tiám

Na he ngì he thèu yit pái lòi liá-têu, ngì cho-tet siên khon «thi̍t-set thù-phién», «yù-mì thù-phién» fe̍t-chá «chui hó ke thù-phién». Ngì ya cho-tet chhai «Ngin-sṳt ngài-têu ke hip-siong sṳ̂-fu» lâu «Ngin-sṳt ngài-têu ke va̍k thù sṳ̂-fu» tú hi khon ngài-têu chôn-kâ tén-khip kung-hien-chá ke chok-phín. Ngì khó-nèn voi tui «ngièn-thu thù-phién» yù him-chhi.


Nui-yùng
Wikimedia-logo.svg
Wikipedia Wikipedia
chhṳ-yù ke pak-khô-chhiòn-sû
Wikinews Wikinews
chhṳ-yù ke sîn-vùn
Wiktionary Wiktionary
chhṳ-yù ke chhṳ̀-tién
Wikibooks Wikibooks
chhṳ-yù ke kho-pún
Wikiquote Wikiquote
chhṳ-yù ke ngî-liu̍k
Wikispecies Wikispecies
chhṳ-yù ke vu̍t-chúng chṳ̂-liau-khu
Wikiversity Wikiversity
chhṳ-yù ke ho̍k-thòng
Wikivoyage Wikivoyage
chhṳ-yù ke lî-yù chṳ́-nàm
Wikisource Wikisource
chhṳ-yù ke thù-sû-kón
Wikidata Wikidata
chhṳ-yù ke chṳ̂-liau-khu
Meta-Wiki Meta-Wiki
hia̍p-thiàu só-yû wiki kie-va̍k
MediaWiki MediaWiki
chhṳ-yù ke ngiôn-thí khôi-fat